Komunikaty

Komunikat nr 5/2024

Dzień Dziecka 01.06.2024 r.

W sobotę 1 czerwca w ROD im. 2 Armii WP w rejonie Domu Działkowca o godzinie 11.00 prezes ROD Zbigniew Kąkol, rozpocznie pierwszy w swojej kadencji wyjątkowy festyn z okazji Dnia Dziecka w którym to dzieci z Polski
i Ukrainy będą bawić się razem.

Będą zabawy różne, konkurencje sportowe, muzyka, śpiewy, tańce, konkursy, nagrody.

Do zabawy nowy Zarząd zaprasza wszystkich


tak aby nie zabrakło dzieci małych i dużych, dziewczynek i chłopców, a mamusie i tatusiowie, babcie i dziadkowie będą mieli specjalne zadanie.
Będą lody, słodycze, napoje.
Będzie głośno, wesoło i  radośnie !

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.
25.05.2024 r.

Komunikat nr 4/2024

Informujemy że w dniu 10.04. 2024 r. zostały rozwiezione i ustawione przy furtkach, pokrywy do studzienek wodnych.

Prosimy we własnym zakresie o przetransportowanie pokrywy w rejon studzienki i ustawienie w miejsce uszkodzonej pokrywy.
UWAGA:
Za nie właściwą eksploatację pokrywy i doprowadzenie do jej uszkodzenia w pełni ponosi działkowiec.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.
Dnia 10.04.2024 r.

Komunikat nr 3/2024

Informujemy że w dniu 15.04. 2024 r. zostanie próbne uruchomienie instalacji wodnej po okresie zimowym i wznowienie dopływu wody do działek w naszym OGRODZIE

Prosimy o przygotowanie studzienek, na okres letni tak aby:

1 – kran i licznik wody znajdowały się około 15 cm nad ziemią w studzience (wybrać ziemię po okresie zimowym).

2 – licznik wody oczyścić tak aby można właściwie odczytać stan licznika.

3 – krany odcinające wodę w studzience jak i poza nią, na czas uruchomienia instalacji pozostawić w stanie zamkniętym co pozwoli zapobiec niepotrzebnym zalaniom studzienek i altan co wiąże się z dużymi stratami finansowymi.
UWAGA:
Za straty wynikłe z niedopełnienia powyższych zaleceń w pełni ponosi działkowiec.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.
Dnia 06.04.2024 r.

Komunikat nr 2/2024

Pokaz prowadził będzie instruktor krajowy SSI Mieczysław Marek.
Gorąco zapraszam, będzie miło i sympatycznie.
Po zakończeniu pokazu cięcia, będzie niespodzianka.

Komunikat nr 1/2024

ZAWIADOMIENIE – ZAPROSZENIE

Zarząd ROD im. 2 Armii WP zaprasza na:

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze

które odbędzie się dnia: 16-03-2024
w Świetlica ROD Nowa Przyroda ul: Bukowska 171
Początek obrad:
W I terminie godz. 09:00
W II terminie godz. 09:30

** Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

*** Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania dla konfederacji delegatów.

*** Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajowy PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2023 r. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).oraz za kadencję
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności za2023rok i za kadencję
8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2023rok i za kadencję przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające prawomocność obrad
10. Projekt programu działania na kadencję 2024-2028 i projekt planu pracy na 2024 rok
11. Projekt opłat ogrodowych na 2024 rok
12. Projekt preliminarza finansowego ROD na 2024 rok i ocena przez Komisję Rewizyjną ROD
13. Dyskusja
14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, głosowanie nad uchwałami w sprawach:
1. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2023r. i za kadencję.
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023r.
3. Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi ROG
4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2023r. i za okres kadencji.
5. Uchwalenie programu działania na kadencję i plan pracy na 2024 rok.
6. Ustalenie kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu prac społecznych w ROD
7. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2024 roku.
8. Uchwalenie realizacji zadań inwestycyjnych ( remontowych ) w tym partycypacji finansowej działkowców.
9. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
10. Uchwalenie preliminarza finansowego ROD na 2024r.
15. Ustalenie składów liczbowych zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD
16. Sprawozdanie Komisji Wyborczej przedstawienie kandydatów do organów ROD i na delegatów na Okręgowy zjazd Delegatów PZD
17. Wybory członków Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów. Ogłoszenie wyników wyborów
18. Przerwa w obradach. Pierwsze posiedzenie organów ROD
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 08-03-2024 do 08-03-2024 w godzinach od: 16:00 do: 18:00 w oraz 09.03.2014 w godzinach 10:00 do 12:00 w świetlicy ROD

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.
Dnia 19.02.2024 r.

W tych wyjątkowych dniach życzymy zadowolenia i satysfakcji z podjętych wyzwań.
Rodzinnego ciepła, spokoju i radości przy Wigilijnej Wieczerzy,
Miłej atmosfery w czasie Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i pomyślności
w 2024 roku życzy

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego
ŚWIĘTA 2023/2024
Dnia 20.12 2023 r.

Komunikat nr 14/2023

Dziki w Ogrodzie !!!

 • Ponieważ gospodarz Ogrodu systematycznie i ciągle naprawia zewnętrzne ogrodzenie ROD, to dziki wchodzą furtkami od osiedla, Fortu VII i przy bramach – bo furtki NIE SĄ ZAMYKANE !
 • Informujemy że Zarząd ROD nie posiada mocy sprawczej i nie jest uprawniony do odławiania dzików, to o ich obecności w Ogrodzie należy informować TYLKO i ZAWSZE dyżurnego Straży Miejskiej Poznania tel. 986.

Zarząd ROD bardzo dziękuje działkowcom za pomoc w „walce” z dzikami. Bardzo też współczujemy wszystkim poszkodowanym z powodu strat i szkód…

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.
Dnia 05.11.2023 r.

Komunikat nr 13/2023

Informujemy że na okres zimowy tj. 23 października zamykamy dopływ wody do działek w naszym OGRODZIE

Prosimy o przygotowanie studzienek, na okres zimowy tak aby:

1 – krany i licznik wody znajdował się około 15 cm nad ziemią w studzience (wybrać ziemię)

2 – krany odcinające wodę w studzience jak i poza, na okres zimy pozostawić w stanie otwartym co pozwoli swobodny spływ wody.

3 – zabezpieczyć wodomierze w studzienkach przed rozmrożeniem (maty, wata szklana, styropian).

Za doprowadzenie do rozmrożenia liczników, kranów, rur i innych, odpowiada działkowiec.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.
Dnia 29.08.2023 r.

Komunikat nr 12/2023

ULEWY – BURZE – ROZMIĘKCZONE ALEJKI ROD

Fatalny stan dróg i alejek po deszczu nie pozwala na jazdę w Ogrodzie samochodami. Dlatego bramy będą w środę 30 sierpnia 2023 r. zamknięte
Prosimy o wyrozumiałość

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.
Dnia 29.08.2023 r.

Komunikat nr 11/2023

19 sierpnia nasz Dzień Działkowca

 • Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 2 Armii Wojska Polskiego zaprasza na spotkanie z okazji Dnia Działkowca, które będzie w sobotę 19 sierpnia o godz. 16.00 przy świetlicy.
  W programie :
 • Okolicznościowe wystąpienia.
 • Wyróżnienia działkowców Odznakami PZD.
 • Wręczenie dyplomów oraz nagród laureatom „Ogrodowego Konkursu Najpiękniejsza Działka Roku 2023”.
 • Po części oficjalnej będzie wojskowa grochówka. Dla dzieci oraz wnucząt działkowców będzie coś słodkiego…

Bardzo prosimy o aktywny, rodzinny udział w Dniu Działkowca.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.
Dnia 04.08.2023 r.

