Ekologia

EKOLOGIA W ROD 2.ARMII WOJSKA POLSKIEGO

Powołanie SSI w ROD 2.Armii WP to początek zajęcia się problematyką „Ekologia w Ogrodzie”
Jest wiele pojęć i określeń nazwy „EKOLOGIA”, jednak najprościej można powiedzieć że „EKOLOGIA” to działalność człowieka w zgodzie z naturą.
Podglądając ogrody niemieckie, przedstawiciele SSI opracowali i wykonali dla owadów pożytecznych:

EKO – HOTEL 1

EKO-HOTEL 2

PAJĄKI I ICH PIĘKNO.

KOMPOST I KOMPOSTOWANIE