Aktualności ROD

Rodzinny ogrodowy Dzień Dziecka 2024

W sobotę 1 czerwca o godzinie 11.00 przy świetlicy było cichutko, spokojniutko. Ale kwadrans później było już głośno, radośnie.
Tak zaczął się Festyn z okazji Dnia Dziecka.

Ponieważ był w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym 2 Armii Wojska Polskiego, to otworzył go „wujek” Zbyszek Kąkol, a prowadziły „ciocia” Agata i „ciocia” Daria. Festyn zorganizowała „ciocia’ Ewa Rzepka. Po brawach dla nich zaczęły się zabawy różne, konkurencje sportowe, śpiewy, tańce. Oczywiście były konkursy, a więc nagrody, lody sponsorował sklep RADEX. To wszystko obserwowali rodzice, babcie i dziadkowie – małych i dużych dzieci.
Wszyscy byli zadowoleni.

Tekst: Andrzej Górczyński
Zdjęcia: Andrzej Górczyński
Dnia 01.06.2024 r

WIOSENNY POKAZ CIĘCIA DRZEW i KRZEWÓW

W dniu 06 kwietnia 2024 r. o godzinie 11.00 przy pięknej słonecznej pogodzie odbył się wiosenny pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych i ozdobnych. Spacerując alejkami ogrodu wyszukiwaliśmy „smaczki” do omówienia i praktycznego pokazu. Rozpoczęliśmy grupą 11 osobową a zakończyliśmy grupą 17 osobową co świadczy o dużym zainteresowaniu.
Pokaz prowadził instruktor krajowy SSI Mieczysław Marek przy wsparciu instruktora okręgowego SSI Teresy Górczyńskiej.
Po trzech godzinach zakończyliśmy pokaz, poczęstunkiem i podziękowaniem przez Prezesa ROD Zbigniewa Kąkola

Tekst: Zarząd ROD
Zdjęcia: Teresa Górczyńska; Maciej Pilarski
Dnia 06.04.2024 r

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego – 16 marca 2024 roku:

 • Wybrało Zarząd ROD w składzie: prezes – Zbigniew Kąkol (działka D-3A), wiceprezes – Maciej Pilarski (I-26), sekretarz – Stanisław Sworek (H-41), skarbnik – Andrzej Biedny (B-23), członkowie: Ewa Rzepka (G-72), Małgorzata Czarnecka (A-19), Izabela Wiśniewska (A-38)
 • Wybrało Komisję Rewizyjną ROD w składzie: przewodniczący – Zbigniew Góralewicz (C-34), zastępca przewodniczącego – Bartosz Zaremba (H-80), sekretarz – Magdalena Brycka-Nowak (H-4)
 • Uchwaliło opłatę ogrodową na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w łącznej kwocie 1,28 zł od m2 powierzchni użytkowanej działki.
 • Na podstawie danych z 2023 r. – w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników wynoszących w 2023 roku 41 136 kWh – uchwalono opłatę energetyczną na 2024 r. w kwocie 47,00 od działki w ROD podłączonej do sieci energetycznej.
 • Uchwalono opłatę za wodę w wysokości 1,50 zł za m3 zużytej wody wykazanej przez wodomierze. Dla użytkowników działek, którzy nie mają zamontowanych liczników wodnych ustalono opłatę zryczałtowaną w wysokości 45,00 zł od działki podłączonej do sieci wodnej.
 • Uchwalono opłatę za wywóz śmieci w 2024 r. w kwocie 198,00 zł od działki.
 • Roczna partycypacja finansowa w kosztach wymiany sieci wodociągowej w sektorach A, B, E oraz H – 200,00 zł.

Takie opłaty ogrodowe wnoszą wszyscy działkowcy w ROD w terminie do 31 maja 2024 r.

Takie opłaty ogrodowe wnoszą wszyscy działkowcy ROD w terminie do 31 maja 2024 r.

Za ZARZĄD
Tekst: Andrzej Górczyński
Zdjęcia: Teresa Górczyńska
Dnia 16.03.2024 r

Wywiad ze Zdzisławem Śliwą, Wiceprezesem Polskiego Związku Działkowców w Gazecie Senior

Zapraszamy do lektury wywiadu z dr. Zdzisławem Śliwą, Wiceprezesem Polskiego Związku Działkowców i Prezesem Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu, opublikowanego w grudniowym numerze „Gazety Senior”, a teraz także w serwisie internetowym.

W rozmowie z Andrzejem Górczyńskim poruszono temat życia seniorów działkowców, ich zaangażowania społecznego oraz pasji związanych z ogrodami działkowymi. Wywiad rzuca światło nie tylko na aspekty związane z uprawą działki, lecz również na rolę seniorów jako społecznych liderów, instruktorów oraz aktywnych członków stowarzyszeń ogrodowych.

Pełną treść wywiadu można znaleźć na oficjalnej stronie „Gazety Senior” pod linkiem: https://www.gazetasenior.pl/zdzislaw-sliwa-wiceprezes-polski-zwiazek-dzialkowcow-rozmowa

Za ZARZĄD
Andrzej Górczyński
Dnia 17.12.2023 r

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Paragraf.jpg

STANOWISKO
Zarządu ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu z 10 listopada 2023r.
w sprawie zagrożenia dla ROD wynikającego z projektowanych przepisów wykonawczych do ustawy o planowaniu przestrzennym

Działkowcy to chyba jedyna grupa społeczna, która na „swoich” kilkuset metrach kwadratowych ziemi regularnie dba o różnorodną roślinność. Dobrze to widać z samolotu, przelatującego nad naszym ROD, aby wylądować za ogrodzeniem Ogrodu – na lotnisku Ławica. Spacerując po terenie Ogrodu już z bliska, na ziemi widać drzewa, krzewy, piękne kwiaty, wspaniałe warzywa, a nawet zioła.

Szczególnie pokazał to czas pandemii, gdy nasz Ogród stawał się parkiem o powierzchni 20 hektarów, po którego alejkach można była bezpiecznie spacerować zamiast chodzenia po osiedlowych ulicach. Rosnące wówczas zapotrzebowanie na ogrodowe działki pokazało istotną rolę jaką spełniają w społeczeństwie. Ogrody, to nie tylko dbanie o zieleń, to umacnianie więzi społecznych tak istotnych we współczesnym świecie. Efektem takich kontaktów jest otwieranie się ogrodów dla ludzi pragnących kontaktów z naturą.

Zapisy ustawy likwidujące dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań zagospodarowania gminy – które po 31 grudnia 2025 roku – ma być zastąpione planem ogólnym gminy stanowią zagrożenie dla także dla naszego ROD. Bliskość lotniska Poznań Ławica sprawia, że jego rozbudowa może być również na terenie Ogrodu, dla którego wywołano sporządzenie miejscowego planu. Takich ROD jest aż 13 spośród trzydziestu na terenie dzielnicy Poznań Jeżyce. Ta liczby musi zatrważać.