Komunikat nr 10/2023

OSZCZĘDZAJMY WODĘ !!!.

Ponieważ w całej Polsce – także w naszym Ogrodzie – w studniach brakuje wody, to będzie włączana:
od godziny 16.00 do godziny 10.00 dnia następnego
a w pozostałym czasie – wyłączona.
Bardzo prosimy działkowców o wyrozumiałość i oszczędzanie wody.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.
Dnia 28.07.2023 r.

Komunikat nr 9/2023

OSZCZĘDZAJMY WODĘ !!!.

Ponieważ w całej Polsce – także w naszym Ogrodzie – w studniach brakuje wody, to będzie włączana:
od godziny 7.00 do 10.00
oraz od 16.00 do 19.00,
a w pozostałym czasie – także w nocy – wyłączona.
Bardzo prosimy działkowców o wyrozumiałość i oszczędzanie wody.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.
Dnia 12.07.2023 r.

Komunikat nr 8/2023

PILNE !!!
Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej ROD

Konieczne jest pilne uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej ROD
Zarząd ROD zaprasza do zgłaszania kandydatów, chętnych do pracy w organie kontrolnym jakim jest Komisja Rewizyjna ROD.

Zgłoszenia przyjmują i udzielają pełnej informacji:
– Prezes ROD tel. 505 566 720
– Sekretarz ROD tel. 605 219 639

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.
Dnia 01.07.2023 r.

Komunikat nr 7/2023

Dzień Dziecka 03.06.2023 r.

W sobotę 3czerwca w ROD im. 2 Armii WP w rejonie Domu Działkowca o godzinie 11.00 prezes ROD Andrzej Górczyński, rozpocznie wyjątkowy festyn z okazji Dnia Dziecka w którym to dzieci z Polski i Ukrainy będą bawić się razem.

Będą zabawy różne, konkurencje sportowe, muzyka, śpiewy, tańce, konkursy, nagrody. Do zabawy Zarząd zaprasza wszystkich tak aby nie zabrakło dzieci małych i dużych, dziewczynek i chłopców, a mamusie i tatusiowie, babcie i dziadkowie będą mieli specjalne zadanie. Będą lody, słodycze, napoje.
Będzie głośno, wesoło i  radośnie !

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 6/2023

Konkurs Zielony Poznań 2023

Urząd Miasta Poznania ogłosił kolejną edycję konkursu Zielony Poznań. Gorąco zapraszamy do konkursu działkowców naszego ROD. Zgłoszenia udział w konkursie proszę zgłaszać do opiekunów sektorów Ogrodu w terminie do 10 czerwca 2023 r.

Z ramienia Zarządu ROD koordynatorem działań konkursowych jest Bernard Jaroni tel. 602-310-065

Potrzebne druki udostępnione są na stronnie UM Poznania – link poniżej
https://www.poznan.pl/mim/info/news/wez-udzial-w-konkursie-zielony-poznan,163285.html

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 3/2023

Pokaz prowadził będzie instruktor krajowy SSI Mieczysław Marek.
Po zakończeniu pokazu cięcia, będzie mały poczęstunek.
Gorąco zapraszam, będzie miło i sympatycznie.

Komunikat nr 2/2023

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ROD

Zarząd ROD im. 2 Armii WP zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w sobotę 25 marca 2023 r. w świetlicy ROD:

Początek obrad w:

 • I termin godz. 9.30
 • II termin godz. 10.00*

* Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

 • Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD. Wykluczone jest więc zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
 • Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie powinien mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

Dokumenty na Walne Zebranie Sprawozdawcze będą dostępne do wglądu w świetlicy ROD w piątek 17.03.2023r. w godzinach od 16:00 do18:00 oraz w sobotę 18.03.2023r. w godzinach 11:00 do14:00.

Gorąco zapraszamy na zebranie
Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2022 r. (merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowe stwierdzającej prawomocność obrad.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 r.
9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2022 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
10. Dyskusja.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
11.1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2022 r.
11.2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
11.3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2022 r.
12. Projekt planu pracy na 2023 r.
13. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2023 r.
14. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2023 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
15. Dyskusja.
16.Zatwierdzenie kooptacji członka (-ów) do składu organu ROD.
17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
17.1. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2023 r.
17.2. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców.
17.3. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
17.4. Uchwalenie planu pracy na 2023 r.
17.5. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2023 r.
17. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad.


Gorąco zapraszamy do dyskusji
Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 1/2023

REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ.

Podczas remontu obowiązuje ZAKAZ poruszania się w miejscach wykonywanych prac. Za wyrządzone szkody działkowiec będzie obciążony kosztami.

Woda będzie doprowadzona do działki poprzez zawór nowej rury ze starą na odległości 1 metra od jej granicy. Gdy nie ma takiej możliwości, to przy granicy działki na alejce. Jest też możliwość samodzielnego przedłużenia nowej rury do studzienki (koszt rury i materiałów 20 zł. za 1 metr – kopiąc i zasypując samemu pozostały odcinek). Koszt podłączenia przez firmę – razem z materiałem – wykonawca wycenił na 50 zł. za jeden metr, co należy uzgodnić z Firmą INPOL panem Maciejem Kreczmerem tel. 604 587 696.

Zastrzega się brak odpowiedzialności za szkody w nasadzeniach na odcinkach doprowadzeń rur.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

W tych wyjątkowych dniach życzymy zadowolenia i satysfakcji z podjętych wyzwań.
Rodzinnego ciepła, spokoju i radości przy Wigilijnej Wieczerzy,
Miłej atmosfery w czasie Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i pomyślności
w 2023 roku składa

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego

Komunikat nr 13/2022

Nadzwyczajne Walne Zebranie uchwaliło…

W sobotę 19 listopada 2022 r. w świetlicy Ogrodu było Nadzwyczajne Walne Zebranie ROD. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, skarbnik ROD Andrzej Biedny przedstawił uczestnikom zebrania zmiany w uchwale walnego zebrania z 30 marca 2019 roku oraz uzupełniającej uchwały walnego zebrania z 7 maja 2022 roku w sprawie realizacji wymiany sieci wodociągowej w sektorach C, D, F, G oraz I. Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu Zdzisław Śliwa dokonał pozytywnej oceny przedstawionego zadania.

Planując konieczną modernizację sieci wodociągowej, uchwalono podczas tegorocznego wiosennego Walnego Zebrania, że jej koszt będzie wynosił 598 872 zł, bo taki był wówczas kosztorys. Niestety szalejąca inflacja sprawiła, że koszty bardzo wzrosły. Dlatego w dobrej wierze, z konieczności rzetelnego, szybkiego działania Zarząd ROD przyjął w wyniku przetargu najniższą możliwą kwotę 716 636,53 zł o czym poinformował uczestników Walnego Zebrania ROD. Ponieważ nie podjęto wówczas formalnej uchwały, to na wniosek Komisji Rewizyjnej i jej odwołanie do Okręgowego Zarządu PZD musiało być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie ROD, które ze zrozumieniem przyjęło wzrost kosztów i olbrzymią większością głosujących przyjęło wyżej wymienione uchwały.

