Komunikaty

Komunikat specjalny

Rok 2021 pod znakiem 40 lecia PZD

Dokładnie 40 lat temu 6 maja 1981 r. Sejm uchwalił ustawę o Pracowniczych Ogrodach Działkowych na mocy której powstał Polski Związek Działkowców………..

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 09/2021

SOS – gdy wzywamy pomoc

Dla pojazdów służb ratunkowych, takich jak karetka pogotowia, policja czy straż liczy się każda sekunda. Szybkie ich dotarcie może decydować o uratowaniu życia i mienia działkowców. Aby umożliwić wjazd do Ogrodu – na zachodniej bramie wjazdowej do sklepu jest znak SOS dla służb ratowniczych. Ich pojazdy mogą otworzyć bramę włączając syrenę z sygnałem. Dlatego wzywając karetkę pogotowia, policję, straż pożarną lub miejską należy informować te służby o takiej możliwości tylko przez tę bramę. Zarząd ROD, który zainstalował system SOS życzy działkowcom, żeby nie musieli korzystać z niego… 

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 08/2021

SZKOLENIA DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW

Szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o prawo  do działki ze względu na stan epidemii Covid – 19, informujemy że nie odbywają się w tradycyjny sposób aż do odwołania.

Istnieje jednak możliwość szkolenia zdalnie poprzez platformę, do której link jest poniżej:

http://www.poznan.pzd.pl/informacje.php?body=article&name=dla-nowych&lang=pl

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 07/2021

DZIEŃ DZIECKA 2021

Ze względu na stan epidemii Covid – 19 z przykrością informujemy, że festyn z okazji Dnia Dziecka w 2021 r. nie odbędzie się.

Wszystkie Dzieci i ich najbliższych PRZEPRASZAMY.

Życzymy wszystkiego dobrego, zdrowia, radości, uśmiechu na co dzień, dobrych i miłych koleżanek, kolegów i wszystkiego dobrego.

Już dzisiaj zapraszamy na Dnia Dziecka w 2022 r.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 06/2021
Konkurs Zielony Poznań

Urząd Miasta Poznania ogłosił kolejną edycję konkursu Zielony Poznań. Liczymy na udział działkowców także naszego ROD. Można zgłaszać swój udział w konkursie do opiekunów sektorów Ogrodu. Z ramienia Zarządu ROD koordynatorem działań konkursowych jest Bernard Jaroni. Ogłoszenie konkursu oraz potrzebne druki znaleźć można też na stronach UM Poznania – link poniżejhttps://www.poznan.pl/mim/info/news/wez-udzial-w-konkursie-zielony-poznan,163285.html

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 05/2021
Szanowni Działkowcy !

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wpłacanie zaliczek w kwocie 600,00 zł. na konto ROD numer 09 9043 1070 2070 0010 0218 0001.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 04/2021

Przypominam, że zgodnie § 69 Regulaminu ROD wjazd pojazdów mechanicznych na teren Ogrodu dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. odbywa się na zasadach określonych przez zarząd ROD. Wjazd i natychmiastowy wyjazd jest możliwy TYLKO W ŚRODĘ. W innych dniach tygodnia NIE JEST TO MOŻLIWE.   

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 003/2021

Zarząd OGRODU informuje że w dniu 26 kwietnia 2021 r. zostanie włączony dopływ wody do naszych działek, po okresie letnim.
Prosimy o oczyszczenie studzienek tak aby licznik pomiaru zużytej wody był co najmniej 15 cm oddalony od ziemi i czysty, co pozwoli na czytelny odczyt.
Prosimy o zabezpieczenie liczników przed rozmrożeniem.

Uwaga
Za doprowadzenie do rozmrożenia licznika odpowiada użytkownik działki. 
Założeniem nowego licznika obciążony będzie działkowiec.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 02/2021

Uczestnicy Konkursu „Zielony Poznań” mogą odbierać nasiona kwiatów od opiekunów sektorów..

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 01/2021

Do furtek proszę stosować klucze certyfikowane zakupione w naszym ROD.