Dlatego dla zachowania zieleni bardzo ważne jest zadbanie o bezpieczeństwo rodzinnych ogrodów działkowych i w miarę możliwości dalszy ich rozwój. Niestety, nie przewiduje tego ustawa o planowaniu przestrzennym. Dlatego apelujemy do władzy ustawodawczej i wykonawczej – także tych ich członkowie którzy przelatują nad naszym Ogrodem – o jego ochronę, bo jest on oazą zieleni, miejscem pracy oraz wypoczynku użytkowników 640 działek ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego i sąsiadujących z nim sześciu innych Ogrodów.

Za ZARZĄD
Andrzej Górczyński
Dnia 10.11.2023 r

19 sierpnia Dzień Działkowca 2023

W tę upalną sobotę Ewa Rzepka przywitała działkowców, ich rodziny, przyjaciół. Prezes Zarządu ROD Andrzej Górczyński przywitał gości: wiceprezesa Polskiego Związku Działkowców, Honorowego Prezesa Ogrodu imienia 2 Armii Wojska Polskiego – doktora Zdzisława Śliwę i panią prezes sąsiedniego Ogrodu – imienia Lotnictwa Polskiego – Ewę Rowińską.

Po odśpiewaniu Hymnu Działkowców „Zielona Rzeczpospolita” wystąpił prezes Zarządu ROD. Podsumował dokonania minionego roku. Dzięki tym oraz innym dokonaniom w Ogrodzie jest czysto. Mimo suszy była woda. Zakończono pierwszy etap remontu sieci wodociągowej. Andrzej Górczyński wspomniał o dotacji uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego Wielkopolski w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na remont sieci wodociągowej.

Jak zawsze tak i teraz odznaczono zasłużonych działkowców. Dzień Działkowca, to ogrodowe dożynki, to i dożynkowy wieniec wykonany przez Instruktora Ogrodowego Różę Marciniak. Komisja Konkursowa ROD dokonała przeglądu działek Ogrodu i nagrodziła najlepsze: I miejsce – Jerzy Socha działka I-23, II – Ewa i Tadeusz Postrożni F-20, III – Agnieszka i Mariusz Tylkowscy C-24, IV – Krystyna i Janusz Francik F-14, V – Kazimierz Czarnecka E-70. Wyróżnienia otrzymali : Hanna Kaźmierczak działka E-22, Grzegorz Ptasiński H-61, Elżbieta i Jarosław Nowak D-27.

Dla wszystkich działkowców była piosenka „Pamiętajmy o Ogrodach” Jonasza Kofty. Muzyka była dla ducha, a dla ciała wojskowa grochówka, bo przecież jesteśmy w Ogrodzie imienia Wojska Polskiego! Dla „słodkich” dzieci i wnucząt działkowców były słodycze. O jakość nagłośnienia i muzyki zadbał pan Zbyszek. Był też pokaz ratowników Polskiego Czerwonego Krzyża oraz recital 14-letniej Zuzanny. Była świetna zabawa do późnych godzin nocnych

Tekst: Andrzej Górczyński
Zdjęcia: Zbigniew Kąkol
Dnia 19.08.2023 r

Konkurs Zielony Poznań 2023

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Urzędu Miasta Poznania, zaprosił mieszkańców do udziału w kolejnej, jubileuszowej, bo trzydziestej edycji konkursu „Zielony Poznań”. Konkurs skierowano do posiadaczy balkonów, tarasów, ogródków przydomowych i użytkowników działek. Oceniano ogólne walory estetyczne działki i układ kompozycyjny uwzględniający trafność doboru gatunków i odmian. W naszym Ogrodzie do finału konkursu zakwalifikowano działkę A18 użytkowaną przez Leszka Bieniewskiego z żoną. O tym które zajmie miejsce dowiemy się we wrześniu, ale my już teraz gratulujemy! Miło nam również poinformować, że wśród finalistów mających ogródki przydomowe są Wanda i Zbigniew Kąkol – członek Zarządu naszego ROD, którym także gratulujemy!
Warto również zobaczyć i pogratulować innym użytkownikom działek wysoko ocenionych w konkursie Zielony Poznań. Są to Jerzy i Grażyna Juszczak -działka C22, Danuta Ciesielska – D26, Mieczysław i Janina Marek – G33
oraz Iwona Konieczna – B46.

Tekst: Andrzej Górczyński
Zdjęcia: Andrzej Górczyński
Dnia 04.08.2023 r

Rodzinny, ogrodowy Dzień Dziecka

3 czerwca 2023r. w naszym Ogrodzie był festyn z okazji Dnia Dziecka. Dzieci, ich rodziców
i opiekunów przywitał „wujek” Krzysztof – Wiceprezes ROD. Natomiast „wujek” Bartosz z Polskiego Czerwonego Krzyża przeprowadził w sposób bardzo przystępny i ciekawy pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci chętnie włączyły się do pokazu i bardzo dobrze sobie radziły, z pewnością dużo zapamiętały i rodzice także. Po pokazie wszystkie dzieci otrzymały upominki ufundowane przez PCK.

Po pokazie „ciocie” Agatka i Daria poprowadziły konkursy dla dzieci. W niektórych chętnie uczestniczyli rodzice. Szczególnie podobał się konkurs „Jaka to melodia lub tytuł filmu”. Prawdziwym hitem był konkurs malowania na sterczu. Rodzice wspierali swoje pociechy. Najmłodsza uczestniczka konkursu miała niecałe 3 laka. Przy okazji pomalowane były buzie i ręce uczestników konkursu. Dużo zabawy i śmiechu towarzyszyło wyścigom w workach, w których brali udział także rodzice oraz zawodom w łapaniu baniek mydlanych, które dzieci mogły „zabrać do domu”.

Oczywiście, nie zabrakło tańców z elementami gimnastyki, a także zabaw z chustą Klanzy. Dzieci śpiewały „poruszmy ramionkami, zakręćmy bioderkami”. „Ciocia” Ewa wspólnie z Kacprem przygotowała pop corn. Dzieci uczestniczące w konkursach otrzymały nagrody rzeczowe, które wylosowały, a wszystkie dostały słodki poczęstunek: lizaki, ciastka, cukierki oraz lody i soczki ufundowane przez sklep Radex. Pogoda dopisała, dzieci oraz ich rodzice także…

Tekst: Ewa Rzepka
Zdjęcia: Ewa Rzepka

EKOHOTEL” dla H56

5 maja 2023 r. podopieczni Stowarzyszenia Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących w Poznaniu mogli po długiej zimowej przerwie odwiedzić „swoją” działkę H56 w ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego.  W 2019 roku pracownicy naukowi Instytutu Geografii UAM i Ogrodu Botanicznego w Poznaniu założyli na tej działce – rabaty ziołowe jako pierwszy etap tworzenia „OGRODU SENSORYCZNEGO”. Niewidomi poznają przyrodę: zioła, kwiaty przy pomocy węchu oraz dotyku a nawet smaku.