Niestety, kilka tygodni uzgodnień przygotowań i organizacji zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania sprawiło, że tyle czasu trwało opóźnienie rozpoczęcia modernizacji sieci wodociągowej. Być może dlatego później będzie zakończona, za co już teraz przepraszamy działkowców…

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 12/2022

Nadzwyczajne Walne Zebranie ROD

Zarząd ROD im. 2 Armii WP zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie ROD które odbędzie się w sobotę 19 listopada 2022 r. w świetlicy ROD:

 • I termin godz. 9.00
 • II termin godz. 9.30*

* Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

 • Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD. Wykluczone jest więc zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
 • Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie powinien mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

Porządek Obrad został przesłany w zaproszeniu na Nadzwyczajne Walne Zebranie. Przedstawione będą konieczne zmiany w uchwale Walnego Zebrania z 7 maja 2022r. w związku z koniecznością zwiększenia kosztów inwestycji pod nazwą „Modernizacja sieci wodociągowej” oraz ograniczenia zadań do sektorów C, D ,F, G, I.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 11/2022

15 października zamykamy dopływ wody do działek.

Rozpocznie się też wymiana sieci wodociągowej.

Przepraszamy za utrudnienia z tym związane.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 10/2022

27 sierpnia nasz Dzień Działkowca

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 2 Armii WP zaprasza na piknik z okazji 40-lecia ROD Dnia Działkowca który rozpocznie się w sobotę 27 sierpnia o godz. 16.00 na placu w rejonie świetlicy.

W programie pikniku:

– Okolicznościowe wystąpienia z okazji 40-lecia naszego Ogrodu.
– Wyróżnienia działkowców Odznakami PZD i ROD.
– Wręczenie dyplomów oraz nagród laureatom konkursów:
„Działka 40-lecia ROD” i „Najpiękniejsza Działka Roku 2022”.
– Po części oficjalnej rozpocznie się ogrodowy piknik. Muzyka dla zabawy i ducha, dla żołądka bigos
a dla dzieci oraz wnucząt cukrowa wata.

Dodatkowe menu we własnym zakresie.         
Życząc miłej zabawy prosimy o aktywny, wspólny w niej udział.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 9/2022

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Najpiękniejsza Działka Roku 2022” – 13.06.2022

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 263/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Najpiękniejsza Działka Roku 2022”. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich działkowców posiadających prawo do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym zrzeszonym w PZD.

czytaj szczegóły

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 8/2022

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Warzywnik Roku 2022” – 13.06.2022

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 264/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Warzywnik Roku 2022”. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich działkowców posiadających prawo do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym należącym do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.

czytaj szczegóły

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 7/2022

Do 30 czerwca należy złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła

Tylko kilkanaście dni zostało działkowcom, aby zgłosić posiadane w altanie źródła ciepła/spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny.

Uruchomiona 1 lipca ubiegłego roku Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma pomóc walczyć ze smogiem i w efekcie przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Działkowcy posiadający altany wyposażone w kominek, bojler elektryczny mają obowiązek dokonać takiego zgłoszenia i co ważne – muszą to zrobić samodzielnie.

Na złożenie deklaracji dotyczącej źródła ciepła i spalania paliw, które funkcjonowało przed 1 lipca 2021 r. jest czas do 30 czerwca 2022 r. Natomiast dla nowego źródła ciepła (uruchomionego po 1 lipca 2021 roku) termin ten wynosi 14 dni od daty jego uruchomienia.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

 • w formie elektronicznej na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (https://www.gunb.gov.pl) bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Aby deklarację złożyć tą drogą trzeba jednak mieć profil zaufany, e-dowód lub podpis elektroniczny;
 • wypełniając papierową deklarację, którą należy złożyć w urzędzie miasta (zanieść osobiście lub wysłać pocztą).

Uwaga! Działkowcy wypełniają Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne.

Za niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji grozi grzywna w wysokości do 500 zł. Natomiast, jeśli sprawa trafi do sądu, kwota może wzrosnąć nawet do 5 tys. zł.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 6/2022

Dzień Dziecka 04.06.2022 r.

W sobotę 4 czerwca w ROD im. 2 Armii WP w rejonie Domu Działkowca o godzinie 11.00 prezes ROD Andrzej Górczyński, rozpocznie wyjątkowy festyn z okazji Dnia Dziecka w którym to dzieci z Polski i Ukrainy będą bawić się razem.

Będą zabawy różne, konkurencje sportowe, muzyka, śpiewy, tańce, konkursy, nagrody. Do zabawy Zarząd zaprasza wszystkich tak aby nie zabrakło dzieci małych i dużych, dziewczynek i chłopców, a mamusie i tatusiowie, babcie i dziadkowie będą mieli specjalne zadanie. Będą lody, słodycze, napoje.
Będzie głośno, wesoło i  radośnie !

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 5/2022

Noty obciążeniowe dla działkowców

Uprzejmie informujemy, że noty obciążeniowe z wykazem kwot płatności można otrzymać od opiekunów sektorów – po uzgodnieniu telefonicznym.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 04/2022
Konkurs Zielony Poznań

Urząd Miasta Poznania ogłosił kolejną edycję konkursu Zielony Poznań. Liczymy na udział działkowców także naszego ROD. Można zgłaszać swój udział w konkursie do opiekunów sektorów Ogrodu. Z ramienia Zarządu ROD koordynatorem działań konkursowych jest Bernard Jaroni. Ogłoszenie konkursu oraz potrzebne druki znaleźć można też na stronach UM Poznania – link poniżej
https://www.poznan.pl/mim/info/news/wez-udzial-w-konkursie-zielony-poznan,163285.html

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 3/2022

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD R.O.D. im. 2 Armii WP zaprasza na Walne zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu: 07-05-2022 w Obok Świetlicy R.O.D.

Początek obrad:
W I terminie godz. 09:30
W II terminie godz. 10:00

** Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej         pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
*** Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania dla konfederacji delegatów.
*** Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek           zwyczajowy PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez   pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć  ze sobą    dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2021 r. (merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.
8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
9. Dyskusja.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
11.1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2021 r.
11.2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
11.3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2021 r.
12. Projekt planu pracy na 2022 r.
13. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2022 r.
14. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2022 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
15. Dyskusja.
16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
16.1. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2022 r.
16.2. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców.
16.3. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
16.4. Uchwalenie planu pracy na 2022 r.
16.5. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2020 r.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 30-04-2022 do 30-04-2022 w godzinach od: 11:00 do: 14:00 w Świetlicy R O D

       Członek Zarządu ROD Andrzej Biedny                        Prezes Zarządu ROD Andrzej Górczyński

Komunikat nr 2/2022

Zarząd OGRODU informuje że z dniem 7 kwietnia 2022 r. zostaną wykonane przeglądy techniczne i wstępne uruchomienie instalacji wodnej po okresie zimowym tak aby z dniem 15 kwietnia zapewnić stały dopływ wody do naszych działek.
Prosimy o oczyszczenie studzienek tak aby licznik pomiaru zużytej wody był co najmniej 15 cm oddalony od ziemi i czysty, co pozwoli na czytelny odczyt.
Prosimy o zakręcenie kranów zewnętrznych jak w studzienkach aby zapobiec niepotrzebnym zalaniom altan jak i studzienek.

Uwaga
Za niewłaściwe zabezpieczenie i doprowadzenie do rozmrożenia licznika odpowiada użytkownik działki. 
Założeniem nowego licznika i kosztami naprawy obciążony będzie działkowiec.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Drogie Panie
Z okazji Dnia Kobiet pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, miłości i uśmiechu na każdy dzień.
Spełnienia wszystkich marzeń, sukcesów w pracy zawodowej
jak i w życiu osobistym.
Niech kwiaty i upominki otrzymane w dniu Waszego Święta będą wyrazem uznania i szacunku.