UWAGA

W okresie 9 miesięcy zostało uszkodzonych 16 wkładek patentowych:
– przez stosowanie kluczy innego pochodzenia.
– celową dewastację przez stosowanie młotka i przecinaka.
– wkładanie do wkładki różnych drutów, szpilek itp.
Koszty wymiany wkładek ponoszą wszyscy Działkowcy

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 011/2020

SZKOLENIA DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW

Szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o prawo  do działki ze względu na stan epidemii Covid – 19, informujemy że nie odbywają się w tradycyjny sposób aż do odwołania.

Istnieje jednak możliwość szkolenia zdalnie poprzez platformę, do której link jest poniżej:

http://www.poznan.pzd.pl/informacje.php?body=article&name=dla-nowych&lang=pl

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Koronawirus-3.jpg

Komunikat nr 010/2020

Ze względu na stan epidemii Covid – 19 informujemy, że wszelkie sprawy dotyczące działkowców załatwiać należy drogą e-mailową (rod2awp@interia.pl) lub telefonicznie z Sekretarzem Zarządu Stanisławem Sworkiem (605 219 639). W trosce o Wasze zdrowie i członów zarządu ROD informujemy, że bezpośrednie wizyty w Biurze mogą odbywać się wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 009/2020

Zarząd OGRODU informuje że w dniu 26 października 2020 r. zostanie wyłączony dopływ wody do naszych działek, po okresie letnim.
Prosimy o oczyszczenie studzienek tak aby licznik pomiaru zużytej wody był co najmniej 15 cm oddalony od ziemi i czysty, co pozwoli na czytelny odczyt.
Prosimy o zabezpieczenie liczników przed rozmrożeniem.

Uwaga
Za doprowadzenie do rozmrożenia licznika odpowiada użytkownik działki. 
Założeniem nowego licznika obciążony będzie działkowiec.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Kluczyk-ogrod-2-AWP.jpg

Komunikat nr 008/2020

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego informuje że wcześniej wydane kluczyki do furtek naszego OGRODU są zunifikowane to znaczy że jednym kluczykiem możemy otworzyć i zamknąć wszystkie furtki.

Jeżeli ktoś z działkowców chciałby dodatkowo nabyć kluczyk do furtki proszony jest zgłosić do skarbnika Andrzeja Biednego tel. 693-723-250 wpłacając zaliczkę w wysokości 25 zł.
Uwaga:
Jeżeli lista chętnych do nabycie kluczyków będzie większa niż 50 szt. wówczas zakład podejmie się produkcji.
Kluczyki i wkładki do furtek które posiadamy posiadają formę zastrzeżoną.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 007/2020

ZMIANY W SYSTEMIE GROMADZENIA I ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 września br. na terenie ROD obowiązywać będą stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych. W związku z powyższym zmianie ulegnie system naliczania z opłaty ryczałtowej na opłatę za wywóz pojemników  (kontenerów) przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych. Opłata będzie obowiązywać odpadów: zmieszanych , papieru, tworzyw sztucznych, szkła i odpadów zielonych.   

Na terenie ROD obowiązywać będzie obowiązkowa selektywna zbiórka odpadów.

W przypadku naruszenia prawidłowego sposobu gromadzenia odpadów firma odbierająca odpady będzie przyklejać ostrzegawcze naklejki, co skutkuje nieodebraniem odpadów i konieczność ponownego posegregowania ich przez właściciela terenu. Spowoduje to zwiększenie kosztów i opóźnienia w odbiorze odpadów. Wielokrotne takie przypadki skutkują procedurą naliczenia przez GOAP podwyższonej wysokości opłaty za wywóz odpadów. W celu uniknięcia nieprawidłowego sposobu składowania odpadów wzywamy działkowców do przestrzegania zasad segregowania odpadów zgodnie z opisami znajdującymi się na pojemnikach (kontenerach)

„co wrzucamy”, a „czego nie wrzucamy do danego pojemnika (kontenera)”.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 006/2020

Mamy dotację na hydrofornię!