Bardzo dużą pomoc w ciągłym utrzymaniu działki i jej rozwoju, niesie Jerzy Jendryka – nasz działkowiec, były gospodarza Ogrodu. Pasjonat sadzenia ziół i kwiatów, utrzymania drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych w dobrej kondycji, nieustannie dążąc również do rozbudowy ogródkowej infrastruktury.
W następnej fazie urządzenia ogródka, Zarząd ROD ufundował użytkownikom działki dwie tablice informacyjne. Jedną prezentującą historię Stowarzyszenia Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących, a drugą „EKOHOTELE” dla owadów pożytecznych.
– jeden z ekohoteli wykonał Jerzy Jendryka i Józef Sykała
– drugi z ekoholeli wykonał Zbigniew Góralewicz, który był wielokrotnie wyróżniany za inicjatywę i pomysły a przekazał Andrzej Górczyński.

Opiekunki Stowarzyszenia dziękując, zaznaczyły że dzięki ludziom dobrej woli mogą efektywniej prowadzić terapię, a ich podopieczni cieszyć się że przebywając na łonie natury mogą ją bliżej poznać. 

Tekst: Teresa Górczyńska
Zdjęcia: Andrzej Górczyński

Zapraszamy do konkursów:

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje Pan Bernard Jaroni tel. 602-310-065

Zarząd ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Paragraf.jpg

Najgorsza działka 2023 r.

W Ogrodzie zazwyczaj wybieramy najlepszą działkę. W tym przypadku wybieramy też najgorszą działkę.
Jest nią H58.
Działkowców, którzy chcą ją zobaczyć informujemy, że jest na południe od świetlicy. Mimo wielu upomnień Zarządu ROD, a nawet wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej pan Maciej nie chce jej opuścić, ani zagospodarować jej zgodnie z Regulaminem ROD. Ponieważ jego „sprzęt” nie mieści się na działce, to jest również zgromadzony przed zachodnim ogrodzeniem Ogrodu, co też prezentujemy na zdjęciach. Z tych oraz innych powodów działkowcy  z H57 sąsiadujący z H58 zrezygnowali z jej użytkowania…
Panem Maciejem zajmuje się Sąd Rejonowy i Straż Miejska.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Górczyński

Wigilia w Ogrodzie

W dniu 22 grudnia 2022 r. w Domu Działkowca, Zarząd Ogrodu, Komisja Rewizyjna i zaproszeni goście spotkali się na opłatku wigilijnym. W spotkaniu uczestniczył Prezes Okręgu PZD w Poznaniu Zdzisław Śliwa, który podziękował nowemu Zarządowi za zaangażowanie i podjęte pracę na rzecz ogrodu działowego a także życzył wszystkim obecnym wytrwałości, zdrowych, pogodnych i spokojnych Świąt. Było miejsce na wzajemne składanie życzeń, były kolędy które zawsze są inspiracją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia a kolacja była okazją do wszelakich wspomnień.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Górczyński

Warzywnik Roku 2022

… to nazwa konkursu PZD, którego celem jest promowanie własnych, zdrowych warzyw na działkach.

Komisja w składzie Bernard Jaroni, Krzysztof Pawlewski dokonała przeglądu takich działek w ROD. Najwyżej oceniła działkę C34 – Jadwigi i Zbigniewa Góralewicza. Oceniała m.in. ogólną estetykę warzywnika i rodzaj upraw. Warto przypomnieć, że działka C34 zdobyła VI miejsce w konkursie Najlepsza Działka Roku 2022. Gratulacje są więc podwójne!

Tekst i zdjęcia: Andrzej Górczyński

Przedstawiciele ROD 2 Armii WP
w Okręgowych Dniach Działkowca

Na miejsce tegorocznych Okręgowych Dni Działkowca, które odbyły się 20 sierpnia 2022 r., wybrano Wrześnię. Działkowcy Okręgu Poznańskiego gościli na terenie Wrzesińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w okolicy Zalewu Wrzesińskiego. Z ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego uczestniczyli członkowie Zarządu ROD: Andrzej Biedny, Bernard Jaroni oraz Stanisław Sworek.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Józefa we Wrześni, celebrowaną przez proboszcza parafii  ks. Czesława Krolla oraz kapelana poznańskich działkowców ks. Adama Przewoźnego, skąd po zakończeniu mszy uczestnicy Okręgowych Dni Działkowca przeszli orszakiem udekorowanym sztandarami i koszami na miejsce uroczystych obchodów.

Na Okręgowe Dni Działkowca we Wrześni zaproszenie przybyli posłowie na Sejm RP: Krzysztof Paszyk, Tadeusz Tomaszewski i Wiesław Szczepański. Obecni byli liczni samorządowcy z terenu powiatu wrzesińskiego i miejscowości w których funkcjonują ogrody działkowe. Prezydenta Poznania reprezentował Gerard Hajgelman – Zastępca Dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UM Poznań.

Część oficjalną uroczystości rozpoczął hymn PZD „Zielona Rzeczpospolita” oraz okolicznościowe wystąpienie Prezesa Okręgu.

Zdzisław Śliwa w swoim wystąpieniu podziękował działkowcom za całoroczną prace, zaznaczył stały rozwój ogrodnictwa działkowego, jego starania o rozwój ogrodowej infrastruktury, działania na rzecz ochrony środowiska, klimatu i ekologii- tak ważnych działań w obliczu zmian klimatycznych. Prezes podziękował samorządowcom za udzielane ogrodom wsparcie i dobry klimat dla ogrodnictwa działkowego oraz działania mające na celu powiększanie areału ogrodów.

Okręg PZD w Poznaniu ze swojej strony zadeklarował prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej, wypoczynkowej i rekreacyjnej na rzecz działkowców.

Okręgowe Dni Działkowca to najlepsza okazja do wręczenie odznaczeń związkowych i nagród dla laureatów konkursów. W 2022 roku odznaki „Za Zasługi dla PZD” otrzymał między innymi Andrzej Biedny a Bernard Jaroni wyróżniony został złotą odznaką „Zasłużony Działkowiec” z ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu.

Podczas uroczystości wręczono 2 złote oraz 10 srebrnych odznak „Zasłużony Działkowiec”.

W trakcie Okręgowych Dni Działkowca wyróżniono ogrody uczestniczące w „Wielkim Konkursie dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców 2022 roku”. Puchar otrzymało wiele ogrodów w tym „ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu”.

Obchody Okręgowych Dni Działkowca zakończone zostały odegraniem melodii „Pamiętajcie o ogrodach”
i zaproszeniem do spotkania się za rok…..