Zarząd i Komisja Rewizyjna
ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 2/2022

Pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych.

Pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych odbył się w ROD im.2 Armii WP w dniu 05 marca 2022 r. i przeprowadzony przez instruktora krajowego SSI – Mieczysława Marka.
Pokaz odbył się z inicjatywy Zarządu ROD, wspierany przez Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu.
W pokazie uczestniczyli instruktorzy okręgowi i ogrodowi SSI oraz Działkowcy.
Miło było gościć instruktorów i działkowców z ROD m. Poznania

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.
Tekst i zdjęcia Andrzej Górczyński

Koledze Marianowi Dziupińskiemu

Dziękujemy za  40 lat wspólnej pracy
za to, że zawsze mogliśmy liczyć
na Twoją pomoc i wsparcie
W ciągu tych lat byłeś nie tylko
świetnym współpracownikiem, ale również
najlepszym przyjacielem.
Dziękujemy za chwile które wspólnie przeżyliśmy,
Życzymy Ci także, by nie brakowało Ci czasu,
chęci i ochoty na spędzenie jak najwięcej czasu z bliskimi,
z rodziną czy z przyjaciółmi, by móc pokazać im jak wiele dla Ciebie znaczą.

Zarząd i Komisja Rewizyjna
ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Uroczyste posiedzenie Zarządu ROD 2 Armii  Wojska Polskiego

Chcieliśmy poinformować, że w dniu 24 listopada, nasz kolega Marian Dziupiński zrezygnował z dalszej działalności w Komisji Rewizyjnej naszego Ogrodu Działkowego.
Podjął też decyzję o przekazaniu swojej działki, o którą dbał od ponad 40 lat, najbliższej rodzinie. Marian to tytan pracy społecznej. Kiedy tworzono Nasz ogród działkowy był członkiem Zarządu przez trzy kolejne kadencje, następnie przez ponad 20 lat pracował aktywnie w Komisji Rewizyjnej.

Były podziękowania te oficjalne i te mniej, wzruszenia i toasty. Mamy nadzieję, że nadal będzie odwiedzał swoich kolegów i doglądał, czy nowi następcy nadal dbają o twoją działkę, tak jak ty dbałeś.
Dziękujemy i życzymy powodzenia.

Zarząd i Komisja Rewizyjna

Komunikat nr 15/2021

Zarząd OGRODU informuje że w dniu 25 października 2021 r. zostanie wyłączony dopływ wody do naszych działek, po okresie letnim.
Prosimy o oczyszczenie studzienek tak aby licznik pomiaru zużytej wody był co najmniej 15 cm oddalony od ziemi i czysty, co pozwoli na czytelny odczyt.
Prosimy o zabezpieczenie liczników przed rozmrożeniem na okres zimowy. (zabezpieczenie liczników co najmniej kilkunasto centymetrową warstwą izolacyjną).

Uwaga
Za niewłaściwe zabezpieczenie i doprowadzenie do rozmrożenia licznika odpowiada użytkownik działki. 
Założeniem nowego licznika obciążony będzie działkowiec.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 14/2021

28 sierpnia nasz Dzień Działkowca

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 2 Armii WP zaprasza na piknik z okazji Dnia Działkowca który rozpocznie się w sobotę 28 sierpnia o godz. 17.00 na placu przy świetlicy.

W programie pikniku:

 • Okolicznościowe wystąpienia.
 • Wyróżnienia działkowców Odznakami PZD.
 • Wręczenie dyplomów oraz nagród laureatom Konkursu Najpiękniejsza Działka ROD.
 • Po części oficjalnej rozpocznie się ogrodowy piknik. Muzyka  będzie dla zabawy i ducha. Dla ciała będzie wojskowa grochówka. Dla dzieci i wnucząt działkowców będzie cukrowa wata.

Razem z dobrym nastrojem przynieście przekąski i napoje.         Życząc miłej zabawy prosimy o aktywny, wspólny w niej udział.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat specjalny

Rok 2021 pod znakiem 40 lecia PZD

40 lat PZD to też jubileusz naszego Ogrodu…

Mija 40 lat istnienia Polskiego Związku Działkowców. 6 maja 1981 r. Sejm uchwalił ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych, która powołała do życia PZD – pierwszą, ogólnokrajową, niezależną organizację działkowców. 27 i 28 czerwca 1981 r. obradował najwyższy organ PZD –  IX Krajowy Zjazd Delegatów POD, który uchwalił statut PZD oraz wybrał krajowe organy PZD – Krajową Radę, Krajową Komisję Rewizyjną i Krajową Komisję Rozjemczą.

Ruch ogrodnictwa działkowego uzyskał po raz pierwszy własną, niezależną organizację, której powierzono prowadzenie spraw działkowych i reprezentowanie interesów działkowców. Droga do uzyskania własnego reprezentanta była jednak ciężka i długa. Użytkownicy działek przez wiele lat dążyli do samodzielności, aby móc we własnym imieniu mówić o najważniejszych dla nich sprawach. Jeszcze w okresie przedwojennym środowiska działkowe dążyły do ustawowego usankcjonowania struktur ogrodowych, które skupiłyby się w ogólnopolskiej organizacji. Niestety wybuch wojny w 1939 r. pokrzyżował te plany. Dopiero w okresie powojennym powrócono do tego pomysłu, który okazał się trudny do realizacji ze względu na ówczesną sytuacją społeczno-gospodarczą i polityczną.  Potrzeba niezależności działkowców była jednak bardzo silna. Z biegiem lat, środowiska działkowców zaczęły organizować się w struktury i walczyć o zwiększanie uprawnień w celu uzyskania autonomii od władzy publicznej. Udało się to na początku lat 80-tych, gdy w kraju rozpoczęły się protesty i przemiany społeczno-polityczne, skutkujące zmianą ustroju w Polsce. Ukoronowaniem tych dążeń była uchwała ówczesnej Krajowej Rady Pracowniczych Ogrodów Działkowych, która stwierdziła, że samorządy POD i wojewódzkie zarządy podlegają wyłącznie Krajowej Radzie POD.

40 lat funkcjonowania PZD doprowadziło do tego, że Polski Związek Działkowców zarządza 4601 ROD o pow. ponad 40 tys. ha, skupia ponad milion członków, posiadających prawo do blisko 906 tys. działek. Dzięki milionowej grupie zrzeszonych obywateli, Związek posiada potencjał i siłę nie tylko w sprawnym prowadzeniu i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, ale również w rozwiązaniu  problemów, z którymi od lat zmaga się zapewniając istnienie ROD i broniąc praw działkowców. PZD od początku istnienia działa na rzecz ogrodnictwa działkowego w Polsce. W szczególności poprzez propagowanie idei ogrodnictwa działkowego, podejmowanie działań na rzecz rozwoju ROD, zagospodarowywanie terenów ogrodów i działek, umożliwianie działkowcom  wykorzystywania działek w celach ogrodniczych, wypoczynkowych, współpracę z samorządami i innymi instytucjami na szczeblach lokalnych oraz państwowych. PZD dba również o kontynuację ponad 124-letniej tradycji ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. Walczy aby ROD mogły dalej istnieć i rozwijać się.  Związkowi zależy także na tym, aby ogrody mogły służyć społeczeństwu. Aby mogły spełniać funkcje ekonomiczne, ekologiczne, jak również rekreacyjne i zdrowotne. Rozpoczęcie działalności PZD dało początek największemu w historii rozwojowi ogrodów działkowych. Po niespełna kilku latach od powołania PZD nastąpiło dwukrotne zwiększenie powierzchni ogrodów. Związek przyczynił do tego, że ogrody zostały wyposażone w nowoczesną infrastrukturę ogrodową.