Na terenie ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego była niezwyczajna uroczystość. Przedstawiciele
50 rodzinnych ogrodów działkowych z Poznania, powiatu poznańskiego, międzychodzkiego,
gnieźnieńskiego, nowotomyskiego, szamotulskiego, śremskiego i wrzesińskiego podpisywali umowy o
dotację przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na rozbudowę infrastruktury
ogrodowej. Na uroczystość podpisania umów przybył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
Krzysztof Grabowski. Przybyłych powitali prezes ROD Andrzej Górczyński i prezes Okręgu Zdzisław
Śliwa. Prezes Okręgu podziękował Marszałkowi Grabowskiemu za wsparcie ogrodów Okręgu w
kwocie ponad 1 mln zł, która przyczyni się do wykonania wielu potrzebnych inwestycji ogrodowych
poprawiających warunki korzystania z działek przez działkowców i osoby przebywające w ogrodach.
Marszałek Grabowski podkreślił, że przyznana pomoc nie będzie jednorazowym aktem, ale Urząd
będzie także w następnych latach wspierał rozwój ogrodów działkowych. Na zakończenie spotkania
prezes ROD Andrzej Górczyński oprowadził Gościa po ogrodzie i zademonstrował modernizowaną
hydrofornię ogrodu, na którą to inwestycję przeznaczono przyznaną dotację 17 200 zł.

Tekst: dr Zdzisław Śliwa
Zdjęcia: Andrzej Górczyński

Komunikat nr 005/2020

Dziki w Ogrodzie !!!

Ponieważ gospodarz Ogrodu systematycznie i ciągle naprawia zewnętrzne ogrodzenie ROD, to dziki wchodzą furtkami od osiedla, Fortu VII i przy bramach – bo furtki NIE SĄ ZAMYKANE!

Ponieważ Zarząd ROD nie jest uprawniony do odławiania dzików, to o ich obecności w Ogrodzie należy informować TYLKO i ZAWSZE dyżurnego Straży Miejskiej Poznania tel. 986.

Informujemy, że o obecności dzików w Ogrodzie Prezes Zarządu ROD zawiadomił osobiście Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania.

Podczas spotkania zapewniono mnie, że udzieli się nam pomocy. Poinformowano mnie, że „właścicielem” dzików jest Wielkopolski Urząd Wojewódzki, dlatego właśnie tam należy indywidualnie zgłaszać szkody łowieckie w uprawach.

Zarząd ROD bardzo dziękuje działkowcom za pomoc w „walce” z dzikami. Bardzo też współczujemy z powodu strat i szkód…

Zarząd ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego

Komunikat nr 004/2020

Polska flaga w śmietniku naszego Ogrodu !!!

W środę 29 kwietnia na ogrodowych alejkach parkowało przy działkach przez cały dzień KILKADZIESIĄT SAMOCHODÓW, które po rozładowaniu powinny wyjechać z dróg i alejek aby stać na parkingach. Monitoring wykazał, że przywiozły one do śmietników KILKADZIESIĄT KILOGRAMÓW ŚMIECI. Wśród nich znalazła się nawet polska flaga!!! Obok śmietnika porzucono akwarium, które nie stanowiło wyposażenia ogrodowej altany, a pędzący alejką ogrodową samochód zabił kota. Powyższe przykłady w sposób oczywisty naruszają § 68 Regulaminu ROD. Gdy będzie tak w najbliższą środę 6 maja, to Zarząd ROD zostanie zmuszony do podjęcia decyzji o całkowitym zakazie wjazdu samochodów na teren ROD we wszystkie dni tygodnia.

Drodzy Działkowcy ! Tylko od Was zależy czy w środy bramy Ogrodu – tak jak dotychczas – będą otwarte. Decyzja należy do Was…

Zarząd ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego

Komunikat nr 003/2020

Szanowni Działkowcy !

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wpłacanie zaliczek w kwocie 600,00 zł. na konto ROD numer 09 9043 1070 2070 0010 0218 0001.

Po Walnym Zebraniu Sprawozdawczym i uchwaleniu opłat na rok 2020, zostaną wystawione noty obciążeniowe, na których będzie uwzględniona wpłacona zaliczka. O szczegółach informuje Skarbnik Zarządu ROD. Inne sprawy załatwia Sekretarz oraz Gospodarz.