Tekst: Stanisław Sworek
Zdjęcia: Terasa Górczyńska

Dzień Działkowca z wojskową grochówką, bigosem i cukrową watą

Dzień Działkowca w cieniu Jubileusz 40-lecia Ogrodu

27 sierpnia był Dniem Działkowca połączonym z jubileuszem 40-lecia Ogrodu. Uczestników tego święta powitali członkowie Zarządu ROD Andrzej Górczyński i Ewa Rzepka. Szczególnie witano gości: wiceprezesa Polskiego Związku Działkowców, prezesa Zarządu Okręgu PZD w Poznaniu, Honorowego Prezesa Ogrodu imienia 2 Armii Wojska Polskiego – doktora Zdzisława Śliwę. Z wielkimi owacjami przywitano prezesa Ogrodu – im. Lotnictwa Polskiego – Ewę Rowińską.

Po odśpiewaniu Hymnu Działkowców „Zielona Rzeczpospolita” głos zabrał prezes ROD Andrzej Górczyński,
a następnie wiceprezes PZD Zdzisław Śliwa. On też wręczył wyróżnionym odznaczenia Polskiego Związku Działkowców – Odznaki „Za zasługi dla ROD” oraz „Zasłużony Działkowiec”.

Medale 40-lecia ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego wręczył Andrzej Górczyński. Otrzymali je działkowcy, którzy 40 lat użytkują działkę. W tym roku z okazji jubileuszu 40-lecia Ogrodu za niezwykły wkład w dziedzinie ogrodnictwa działkowego dodatkowo wyróżniono działkowca z 40-letnim stażem Mariannę Kubicką użytkująca działkę – E73.

Dla wszystkich działkowców była piosenka „Pamiętajmy o Ogrodach” Jonasza Kofty. Ona rozpoczęła ogrodowy piknik. Muzyka była dla ducha, a dla ciała wojskowy bigos i grochówka, bo przecież Ogród jest imienia Wojska Polskiego. Dla dzieci i wnucząt działkowców była wielokolorowa cukrowa wata. O jakość muzyki zadbał pan Bartek czyli BARTHEZO. Bawiono się, grano, śpiewano, tańczono do godziny 22-giej…

Tekst: Andrzej Górczyński
Zdjęcia: Terasa Górczyńska

Spotkanie integracyjne 2022

Stowarzyszenie i jego Przyjaciele

8 lipca 2022 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących zorganizowało na terenie ROD im. II Armii Wojska Polskiego spotkanie integracyjne. W imprezie wzięli udział członkowie Stowarzyszenia i jego Przyjaciele, łącznie około 100 osób. Bawili się doskonale przy występie gitarowym pana Michała oraz przebojach Dj-a Beatmana. Pogoda dopisała. Jedli smaczne potrawy i wypieki. Czas upłynął nam bardzo szybko na rozmowach i miłych spotkaniach, w tym takich po latach. Poznawali się lepiej lub zupełnie od nowa. Mamy nadzieję że następnym razem będzie ich więcej, a dobrej energii nie będzie mniej.

Tekst: Drukarkiewicz Michał
Zdjęcia: Terasa Górczyńska

Ogrodowe konkursy 2022

Najpiękniejsza Działka roku 2022

Laureatką Konkursu „Najpiękniejsza Działka Roku 2022” została działka F14 – Krystyna i Janusz Francik. II miejsce przyznano działce B38, którą użytkują Teresa i Marian Kostrzewa, III miejsce działce G4 – Sylwii Dolaty i Wandy Rosińskej, IV miejsce działce E52 – Moniki Sołtysiak, V miejsce działce H93 – Małgorzaty i Benedykta Kruś, VI miejsce działce C34 – Jadwigi i Zbigniewa Góralewicz.

Zielony Poznań

Chociaż Konkurs „Zielony Poznań” wygrała w Ogrodzie działka F13 Józefa Klibera, to Okręgowa Komisja PZD zakwalifikowała do II etapu miejskiego konkursu działkę E29 Marzeny Anioła. Wśród wyróżnionych są też działki: B39 Lecha Rozporowskiego, D26 Danuty Ciesielskiej i A78 Dominika Aleksandrowicza.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Górczyński

Był Dzień Dziecka, był festyn…

W sobotę 4 czerwca o godzinie 11.00 przy świetlicy Ogrodu było cichutko, spokojniutko. Ale kwadrans było już głośno, radośnie. Tak zaczął się Festyn z okazji Dnia Dziecka.

Ponieważ był w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, to otworzył go „wujek” Andrzej, a prowadziły „ciocia” Agata i „ciocia” Daria. Wspólnie przywitali panią Ewę Rzepkę użytkowniczkę działki w naszym ROD, która jest sekretarzem Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. To ona pomogła dzieciom i wnukom działkowców – przywożąc im zabawki i słodycze.

Po brawach dla niej zaczęły się zabawy różne, konkurencje sportowe, śpiewy, tańce. Oczywiście były konkursy, a więc nagrody, lody i napoje od właściciela sklepu RADEX (też dziękujemy!). To wszystko obserwowali rodzice, babcie i dziadkowie – małych i dużych dzieci. Wszyscy byli zadowoleni. Ja też…

Tekst i zdjęcia: Andrzej Górczyński

Najdroższa Mamo,
zawsze cierpliwa, oddana troskliwa,
zawsze śpiesząca z pomocą.
Żyj w szczęściu 100 lat

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ROD

im. 2 Armii Wojska Polskiego za rok 2022 Poznań, 07 maja 2022 r.

Właśnie tego dnia podsumowano wydarzenia w Ogrodzie, zaplanowano następne. W imieniu Zarządu ROD sprawozdanie złożył jego prezes Andrzej Górczyński. Przypomniał, że nie brakuje w Ogrodzie wody na działkach, energii elektrycznej. Jest w nim porządek i czysto – o co dba gospodarz,  jest bezpiecznie. Również dlatego, że oświetlone są drogi.

Jest dobrze, ale może być lepiej, gdy działkowcy nie będą utrudniać pracy Gospodarzowi Ogrodu wrzucając do pojemników gałęzie. Przypomniano, że zamieszkiwanie na działkach, ponadnormatywne altany jest niezgodne z Regulaminem ROD. Nielegalne są też bramy i furtki w zewnętrznym ogrodzeniu Ogrodu. Fatalnie wygląda parkowanie. Robią to przeważnie te same osoby w środy parkując obok działek – zamiast po rozładunku samochodu wyjechać na parking. Hałasowanie kosiarkami oraz innym sprzętem w niedziele i dni świąteczne skutecznie zakłóca działkowcom wypoczynek. Wysokie drzewa zakłócają łączność kamerom monitorującym bezpieczeństwo i porządek. Duże, szerokie żywopłoty wystają na drogi i alejki. Opiekunowie sektorów muszą codziennie otwierać działkowcom bramy, zamiast pomagać im w innej – bardziej potrzebnej formie.              