Dobra passa dla ogrodów działkowych nie trwała jednak długo. Wraz z transformacją ustrojową w latach 90-tych zaczęło się zmieniać nastawienie do ogrodów działkowych i polityka rządzących. Władze samorządowe i państwowe coraz częściej podejmowały działania, mające na celu ograniczenie działalności Związku i ogrodów i pozyskanie gruntów zajętych przez ROD. PZD przeciwstawiał się takiej polityce. Szczególnym wyrazem zamiaru zablokowania działalności PZD było uchylenie ustawy z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Szczególnie dramatyczna sytuacja miała miejsce 11 lipca 2012 r., kiedy to Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności 24 przepisów ww. ustawy i przyjął, że jeżeli przez półtora roku Sejm nie uchwali nowej ustawy o ogrodach działkowych, wówczas 21 stycznia 2014 roku przestaną obowiązywać wszystkie przepisy zakwestionowane przez TK. W praktyce było to jednoznaczne z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego i użytkowania PZD do gruntów ROD i powrotem gruntów do ich właścicieli, czyli gmin i Skarbu Państwa. W konsekwencji oznaczało to likwidację Związku. PZD nie czekając na działania ustawodawcy, wziął inicjatywę we własne ręce. W krótkim czasie przygotował obywatelski projekt ustawy o ROD, zebrał 924 801 podpisów działkowców, aktywnie uczestniczył w pracach legislacyjnych i doprowadził do tego, że 13 grudnia 2013 r. była uchwalona przez Sejm nowa ustawa o ROD, nadal która obowiązuje. Uchwalenie tej ustawy było największym sukcesem PZD. Ustawa zapewniła istnienie PZD, uratowała byt ogrodów działkowych oraz zapobiegła pogorszeniu sytuacji działkowców. Bez nowej ustawy mogłyby ich spotkać obciążenia finansowe związane z dzierżawą i podatkami na rzecz gmin lub Skarbu Państwa. Kolejnym krokiem było zwołanie XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który uchwalił nowy statut PZD. To było duże wyzwanie, z którym poradził sobie PZD. Wielokrotnie podejmował działania w obronie zapisów ustawy o ROD – przeciwstawiając się inicjatywom zmierzającym do jej zmiany albo całkowitego uchylenia. Bronił ogrody i działkowców, zabierając głos w pracach legislacyjnych dotyczących innych projektów ustaw, mogących mieć wpływ na funkcjonowanie ROD.

W związku z jubileuszem 40-lecia Polskiego Związku Działkowców, Krajowa Rada PZD wyraziła  ogromne uznanie dla członków organów Związku, społecznych działaczy oraz przyjaciół ruchu ogrodnictwa działkowego za zaangażowanie w działalność PZD, która wiązała się z koniecznością wielkiego wysiłku, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Krajowa Rada PZD stwierdziła, że bez pracy, nakładu i zaangażowania tych osób nie udałoby się doprowadzić Związku do miejsca, w którym jest. Należą się podziękowania dla działaczy, którzy determinacją, konsekwencją i zdecydowanymi krokami doprowadzili na początku lat 80 tych – do osiągnięcia samodzielności i samorządności ruchu ogrodnictwa działkowego. Podziękowania należą się również osobom, które działały na rzecz Związku w trudnych latach 90-tych. Wiele osób zasłużyło się w działalności związkowej też w dwóch pierwszych dekadach XXI wieku, w których było wiele wydarzeń wywołujących potrzebę walki o zachowanie ogrodów działkowych oraz praw przysługującym działkowcom. Podziękowania należą się również  działkowcom, ich rodzinom za ciężką pracę, niezłomną postawę i wytrwałość w obronie ogrodnictwa działkowego.

40 lat PZD to też jubileusz naszego Ogrodu. 2 listopada 1981 roku dowódca Garnizonu Poznań przeznaczył 22 hektary poligonu Wyższej Oficerskiej Szkoły Służb Kwatermistrzowskich na ogród działkowy dla żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów oraz pracowników cywilnych wojska. Jesienią 1981 roku powstał nasz – POD im. 2 Armii Wojska Polskiego. 40 lat minęło jak jeden dzień…

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 13/2021

INFORMACJA W SPRAWIE KASTRACJI I STERYLIZACJI KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH NA RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH POZNANIA

 • Znaczne ilości  wzrostu liczebności dziko żyjących kotów na terenach ROD m. Poznania doprowadził, do uzyskania możliwości realizacji problemu z budżetu Miasta w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi”.
 • W celu omówienia szczegółów oraz terminów odławiania lub dostarczania zwierząt na zabiegi (nie odpłatne) Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej), podaje kontakt z osobą koordynującą akcję:
  tel. 61 878 15 00
  tel. 61 878 41 76
  adres mailowy: gk@um.poznan.pl
 • Zabieg sterylizacji jest bezbolesny przeprowadzony pod narkozą.
 • Po zabiegu koty wymagają rekonwalescencji w ciepłym pomieszczeniu, zalecana współpraca w miarę możliwości.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 12/2021
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD im. 2.  Armii Wojska Polskiego zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE które odbędzie się 24 lipca 2021 r. w świetlicy ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego

W I terminie godz. 9.30  w II terminie godz. 10.00

Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Zarząd ROD prosi o przybycie na zebranie z zaświadczeniem o szczepieniu, umożliwi to udział większej ilości członków w zebraniu.

               Członek Zarządu ROD                                                            Prezes Zarządu ROD

                Stanisław Sworek                                                                 Andrzej Górczyński

************************************************************************************************************

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2020 r. (merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2020 r.
 9. Ocena Zarządu ROD za 2020 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 10. Dyskusja.
 11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
 12. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2020 r.
 13. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
 14. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2020 r.
 15. Projekt planu pracy na 2021 r.
 16. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2021 r.
 17. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
 18. Dyskusja.
 19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
 20. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2021 r.
 21. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców[1],
 22. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 23. Uchwalenie planu pracy na 2021 r.
 24. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2021 r.
 25. Sprawy różne.
 26. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu 13 lipca 2021 r. w godz. od 16.00 do 19.00 w świetlicy ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego.


[1]Tylko w przypadku podjęcia inwestycji. Oddzielna uchwała dla każdego zadania inwestycyjnego zgodnie z procedurą określoną w uchwale nr 14/III/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 1 października 2015 roku „w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców”.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 11/2021

Noty obciążeniowe dot. płatności za działkę w 2021 r.
Działkowcy mogą odbierać do 23 lipca 2021 r.– od opiekunów sektorów – po uzgodnieniu telefonicznym :

Sektor A i E – Bernard Jaroni działka – tel. 602 310 065

Sektor B i C – Andrzej Biedny działka – tel. 693 723 250

Sektor D i I – Zbigniew Kąkol działka -tel 602 318 944

Sektor F – Krzysztof  Pawlewski działka – tel. 602 897 324

Sektor G – Andrzej Górczyński działka – tel. 502 566 720

Sektor H – Stanisław Sworek działka – tel. 605 219 639

Sektor K – Jerzy Jendryka działka – tel. 695 210 942

Szczegółowych informacji na temat opłat udziela Skarbnik Andrzej Biedny – tel. 693 723 250

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 10/2021

SOS – gdy wzywamy pomoc

Dla pojazdów służb ratunkowych, takich jak karetka pogotowia, policja czy straż liczy się każda sekunda. Szybkie ich dotarcie może decydować o uratowaniu życia i mienia działkowców. Aby umożliwić wjazd do Ogrodu – na zachodniej bramie wjazdowej do sklepu jest znak SOS dla służb ratowniczych. Ich pojazdy mogą otworzyć bramę włączając syrenę z sygnałem. Dlatego wzywając karetkę pogotowia, policję, straż pożarną lub miejską należy informować te służby o takiej możliwości tylko przez tę bramę. Zarząd ROD, który zainstalował system SOS życzy działkowcom, żeby nie musieli korzystać z niego… 

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 09/2021

Szanowni Działkowcy !