       Interpretując aktualny zakaz przemieszczania się osób – z wyjątkiem zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego oraz zalecenia Policji – apelujemy o powstrzymanie się od przemieszczania się na teren ROD ograniczenie pobytu na działkach do załatwienia niezbędnych potrzeb. Podczas przebywania na terenie Ogrodu należy zachować wszystkie środki bezpieczeństwa    i ograniczenia w kontaktach z innymi osobami – zgodnie z aktulnymi zarządzeniami.

Przypominamy o zakazie zamieszkiwania w ROD. W trudnej sytuacji ograniczony jest też wywóz śmieci. Dlatego trzeba zmniejszyć ilość ich składowania. Należy je segregować wrzucając do odpowiednich pojemników. Do brązowego wrzucamy luzem – bez worków odpady zielone: rozdrobnione gałęzie, trawę, liście, pozostałości roślin.

Zarząd ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego

Komunikat nr 001/2020

„Zielony Poznań 2019”
Działkowcy naszego Ogrodu bardzo licznie uczestniczyli w konkursie „Zielony Poznań 2019” organizowanym przez Miasto Poznań. Wyróżniono Ogród ROD 2 Armii WP a indywidualnie Mariannę Kubicką działka E73, Leszka Rupiewicza działka G26, Czesława Koniecznego działka F34, Andrzeja Biednego działka B23, Danutę i Franciszka Trzcińskich działka I24.

UWAGA I       
Wszystkich działkowców uczestniczących w konkursie „Zielony Poznań 2019” nagrodzono nawozami oraz nasionami kwiatów. Można je odebrać od opiekunów sektorów – po telefonicznym uzgodnieniu terminu.        

UWAGA II      
Dla każdego działkowca  przewidziano Kalendarz Działkowca 2020

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 006/2019

Zarząd OGRODU informuje że w dniu 19 października 2019 r. zostanie wyłączony dopływ wody do naszych działek, po okresie letnim.
Prosimy o oczyszczenie studzienek tak aby licznik pomiaru zużytej wody był co najmniej 15 cm oddalony od ziemi i czysty, co pozwoli na czytelny odczyt.
Prosimy o zabezpieczenie liczników przed rozmrożeniem.

Uwaga
Za doprowadzenie do rozmrożenia licznika odpowiada użytkownik działki. 
Założeniem nowego licznika obciążony będzie działkowiec.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 005/2019

SZKOLENIA DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW

Szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o prawo  do działki od września 2019 r. do maja 2020 r. odbywa się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca  w godz. od 16.30 do 19.45 w tym jedna 15 minutowa przerwa.

Szkolenie jest bezpłatne, odbywa się w siedzibie Okręgowego Zarządu w Poznań ul. Wilczak 16
– Nie stosuje się wcześniejszych zapisów.
– Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 
– Zaświadczenia są wydawane w dniu szkolenia po zakończonych wykładach za okazaniem dowodu tożsamości.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 004/2019

Zarząd OGRODU informuje że w dniu 10 kwietnia 2019r zostanie włączony dopływ wody do naszych działek, po okresie zimowym.
Prosimy o oczyszczenie studzienek tak aby licznik pomiaru zużytej wody był co najmniej 15 cm oddalony od ziemi i czysty, co pozwoli na czytelny odczyt.
Prosimy o zakręcenie kranów dopływu wody.

Uwaga
Za doprowadzenie do rozmrożenia licznika odpowiada użytkownik działki. 
Założeniem nowego licznika obciążony będzie działkowiec.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 002/2019

Zarząd OGRODU informuje że w miesiącach od kwietnia do października w każdy drugi wtorek miesiąca w świetlicy ROD, pełnić będzie dyżur sekretarz ROD w godz. 16.00 – 17.00
Sprawy pilne proszę umawiać telefonicznie
tel. kom.605 219 639

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 001/2019

Zarząd OGRODU informuje że w ostatnią środę miesiąca w godz. 17.00 – 18.00 instruktorzy SSI w świetlicy ROD udzielają porad z dziedziny ogrodnictwa działkowego.
ZAPRASZAMY

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 001/2018

Drogi Działkowcu !
Chcesz wpływać na rzeczywistość ?
Chcesz zmieniać, poprawiać funkcjonowanie naszego ROD 2. Armii Wojska Polskiego, masz ciekawy pomysł, napisz i wyślij na adres e-mailowy mieczyslaw.marek@gmail.com