W bieżącym roku Zarząd planuje między innymi rozpocząć modernizację – wymianę sieci wodociągowej w sektorach C, D, F, G, I oraz części sektora H jako pierwszy jej etap – aby kontynuować prace w pozostałych sektorach Ogrodu w roku 2023. O konieczności wymiany sieci wodociągowej świadczy jej awaria 5 maja i fotografia przerdzewiałej rury. O tych oraz innych planach i dokonaniach informuje strona internetowa oraz Gazeta ROD. Najbliższe wydarzenia to Dzień Dziecka – 4 czerwca i Dzień Działkowca – 27 sierpnia. Tego dnia będzie finał obchodów jubileuszu 40-lecia Ogrodu. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD było początkiem jubileuszowych wydarzeń. Szkoda tylko że uczestniczyło w nim zaledwie kilkanaście procent ilości działkowców…

Tekst i zdjęcia: Andrzej Górczyński

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY im. 2 Armii Wojska Polskiego 60-196 Poznań ul. Bukowska 175
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na  wymianę sieci wodociągowej w ROD im. 2 Armii WP w Poznaniu

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępnej na stronie internetowej OZ PZD w Poznaniu www.poznan.pzd.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można w formie papierowej odebrać w siedzibie Zarządu ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu w terminie uzgodnionym telefonicznie z Panem Stanisławem Sworkiem telefon 605 219 639. Specyfikacja w formie papierowej jest odpłatna. Wersję elektroniczną można pobrać ze strony internetowej: www.poznan.pzd.pl Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 20 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z przetargu oraz wykażą, że spełniają warunki::

 1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 • posiadania wiedzy i doświadczenia.
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Oferty należy składać 26.04.2022 r. od godziny 10.00 do godziny 12.00 w siedzibie Organizatora przetargu, w Świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez rozpatrzenia.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.04.2022 r. o godzinie 13.00. w siedzibie Organizatora przetargu w Świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 2 Armii Wojska Polskiego w  Poznaniu.

Informacje o sposobie porozumiewania się Organizatora przetargu z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: Osobami ze strony Organizatora przetargu uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

 1. Zbigniew Kąkol tel. 602 318 944
 2. Józef Sykała tel. 731 724 718

Organizator przetargu unieważnia przetarg, jeżeli:

 1.  nie złożono dwóch ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Organizator przetargu zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu, a także zmiany warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Zarząd ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego

Ogród działkowy nie jest osiedlem mieszkaniowym

Spacerując po Ogrodzie widać, że staje się osiedlem mieszkaniowym. Styczniowy spacer członków Zarządu ROD wykazał, że w siedemnastu ! altanach mieszkają działkowcy.

A przecież ustawa o ROD stanowi, że „na terenie działki obowiązuje zakaz zamieszkiwania”. Regulamin ROD stanowi, że „Działka nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania.
Altana nie jest obiektem mieszkalnym”. Naruszanie tych przepisów wiąże się konsekwencjami – w tym prawnymi.
Osoby zamieszkujące w ROD mogą utracić prawo do działki, bo Zarząd ma prawo wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej. Zamieszkiwanie w ROD powoduje niedogodności dla innych działkowców – dodatkowe obciążenie finansowe.

Ustawa o ROD zakazuje zamieszkiwania na działkach bo stanowi to rażące naruszenie funkcji i przeznaczenia ogrodów działkowych, które nie są osiedlami mieszkaniowymi, ale miejscami wypoczynku. Najważniejszy jest jednak fakt, że zamieszkiwanie w altanie – szczególnie w okresie zimowym –
stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia. Ogród, działki nie mają przecież infrastruktury techniczno – sanitarnej pozwalającej zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe ludzi. Warto też przypomnieć, że obowiązek mieszkaniowego wspierania osób bezdomnych nie należy do PZD, Zarządu ROD, ale do
odpowiednich organów publicznych w ramach pomocy społecznej o czym informuje zamieszkujących na działkach

Zarząd ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego

Opłatek w Ogrodzie

W dniu 17 grudnia 2021 r. w Domu Działkowca, Zarząd Ogrodu, Komisja Rewizyjna i zaproszeni goście spotkali się na opłatku wigilijnym. W spotkaniu uczestniczył Prezes Okręgu PZD w Poznaniu Zdzisław Śliwa, który podziękował Zarządowi za zaangażowanie i podjęte pracę na rzecz ogrodu działowego a także życzył wszystkim obecnym wytrwałości, zdrowych, pogodnych i spokojnych Świąt. Było miejsce na wzajemne składanie życzeń, były kolędy które zawsze są inspiracją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia a kolacja była okazją do wszelakich wspomnień.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Górczyński

ROD im. 2 Armii WP wśród laureatów w konkursie
„ROD 40-lecia PZD”.

Krajowy Zarząd ROD ogłosił  konkurs krajowy pn. „ROD 40-lecia PZD”.

Konkurs skierowany był do wszystkich ROD zrzeszonych w PZD, które w swojej działalności przyczyniły się do utrzymania i rozwoju tradycji ogrodów działkowych w Polsce, a także realnie przyczyniły się do promowania znaczenia i roli PZD w społeczeństwie poprzez m.in. wdrażanie Programów PZD.

Do konkursu wpłynęły 54 zgłoszenia z 18 Okręgów PZD.

Na posiedzeniu w 23 września br., Krajowy Zarząd PZD rozstrzygnął konkurs krajowy pn. „ROD 40-lecia PZD” i wskazał laureatów oraz wyróżnione w konkursie ogrody.

Uwzględniając przedłożoną i uzasadnioną opinię Komisji Konkursowej, a także uznając szczególne zaangażowanie w kontynuowanie i rozwój tradycji ogrodów działkowych w Polsce oraz wdrażanie celów i realizację zadań Związku, Programów PZD, a także promocję ruchu działkowego i PZD, Krajowy Zarząd PZD przyznał tytuł „ROD 40-Lecia PZD” następującym ogrodom: 

 1. ROD „Pod Brzozą” w Bydgoszczy (Okręg w Bydgoszczy);
 2. ROD im. Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie (Okręg w Kaliszu);
 3. ROD „Przylesie” w Kulowie (Okręg w Legnicy);
 4. ROD „Góra Zabełecka” w Nowym Sączu (Okręg Małopolski);
 5. ROD „ Źródełko” w Oleśnie (Okręg Opolski);
 6. ROD „Prefabet” w Kolbuszowej (Okręg Podkarpacki);
 7. ROD „Aster” w Łomży (Okręg Podlaski);
 8. ROD im. 2 Armii WP w Poznaniu (Okręg w Poznaniu);
 9. ROD „Zacisze” w Zabrzu (Okręg Śląski);
 10. ROD „Zgoda” w Jelczu (Okręg we Wrocławiu);
  Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości po 4 000 zł, dyplomy, specjalne puchary oraz tablice pamiątkowe.