Wysokie drzewa zakłócają pracę monitoringu.
Aby ogrodowy monitoring działał prawidłowo dla bezpieczeństwa działkowców, niektórzy z nich (wykaz działek w tabeli) powinni jak najszybciej wyciąć lub skrócić drzewa ponieważ zakłócają jego pracę. Zwracając się z taką prośbą informujemy, że wycięcie drzewa o obwodzie powyżej 50 cm mierzonej na wysokości 5 cm od podłoża wymaga zezwolenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM i Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Wnioski można odebrać od sekretarza ROD podczas dyżuru w świetlicy w drugi wtorek miesiąca w godz. od 16.00 do 17.30. lub po ustaleniu terminu tel. 605 219 639. Szczegółowych informacji udziela opiekun monitoringu wiceprezes ROD  Krzysztof Pawlewski tel. 602 897 324 działka C-40.

Nr działkiGatunek drzewaIlość drzewUwagiNr działkiGatunek drzewaIlość drzewUwagi
A-63liściaste1PILNE!!!F-10iglaste3PILNE
A-65iglaste1PILNE!!!F-11iglaste2 
A-66iglaste4PILNE!!!F-12iglaste2 
A-77iglaste2PILNE!!!F-26iglaste2PILNE
E-02iglaste2PILNE!!!F-38iglaste1PILNE
E-03iglaste1PILNE!!!F-41iglaste1 
E-07iglaste2PILNE!!!F-45iglaste1 
E-13liściaste1PILNE!!!G-06iglaste1 
E-14liściaste/iglaste2PILNE!!!G-10iglaste3 
E-15iglaste2B.PILNE!!!G-23iglaste1 
E-16iglaste3B.PILNE!!!G-24iglaste5 
E-24iglaste1PILNEG-84iglaste8 
E-38iglaste8PILNEI -10iglaste3 
E-54iglaste1 I-08iglaste4 
E-59iglaste1 I-09iglaste10 
E-62iglaste2 K-14iglaste2B.PILNE!!!
E-66iglaste1 K-26iglaste1B.PILNE!!!
E-67iglaste1 K-37iglaste2B.PILNE!!!
F-06iglaste1PILNERADEXliściaste1 

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 08/2021

SZKOLENIA DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW

Szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o prawo  do działki ze względu na stan epidemii Covid – 19, informujemy że nie odbywają się w tradycyjny sposób aż do odwołania.

Istnieje jednak możliwość szkolenia zdalnie poprzez platformę, do której link jest poniżej:

http://www.poznan.pzd.pl/informacje.php?body=article&name=dla-nowych&lang=pl

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 07/2021

DZIEŃ DZIECKA 2021

Ze względu na stan epidemii Covid – 19 z przykrością informujemy, że festyn z okazji Dnia Dziecka w 2021 r. nie odbędzie się.

Wszystkie Dzieci i ich najbliższych PRZEPRASZAMY.

Życzymy wszystkiego dobrego, zdrowia, radości, uśmiechu na co dzień, dobrych i miłych koleżanek, kolegów i wszystkiego dobrego.

Już dzisiaj zapraszamy na Dnia Dziecka w 2022 r.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 06/2021
Konkurs Zielony Poznań

Urząd Miasta Poznania ogłosił kolejną edycję konkursu Zielony Poznań. Liczymy na udział działkowców także naszego ROD. Można zgłaszać swój udział w konkursie do opiekunów sektorów Ogrodu. Z ramienia Zarządu ROD koordynatorem działań konkursowych jest Bernard Jaroni. Ogłoszenie konkursu oraz potrzebne druki znaleźć można też na stronach UM Poznania – link poniżejhttps://www.poznan.pl/mim/info/news/wez-udzial-w-konkursie-zielony-poznan,163285.html

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 05/2021
Szanowni Działkowcy !

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wpłacanie zaliczek w kwocie 600,00 zł. na konto ROD numer 09 9043 1070 2070 0010 0218 0001.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 04/2021

Przypominam, że zgodnie § 69 Regulaminu ROD wjazd pojazdów mechanicznych na teren Ogrodu dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. odbywa się na zasadach określonych przez zarząd ROD. Wjazd i natychmiastowy wyjazd jest możliwy TYLKO W ŚRODĘ. W innych dniach tygodnia NIE JEST TO MOŻLIWE.   

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 003/2021

Zarząd OGRODU informuje że w dniu 26 kwietnia 2021 r. zostanie włączony dopływ wody do naszych działek, po okresie zimowym.
Prosimy o oczyszczenie studzienek tak aby licznik pomiaru zużytej wody był co najmniej 15 cm oddalony od ziemi i czysty, co pozwoli na czytelny odczyt.

Uwaga
Za doprowadzenie do rozmrożenia licznika odpowiada użytkownik działki. 
Założeniem nowego licznika obciążony będzie działkowiec.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 02/2021

Uczestnicy Konkursu „Zielony Poznań” mogą odbierać nasiona kwiatów od opiekunów sektorów..

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 01/2021

Do furtek proszę stosować klucze certyfikowane zakupione w naszym ROD.

UWAGA

W okresie 9 miesięcy zostało uszkodzonych 16 wkładek patentowych:
– przez stosowanie kluczy innego pochodzenia.
– celową dewastację przez stosowanie młotka i przecinaka.
– wkładanie do wkładki różnych drutów, szpilek itp.
Koszty wymiany wkładek ponoszą wszyscy Działkowcy

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 011/2020

SZKOLENIA DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW

Szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o prawo  do działki ze względu na stan epidemii Covid – 19, informujemy że nie odbywają się w tradycyjny sposób aż do odwołania.

Istnieje jednak możliwość szkolenia zdalnie poprzez platformę, do której link jest poniżej:

http://www.poznan.pzd.pl/informacje.php?body=article&name=dla-nowych&lang=pl

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 010/2020

Ze względu na stan epidemii Covid – 19 informujemy, że wszelkie sprawy dotyczące działkowców załatwiać należy drogą e-mailową (rod2awp@interia.pl) lub telefonicznie z Sekretarzem Zarządu Stanisławem Sworkiem (605 219 639). W trosce o Wasze zdrowie i członów zarządu ROD informujemy, że bezpośrednie wizyty w Biurze mogą odbywać się wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 009/2020

Zarząd OGRODU informuje że w dniu 26 października 2020 r. zostanie wyłączony dopływ wody do naszych działek, po okresie letnim.
Prosimy o oczyszczenie studzienek tak aby licznik pomiaru zużytej wody był co najmniej 15 cm oddalony od ziemi i czysty, co pozwoli na czytelny odczyt.
Prosimy o zabezpieczenie liczników przed rozmrożeniem.