Twoja treść wypowiedzi zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej w zakładce „Twój głos”

Co pewien czas Zarząd ROD będzie analizował zebrane wypowiedzi.
A może Twój głos zmieni, poprawi funkcjonowanie naszego OGRODU ?
Czekamy na wypowiedzi.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Komunikat nr 003/2016

Komunikat KR PZD w sprawie usuwania azbestu z terenów rodzinnych ogrodów działkowych – 28.01.2016

Krajowa Rada PZD informuje, że działkowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na usunięcie azbestu ze środków z budżetu gminy, w której położony jest ogród. Dotyczy to demontażu, pakowania, transportu wyrobów/odpadów zawierających azbest i przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych. Usunąć można m.in. płyty eternitowe faliste lub płaskie czy rury azbestowo-cementowe. Uwaga, dofinansowanie nie obejmuje pokrycia kosztów położenia nowego poszycia dachu.

Obecnie trwa nabór wniosków w gminach o dofinansowanie na usunięcie azbestu. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych gmin. Krajowa Rada PZD zachęca działkowców do występowania z takowymi wnioskami, ponieważ w wielu ROD na terenie całego kraju altany mają poszycie dachowe wykonane z eternitu. Działkowcy, którzy cenią sobie ekologiczne metody upraw i bliskość z przyrodą, w szczególności powinni dołożyć wszelkich starań, aby pozbyć się ze swoich działek tych silnie toksycznych materiałów. Krajowa Rada PZD zachęca również zarządy ROD i okręgowe zarządy do aktywnego wspierania działkowców w tych działaniach.

Warto podkreślić, że azbest jest zaliczany do jednego z dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Oddychanie powietrzem, które zanieczyszczone jest włóknami azbestu, powoduje, że jego włókna trafiają do płuc, w których zostają już na zawsze. Chorobotwórczy wpływ azbestu na ludzki organizm nie przynosi jednak natychmiastowych objawów. Są one widoczne dopiero po wielu latach tj. po 20 – 50 latach od momentu narażenia organizmu na kontakt z azbestem. Azbest powoduje m.in. pylicę azbestową, raka płuc, raka oskrzeli czy międzybłoniaka opłucnej czy otrzewnej. Należy pamiętać, że im więcej jest włókien azbestu w powietrzu, którym się oddycha, tym większe jest ryzyko wywołania chorób, w efekcie których każdego roku na świecie umiera ok. 100 tysięcy osób.

Źródłami uwalniania się azbestu do środowiska są:

Środki przeznaczane na usuwanie azbestu pochodzą z Priorytetowego Programu SYSTEM Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska: wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanego przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Krajowa Rada PZD dużą wagę przywiązuje do ekologizacji ROD. Jednym z jego elementów jest także usuwanie azbestu z ich terenów. Krajowa Rada PZD apeluje, aby sprawę usuwania azbestu z działek działkowcy, zarządy ROD i okręgowe zarządy potraktowały priorytetowo, wykorzystując gminne dofinansowanie do wykonania tego w sposób bezpieczny i nisko kosztowy.

Szczegółowe informacje i terminy dotyczące składania wniosków o dofinansowanie na usunięcie azbestu można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych gmin.

Krajowa Rada PZD.

Komunikat nr 002/2016

Zarząd OGRODU informuje że w dniu 29 października 2016 został zmodernizowany monitoring naszego OGRODU. Kamery zostały zainstalowane w następujących miejscach:
1 – Brama przy RADEKSIE i rejon świetlicy.
2 – Rejon śmietnika.
3 – Brama od strony ryneczku.
4 – Rejon hydroforni.
5 – Na alejkach ogrodowych

Kamery nagrywają i archiwizują wszystkie zdarzenia przez 24 godziny na dobę.
Przy zdarzeniach niepokojących będą reagować członkowie zarządu a przy sprawach przestępstw będzie informowana policja.

Uwaga:
Drogi Działkowcu Bądź ostrożny, nie daj się nagrać w sytuacjach dla Ciebie niewygodnych.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.