Zarząd ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego


Przedstawiciele ROD 2 Armii WP w Okręgowych Dniach Działkowca

11 września 2021 r. obchodzono Okręgowe Dni Działkowca, które  odbyły się w  ROD „Strzeszyn” w Poznaniu. W pięknie położonym ogrodzie zebrali się działkowcy Okręgu reprezentujący jego organy statutowe, zaproszeni przedstawiciele kolegiów prezesów i zasłużeni działkowcy.
W obchodach Okręgowych Dniach Działkowca uczestniczyli:  Dyrektor Departamentu Wdrożeń Urzędu Marszałkowskiego p. Izabela Witkiewicz, Zastępca Dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania p. Gerard Hajgelman i Wiceprezes Poznańskiego Banku Spółdzielczego p. Tomasz Nizielski.
Uroczystość otworzył i wygłosił okolicznościowe przemówienie Prezes Okręgu p. Zdzisław Śliwa.
Obchody przebiegały w duchu Jubileuszu 40-lecia PZD.
Wręczono odznaczenia  Związkowe.
Okręgowe Dni Działkowca były okazją do ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w konkursie okręgowym „Strona Internetowa wizytówką ROD, gdzie II miejsce przyznano  ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu.
Czas spędzony na Okręgowych Dniach Działkowca umilał zespół For Com Band.

Wykorzystano artykuł dr Magdalena Klessa- Kiec
Zdjęcia: Andrzej Górczyński


Dzień Działkowca z wojskową grochówką i cukrową watą

Dwa lata nie świętowaliśmy Dnia Działkowca, ale 28 sierpnia mogliśmy już to robić w ROD im 2 Armii WP. Tym razem przywitał nas Roman Krzywiński – konferansjer, instruktor nordic walking. Pokazał więc jak prawidłowo chodzić z kijami. Oprócz działkowców, ich rodzin byli prezesi zaprzyjaźnionych z nami Ogrodów: Lotnictwa Polskiego oraz Żwirki i Wigury II – także dlatego, że tego dnia było… Święto Lotnictwa.

Krótkie przemówienie miał prezes RODos Andrzej Górczyński. Przypomniał, że minęło 40 lat istnienia Polskiego Związku Działkowców, że 40 lat PZD, to też jubileusz naszego Ogrodu. 2 listopada 1981 roku dowódca Garnizonu Poznań przeznaczył 22 hektary poligonu Wyższej Oficerskiej Szkoły Służb Kwatermistrzowskich na ogród działkowy dla żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów oraz pracowników cywilnych wojska.

Ponieważ wiceprezes Polskiego Związku Działkowców, prezes Zarządu Okręgu PZD w Poznaniu Zdzisław Śliwa nie mógł być z nami w Dniu Działkowca, to odznaczenia wręczył Andrzej Górczyński w towarzystwie sekretarza Zarządu ROD Stanisława Sworka. Odznaki  „Za Zasługi dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego” otrzymali: Jaroni Bernard, Pawlewski Krzysztof, Kąkol Zbigniew, Niemczyk Grażyna, Zięba Henryk, Jendryka Jerzy, Paskorski Jerzy i Galanty Jerzy. Brązowe Odznaki „Zasłużony Działkowiec” dostali: Czarnecka Małgorzata, Rosa Adam, Oleś Wojciech, Mikołajczak Anna, Czarnecka Kazimiera, Postrożny Tadeusz, Zielińska Aniela, Michalczewska Danuta, Ławniczak Jadwiga i Tomaszewski Leszek. Najważniejsze wyróżnienie – bo podziękowanie od Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego za wieloletnią pracę – otrzymał sekretarz Zarządu ROD Stanisław Sworek. Komisja Konkursowa ROD wręczyła nagrody użytkownikom „Najlepszych Działek 2021”. I miejsce przyznała działce I-24 Franciszka i Danuty Trzcińskich, II miejsce – F20 Ewy i Tadeusza Postrożnych, III miejsce – E55 Witolda i Barbary Najderków, IV miejsce – C16 Mirosława i Marii Koniecznych, V miejsce – F8 Danuty i Henryka Czajczyńskich.

Dla wszystkich działkowców była piosenka „Pamiętajmy o Ogrodach” Jonasza Kofty w wykonaniu zespołu Calypso. Ta piosenka rozpoczęła ogrodowy piknik. Muzyka była dla ducha, a dla ciała wojskowa grochówka. Dla dzieci i wnucząt działkowców była cukrowa, kolorowa wata. Dla młodych – i nie tylko – działkowców zaprezentował się wokalista, muzyk, aranżer – do roku 2007 w zespole TURBO, a teraz w kapeli CETI – nasz działkowiec Grzegorz Kupczyk. O znakomitą jakość dźwięku zadbał nasz przyjaciel Wojtek Szopka. O wspaniałą atmosferę pikniku zadbali działkowcy. Sprzyjała im również dobra pogoda i samoloty lądujące nad nimi…

Tekst: Andrzej Górczyński
Zdjęcia: Teresa Górczyńska

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ROD

im. 2 Armii Wojska Polskiego za rok 2020 Poznań, 24 lipca 2021 r.

Drodzy Działkowcy,

24 lipca 2021 roku jest po raz drugi w historii Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD nietypowe, bo w warunkach spowodowanych przez zagrożenie epidemiologiczne. Rok temu 11 lipca było Komisaryczne Walne Zebranie ROD. Dlatego nie było na zebraniu wszystkich działkowców, bo prawo udziału w komisarycznym walnym zebraniu miało tylko 51 członków PZD powołanych do tego organu komisarycznego uchwałą poznańskiego OZ PZD.

W warunkach spowodowanych przez zagrożenie epidemiologiczne pracowały w minionym okresie sprawozdawczym Zarząd i Komisja Rewizyjna ROD. W takich warunkach żyli też działkowcy.

Zarząd pracował w niezmienionym od jego wyboru składzie:

 1. Andrzej Górczyński – prezes                    
 2. Krzysztof Pawlewski – wiceprezes                  
 3. Stanisław Sworek – sekretarz            
 4. Andrzej Biedny – skarbnik
 5. Zbigniew Kąkol – członek
 6. Bernard Jaroni – członek   
 7. Ewa Jackowiak – członek

W ograniczonych ze względu na pandemię posiedzeniach Zarządu ROD uczestniczył przewodniczący Komisji Rewizyjnej Waldemar Stalewski, a później ze względu na jego chorobę sekretarz komisji Grażyna Niemczyk.

Przypomnijmy najważniejsze dokonania minionego roku.