Uwaga
Za doprowadzenie do rozmrożenia licznika odpowiada użytkownik działki. 
Założeniem nowego licznika obciążony będzie działkowiec.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 008/2020

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego informuje że wcześniej wydane kluczyki do furtek naszego OGRODU są zunifikowane to znaczy że jednym kluczykiem możemy otworzyć i zamknąć wszystkie furtki.

Jeżeli ktoś z działkowców chciałby dodatkowo nabyć kluczyk do furtki proszony jest zgłosić do skarbnika Andrzeja Biednego tel. 693-723-250 wpłacając zaliczkę w wysokości 25 zł.
Uwaga:
Jeżeli lista chętnych do nabycie kluczyków będzie większa niż 50 szt. wówczas zakład podejmie się produkcji.
Kluczyki i wkładki do furtek które posiadamy posiadają formę zastrzeżoną.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 007/2020

ZMIANY W SYSTEMIE GROMADZENIA I ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 września br. na terenie ROD obowiązywać będą stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych. W związku z powyższym zmianie ulegnie system naliczania z opłaty ryczałtowej na opłatę za wywóz pojemników  (kontenerów) przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych. Opłata będzie obowiązywać odpadów: zmieszanych , papieru, tworzyw sztucznych, szkła i odpadów zielonych.   

Na terenie ROD obowiązywać będzie obowiązkowa selektywna zbiórka odpadów.

W przypadku naruszenia prawidłowego sposobu gromadzenia odpadów firma odbierająca odpady będzie przyklejać ostrzegawcze naklejki, co skutkuje nieodebraniem odpadów i konieczność ponownego posegregowania ich przez właściciela terenu. Spowoduje to zwiększenie kosztów i opóźnienia w odbiorze odpadów. Wielokrotne takie przypadki skutkują procedurą naliczenia przez GOAP podwyższonej wysokości opłaty za wywóz odpadów. W celu uniknięcia nieprawidłowego sposobu składowania odpadów wzywamy działkowców do przestrzegania zasad segregowania odpadów zgodnie z opisami znajdującymi się na pojemnikach (kontenerach)

„co wrzucamy”, a „czego nie wrzucamy do danego pojemnika (kontenera)”.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 006/2020

Mamy dotację na hydrofornię!

Na terenie ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego była niezwyczajna uroczystość. Przedstawiciele
50 rodzinnych ogrodów działkowych z Poznania, powiatu poznańskiego, międzychodzkiego,
gnieźnieńskiego, nowotomyskiego, szamotulskiego, śremskiego i wrzesińskiego podpisywali umowy o
dotację przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na rozbudowę infrastruktury
ogrodowej. Na uroczystość podpisania umów przybył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
Krzysztof Grabowski. Przybyłych powitali prezes ROD Andrzej Górczyński i prezes Okręgu Zdzisław
Śliwa. Prezes Okręgu podziękował Marszałkowi Grabowskiemu za wsparcie ogrodów Okręgu w
kwocie ponad 1 mln zł, która przyczyni się do wykonania wielu potrzebnych inwestycji ogrodowych
poprawiających warunki korzystania z działek przez działkowców i osoby przebywające w ogrodach.
Marszałek Grabowski podkreślił, że przyznana pomoc nie będzie jednorazowym aktem, ale Urząd
będzie także w następnych latach wspierał rozwój ogrodów działkowych. Na zakończenie spotkania
prezes ROD Andrzej Górczyński oprowadził Gościa po ogrodzie i zademonstrował modernizowaną
hydrofornię ogrodu, na którą to inwestycję przeznaczono przyznaną dotację 17 200 zł.

Tekst: dr Zdzisław Śliwa
Zdjęcia: Andrzej Górczyński

Komunikat nr 005/2020

Dziki w Ogrodzie !!!

Ponieważ gospodarz Ogrodu systematycznie i ciągle naprawia zewnętrzne ogrodzenie ROD, to dziki wchodzą furtkami od osiedla, Fortu VII i przy bramach – bo furtki NIE SĄ ZAMYKANE!

Ponieważ Zarząd ROD nie jest uprawniony do odławiania dzików, to o ich obecności w Ogrodzie należy informować TYLKO i ZAWSZE dyżurnego Straży Miejskiej Poznania tel. 986.

Informujemy, że o obecności dzików w Ogrodzie Prezes Zarządu ROD zawiadomił osobiście Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania.

Podczas spotkania zapewniono mnie, że udzieli się nam pomocy. Poinformowano mnie, że „właścicielem” dzików jest Wielkopolski Urząd Wojewódzki, dlatego właśnie tam należy indywidualnie zgłaszać szkody łowieckie w uprawach.

Zarząd ROD bardzo dziękuje działkowcom za pomoc w „walce” z dzikami. Bardzo też współczujemy z powodu strat i szkód…

Zarząd ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego

Komunikat nr 004/2020

Polska flaga w śmietniku naszego Ogrodu !!!

W środę 29 kwietnia na ogrodowych alejkach parkowało przy działkach przez cały dzień KILKADZIESIĄT SAMOCHODÓW, które po rozładowaniu powinny wyjechać z dróg i alejek aby stać na parkingach. Monitoring wykazał, że przywiozły one do śmietników KILKADZIESIĄT KILOGRAMÓW ŚMIECI. Wśród nich znalazła się nawet polska flaga!!! Obok śmietnika porzucono akwarium, które nie stanowiło wyposażenia ogrodowej altany, a pędzący alejką ogrodową samochód zabił kota. Powyższe przykłady w sposób oczywisty naruszają § 68 Regulaminu ROD. Gdy będzie tak w najbliższą środę 6 maja, to Zarząd ROD zostanie zmuszony do podjęcia decyzji o całkowitym zakazie wjazdu samochodów na teren ROD we wszystkie dni tygodnia.

Drodzy Działkowcy ! Tylko od Was zależy czy w środy bramy Ogrodu – tak jak dotychczas – będą otwarte. Decyzja należy do Was…

Zarząd ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego

Komunikat nr 003/2020

Szanowni Działkowcy !

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wpłacanie zaliczek w kwocie 600,00 zł. na konto ROD numer 09 9043 1070 2070 0010 0218 0001.

Po Walnym Zebraniu Sprawozdawczym i uchwaleniu opłat na rok 2020, zostaną wystawione noty obciążeniowe, na których będzie uwzględniona wpłacona zaliczka. O szczegółach informuje Skarbnik Zarządu ROD. Inne sprawy załatwia Sekretarz oraz Gospodarz.

       Interpretując aktualny zakaz przemieszczania się osób – z wyjątkiem zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego oraz zalecenia Policji – apelujemy o powstrzymanie się od przemieszczania się na teren ROD ograniczenie pobytu na działkach do załatwienia niezbędnych potrzeb. Podczas przebywania na terenie Ogrodu należy zachować wszystkie środki bezpieczeństwa    i ograniczenia w kontaktach z innymi osobami – zgodnie z aktulnymi zarządzeniami.

Przypominamy o zakazie zamieszkiwania w ROD. W trudnej sytuacji ograniczony jest też wywóz śmieci. Dlatego trzeba zmniejszyć ilość ich składowania. Należy je segregować wrzucając do odpowiednich pojemników. Do brązowego wrzucamy luzem – bez worków odpady zielone: rozdrobnione gałęzie, trawę, liście, pozostałości roślin.