 • W każdym dotychczasowym sprawozdaniu Zarządu informowaliśmy o Dniu Dziecka, Dniu Działkowca oraz innych imprezach. W minionym roku okresie sprawozdawczym nie było ich z powodu pandemii COVID-19.
 • Były jednak tradycyjne konkursy „Najlepsza Działka ROD” oraz „Zielony Poznań” Zorganizowali je Bernard Jaroni oraz Zbigniew Kąkol z komisją. Laureatką Konkursu Najlepsza  Działka ROD została I-24 Franciszka i Danuty Trzcińskich. Następne miejsce zajęły F20 Ewy i Tadeusza Postrożnych, E55 Witolda i Barbary Najderków, C16 Mirosława i Marii Koniecznych i F8 Danuty i Henryka Czajczyńskich. Konkurs Zielony Poznań wygrała działka E77 Anny Bahrynowkiej. Laureatkami tej rywalizacji są też działka C24 Mariusza Tylkowskich, D15 Anny Mikołajczak, B21 Zenona Ptaka, i G8 Magdaleny Kupczyk. Gratulujemy!

Co jeszcze zrobił Zarząd?

 • Zakupiono i wymieniono dwie furtki od strony Fortu VII.
 • Zakupiono 2 kontenery na odpady zmieszane i 6 pojemników na odpady selektywne.
 • Zakupiono 4 tablice (2 ogłoszeniowe i 2 edukacyjne).
 • Zakupiono sprzęt nagłaśniający do świetlicy.
 • Wymieniono uszkodzone pokrywy w studniach zlewowych.
 • Dokonano modernizacji systemu monitoringu wizyjnego. Aby ogrodowy monitoring działał prawidłowo dla bezpieczeństwa działkowców, niektórzy z nich powinni jak najszybciej wyciąć lub skrócić drzewa ponieważ zakłócają jego pracę.
 • Zamontowano w bramie nr 4 (przy sklepie RADEX) automatyczny napęd otwierania jej na sygnał SOS pogotowia, straży pożarnej i policji. Służy też firmie odbierającej odpady, a także osobom niepełnosprawnym.
 • Wymieniono 11 skrzynek elektrycznych w sektorze K.
 • Zakupiono hydrofor do studni przy świetlicy.
 • Zakupiono narzędzia i sprzęt na wyposażenie Ogrodu.
 • Po sprawdzeniu ilości zamieszkujących działkowców Zarząd ROD nakazał im zaprzestanie tego procederu – niezgodnego z Regulaminem ROD. Nadal czekamy na wykonanie ich zobowiązań. Tymczasem bez skutku…
 • Kolega Mieczysław Marek zmodernizował i redaguje stronę internetową Ogrodu: www.ogrody2awp.pl, która zajęła drugie miejsce w okręgowym konkursie „Strona ROD wizytówką Ogrodu”. Bardzo proszę – czytajcie !

– Dzięki tym oraz innym dokonaniom w Ogrodzie nie brakuje wody na działkach, energii elektrycznej. Jest w nim czysto – o co dba gospodarz. Jest bezpieczniej, bo poprawił się monitoring dzięki pracy wiceprezesa Krzysztofa Pawlewskiego. On też wprowadził dla działkowców system SOS, aby pogotowie mogło w każdej chwili uratować im zdrowie, a nawet życie.

W bieżącym roku Zarząd planuje:

 • Zakończyć remont budynku i dachu stacji transformatorowej i pomieszczenia socjalnego oraz garażu na terenie hydroforni. Tymczasem zostały przerwane z uwagi na stwierdzone znaczne wady wykonawcze z koniecznym zleceniem ich usunięcia przez nowego wykonawcę.
 • Wykonać mapę geodezyjną do wymiany i przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami do działek.
 • Zakupić i zamontować siatkę ogrodzeniową w celu usunięcia bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym ogrodu w sektorze A od strony północnej które użytkownicy działek samowolnie wykonali na co nie zezwala Regulamin ROD.
 • Zakupić i wymienić uszkodzone pokrywy studzienek.
 • Zakupić namiot, aby używać go już w Dniu Działkowca, który chcemy – jeżeli epidemia pozwoli – zorganizować 28 sierpnia.
 • Kontynuować przygotowania do modernizacji sieci wodociągowej. Niestety nie rozpoczniemy jej w tym roku, bo nie mamy jeszcze na to funduszy o czym poinformuje dzisiaj skarbnik ROD Andrzej Biedny. Prosimy również działkowców o wyrozumiałość, bo tymczasem sieć wodociągowa działa, chyba że uszkodzi ją ciężki szambonurek.

Szanowni Działkowcy,

Mija właśnie 40 lat istnienia Polskiego Związku Działkowców. 6 maja 1981 r. Sejm uchwalił ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych, która powołała do życia PZD – pierwszą, ogólnokrajową, niezależną organizację działkowców. 27 i 28 czerwca 1981 r. obradował IX Krajowy Zjazd Delegatów POD, który uchwalił statut PZD oraz wybrał krajowe organy PZD – Krajową Radę, Krajową Komisję Rewizyjną i Krajową Komisję Rozjemczą. Bardzo proszę, aby ten temat rozwinął  wiceprezes Krajowej Rady PZD pan Zdzisław Śliwa. 40 lat PZD to też jubileusz naszego Ogrodu. 2 listopada 1981 roku dowódca Garnizonu Poznań przeznaczył 22 hektary poligonu Wyższej Oficerskiej Szkoły Służb Kwatermistrzowskich na ogród działkowy dla żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów oraz pracowników cywilnych wojska. Jesienią 1981 roku powstał nasz – POD im. 2 Armii Wojska Polskiego. 40 lat minęło jak jeden dzień… Wkrótce będziemy świętować, ale jeszcze nie dzisiaj, bo nie ma teraz na to zdrowej atmosfery.

Dzisiaj całkowita powierzchnia gruntu ROD wynosi 24,1673 ha, a powierzchnia użytkowa działek 20,2879 ha. Użytkowana jest przez 640 działkowców w tym jedna przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niewidomych i Słabowidzących. Opiekują się nią wspaniale koledzy Mieczysław Marek i Jerzy Jendryka, za co im bardzo dziękujemy. „Dzięki” niesfornym działkowcom walczył i walczy ze śmieciami gospodarz Jerzy Jendryka.

Sekretarz i Skarbnik pracują przy pomocy programu finansowo-księgowego, który usprawnia prowadzenie ewidencji Ogrodu. Jest kartoteka Ogrodu, ale ciągle brakuje danych działkowców, zwłaszcza adresów mailowych PESEL-i. Zależy nam na pozyskaniu adresów poczty internetowej, aby w ten sposób szybko komunikować się z działkowcami. Zapewniamy o bezpieczeństwie danych, które są prawnie chronione i mogą być wykorzystywane tylko do celów ewidencyjnych stowarzyszenia. Mając takie adresy, wiele istotnych spraw będziemy mogli przekazywać mailami zamiast kosztownymi listami Poczty Polskiej.