Zarząd ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego

Komunikat nr 001/2020

„Zielony Poznań 2019”
Działkowcy naszego Ogrodu bardzo licznie uczestniczyli w konkursie „Zielony Poznań 2019” organizowanym przez Miasto Poznań. Wyróżniono Ogród ROD 2 Armii WP a indywidualnie Mariannę Kubicką działka E73, Leszka Rupiewicza działka G26, Czesława Koniecznego działka F34, Andrzeja Biednego działka B23, Danutę i Franciszka Trzcińskich działka I24.

UWAGA I       
Wszystkich działkowców uczestniczących w konkursie „Zielony Poznań 2019” nagrodzono nawozami oraz nasionami kwiatów. Można je odebrać od opiekunów sektorów – po telefonicznym uzgodnieniu terminu.        

UWAGA II      
Dla każdego działkowca  przewidziano Kalendarz Działkowca 2020

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 006/2019

Zarząd OGRODU informuje że w dniu 19 października 2019 r. zostanie wyłączony dopływ wody do naszych działek, po okresie letnim.
Prosimy o oczyszczenie studzienek tak aby licznik pomiaru zużytej wody był co najmniej 15 cm oddalony od ziemi i czysty, co pozwoli na czytelny odczyt.
Prosimy o zabezpieczenie liczników przed rozmrożeniem.

Uwaga
Za doprowadzenie do rozmrożenia licznika odpowiada użytkownik działki. 
Założeniem nowego licznika obciążony będzie działkowiec.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 005/2019

SZKOLENIA DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW

Szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o prawo  do działki od września 2019 r. do maja 2020 r. odbywa się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca  w godz. od 16.30 do 19.45 w tym jedna 15 minutowa przerwa.

Szkolenie jest bezpłatne, odbywa się w siedzibie Okręgowego Zarządu w Poznań ul. Wilczak 16
– Nie stosuje się wcześniejszych zapisów.
– Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 
– Zaświadczenia są wydawane w dniu szkolenia po zakończonych wykładach za okazaniem dowodu tożsamości.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 004/2019

Zarząd OGRODU informuje że w dniu 10 kwietnia 2019r zostanie włączony dopływ wody do naszych działek, po okresie zimowym.
Prosimy o oczyszczenie studzienek tak aby licznik pomiaru zużytej wody był co najmniej 15 cm oddalony od ziemi i czysty, co pozwoli na czytelny odczyt.
Prosimy o zakręcenie kranów dopływu wody.

Uwaga
Za doprowadzenie do rozmrożenia licznika odpowiada użytkownik działki. 
Założeniem nowego licznika obciążony będzie działkowiec.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 002/2019

Zarząd OGRODU informuje że w miesiącach od kwietnia do października w każdy drugi wtorek miesiąca w świetlicy ROD, pełnić będzie dyżur sekretarz ROD w godz. 16.00 – 17.00
Sprawy pilne proszę umawiać telefonicznie
tel. kom.605 219 639

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 001/2019

Zarząd OGRODU informuje że w ostatnią środę miesiąca w godz. 17.00 – 18.00 instruktorzy SSI w świetlicy ROD udzielają porad z dziedziny ogrodnictwa działkowego.
ZAPRASZAMY

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 001/2018

Drogi Działkowcu !
Chcesz wpływać na rzeczywistość ?
Chcesz zmieniać, poprawiać funkcjonowanie naszego ROD 2. Armii Wojska Polskiego, masz ciekawy pomysł, napisz i wyślij na adres e-mailowy mieczyslaw.marek@gmail.com

Twoja treść wypowiedzi zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej w zakładce „Twój głos”

Co pewien czas Zarząd ROD będzie analizował zebrane wypowiedzi.
A może Twój głos zmieni, poprawi funkcjonowanie naszego OGRODU ?
Czekamy na wypowiedzi.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 003/2016

Komunikat KR PZD w sprawie usuwania azbestu z terenów rodzinnych ogrodów działkowych – 28.01.2016

Krajowa Rada PZD informuje, że działkowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na usunięcie azbestu ze środków z budżetu gminy, w której położony jest ogród. Dotyczy to demontażu, pakowania, transportu wyrobów/odpadów zawierających azbest i przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych. Usunąć można m.in. płyty eternitowe faliste lub płaskie czy rury azbestowo-cementowe. Uwaga, dofinansowanie nie obejmuje pokrycia kosztów położenia nowego poszycia dachu.

Obecnie trwa nabór wniosków w gminach o dofinansowanie na usunięcie azbestu. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych gmin. Krajowa Rada PZD zachęca działkowców do występowania z takowymi wnioskami, ponieważ w wielu ROD na terenie całego kraju altany mają poszycie dachowe wykonane z eternitu. Działkowcy, którzy cenią sobie ekologiczne metody upraw i bliskość z przyrodą, w szczególności powinni dołożyć wszelkich starań, aby pozbyć się ze swoich działek tych silnie toksycznych materiałów. Krajowa Rada PZD zachęca również zarządy ROD i okręgowe zarządy do aktywnego wspierania działkowców w tych działaniach.

Warto podkreślić, że azbest jest zaliczany do jednego z dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Oddychanie powietrzem, które zanieczyszczone jest włóknami azbestu, powoduje, że jego włókna trafiają do płuc, w których zostają już na zawsze. Chorobotwórczy wpływ azbestu na ludzki organizm nie przynosi jednak natychmiastowych objawów. Są one widoczne dopiero po wielu latach tj. po 20 – 50 latach od momentu narażenia organizmu na kontakt z azbestem. Azbest powoduje m.in. pylicę azbestową, raka płuc, raka oskrzeli czy międzybłoniaka opłucnej czy otrzewnej. Należy pamiętać, że im więcej jest włókien azbestu w powietrzu, którym się oddycha, tym większe jest ryzyko wywołania chorób, w efekcie których każdego roku na świecie umiera ok. 100 tysięcy osób.

Źródłami uwalniania się azbestu do środowiska są:

Środki przeznaczane na usuwanie azbestu pochodzą z Priorytetowego Programu SYSTEM Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska: wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanego przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Krajowa Rada PZD dużą wagę przywiązuje do ekologizacji ROD. Jednym z jego elementów jest także usuwanie azbestu z ich terenów. Krajowa Rada PZD apeluje, aby sprawę usuwania azbestu z działek działkowcy, zarządy ROD i okręgowe zarządy potraktowały priorytetowo, wykorzystując gminne dofinansowanie do wykonania tego w sposób bezpieczny i nisko kosztowy.

Szczegółowe informacje i terminy dotyczące składania wniosków o dofinansowanie na usunięcie azbestu można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych gmin.

Krajowa Rada PZD.

Komunikat nr 002/2016

Zarząd OGRODU informuje że w dniu 29 października 2016 został zmodernizowany monitoring naszego OGRODU. Kamery zostały zainstalowane w następujących miejscach:
1 – Brama przy RADEKSIE i rejon świetlicy.
2 – Rejon śmietnika.
3 – Brama od strony ryneczku.
4 – Rejon hydroforni.
5 – Na alejkach ogrodowych

Kamery nagrywają i archiwizują wszystkie zdarzenia przez 24 godziny na dobę.
Przy zdarzeniach niepokojących będą reagować członkowie zarządu a przy sprawach przestępstw będzie informowana policja.

Uwaga:
Drogi Działkowcu Bądź ostrożny, nie daj się nagrać w sytuacjach dla Ciebie niewygodnych.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.