Zarząd ROD odbył 12 posiedzeń na których zatwierdził 50 umów przeniesienia praw do działki, a dla 4 osób ustanowił prawo do działki jako współmałżonkowie. Wszyscy zostali przyjęci w poczet członków PZD.

Dobrze dbamy o finanse ogrodu. Ponieważ z powodu pandemii Walne Zebranie ROD nie odbyło się we wcześniejszym terminie, to Zarząd ROD zwrócił się do wszystkich działkowców z prośbą o wpłacanie do 30 czerwca 2020 r. zaliczek w kwocie 600,00 zł na poczet corocznych składek. Uczyniło to około 480 działkowców w kwocie 288 000,00zł

Do osób zalegających z opłatami wysłano ponaglenia do zapłaty. Na koniec roku 2020 zaległości w opłatach wynosiły 6 031,86zł. Zaległości na dzisiaj przedstawi skarbnik Andrzej Biedny.

Koszt wykonanych inwestycji oraz zakupów i zamierzenia remontowo-konserwacyjne  kształtował się tak:

 • Wykonanie prac konserwacyjno–remontowych hydroforni 35 239,50 zł

– środki własne 18 039,50 zł

– dotacja Urzędu marszałkowskiego 17 200 zł

 • Projekt budowlany wymiany sieci wodociągowej 7 872,00 zł
 • Zakup i montaż 2 furtek 3 813,00 zł
 • Zakup 2 kontenerów na odpady zmieszane 11 931,00 zł
 • Zakup 6 pojemników na odpady selektywne 5 574,00 zł
 • Zakup 2 tablic ogłoszeniowych i 2 edukacyjnych 4 426,20 zł
 • Zakup sprzętu nagłośniającego do świetlicy 999,00zł
 • Wykonanie napisu z nazwą ogrodu nad bramą nr 4 i tablicy kierunkowo informacyjnej dojazdu do ROD 1 070,10 zł

Jest dobrze, ale może być lepiej bo zamieszkiwanie na działkach jest niezgodne z Regulaminem ROD. Rada Osiedla Wola chce nam pomóc w pozyskaniu mieszkań dla tych działkowców. Nielegalne są też bramy i furtki w zewnętrznym ogrodzeniu w sektorze A. Fatalnie wygląda parkowanie w środy obok działek – szczególnie na wąskich alejkach – zamiast po rozładunku samochodu wyjechać na parking. Hałasowanie kosiarkami oraz innym sprzętem w niedziele i dni świąteczne skutecznie zakłóca nam wypoczynek. Wysokie drzewa przeszkadzają kamerom niezbędnym do rozpoznania sprawców wykroczeń. Przestały nam zagrażać dziki, ale czynią to ludzie, którzy brutalnie atakują działkowców awanturują się. Duże, szerokie żywopłoty wystają na drogi i alejki. Opiekunowie sektorów muszą otwierać bramy zamiast pomagać w im innej formie.

Drodzy Działkowcy,

Kończąc sprawozdanie Zarządu ROD stwierdzam, że mimo pandemii wykonaliśmy zadania statutowe i remontowo-inwestycyjne objęte planem na rok 2020. Za wysiłek w pracach dla Ogrodu bardzo dziękuję Koleżankom i Kolegom, którzy wkładali pracę dla wspólnego dobra. Szczególnie dziękuję członkom Zarządu za atmosferę, jaką udało się wytworzyć, gdy w warunkach pandemii podejmowaliśmy trudne, niezbędne  decyzje. Bardzo dziękuję gospodarzowi Ogrodu – Jerzemu Jendryce za utrzymywanie porządku w Ogrodzie oraz Józefowi Sykale za opiekę nad hydrofornią, usuwanie awarii itp. 

Dziękuję też Komisji Rewizyjnej za współpracę z Zarządem, a zwłaszcza jej przewodniczącemu Waldemarowi Stalewskiemu i sekretarzowi komisji  Grażynie Niemczyk. Była ona prowadzona w duchu koleżeństwa i wzajemnej życzliwości. Dziękuję Działkowcom, którzy pracowali na rzecz rozwoju Ogrodu, szczególnie teraz w czasach walki z koronawirusem i walce z dzikami. Przepraszam za błędy. Ale nie robi ich ten, który nic nie robi. Mając nadzieję, że wszyscy lub olbrzymia większość z nas są zaszczepieni życzę więc wszystkim zdrowia, a także wspaniałych plonów, szczęścia oraz wszelkiej życiowej pomyślności. Na zakończenie proszę uczestników zebrania o przekazanie relacji pozostałym działkowcom. Proszę ich też pozdrowić.

Zarząd ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego

Międzynarodowy festiwal filmowy w ROD im. 2 Armii WP

Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych – jeden z jego pokazów był także w ROD im. 2 Armii WP, bo Random Garden Cinema to prezentacje filmów w różnych, niecodziennych lokalizacjach w Poznaniu – także w naszym Ogrodzie. 16 czerwca po zachodzie słońca na placu przy świetlicy była wyświetlana nietypowa składanka filmów. Ten program to niecodzienne prezentacje popularnych utworów oraz mniej znanych perełek przygotowanych przez holenderskiego filmowca. Niektóre filmy prezentowały nieprzewidywalną interpretację utworu muzycznego, jak na przykład chór młodzieżowy śpiewający Black Sabbath czy solisty, który ćwiczył przez trzy miesiące, aby zaśpiewać i zagrać utwór Led Zeppelin – ale od tyłu. Inne filmy skupiły się na wizualnej prezentacji, która pokazała utwór muzyczny w zupełnie nowym świetle. Tak śpiewały filmowe muppety żaba Kermit i czarująca świnka panna Piggy. Po zakończeniu efekty dźwiękowe i wizualne ocenił fachowo nasz działkowiec wokalista, muzyk i aranżer Grzegorz Kupczyk, który do roku 2007 śpiewał i grał w grupie TURBO, a teraz w zespole CETI.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Górczyński

Wzorowe w Ogrodzie 2 Armii WP

Zarząd ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego nie organizował jak zawsze Dnia Działkowca. Był jednak towarzyszący tej imprezie konkurs Wzorowa Działka – ale w innej formie. Zwycięzcami tej rywalizacji było 10 działek, bo tyle sektorów jest w tym Ogrodzie: A-19 Małgorzaty Czarneckiej, B-42 Magdaleny Gularek, C-29 Joanny i Stanisława Brzostowiczów, D-1 Gabrieli Irzykowskiej, E-2 Zofii Below, F-20 Ewy i Tadeusza Postrożnych, G-36 Barbary Kowalskiej, H-49 Joanny Matuszewskiej, I-11 Marty i Jerzego Galanty, K-28 Elżbiety Matysiak.

Ich użytkownicy otrzymali dyplomy i karty podarunkowe. Uroczystości ich wręczenia towarzyszył pokaz nietypowych owoców i warzyw, który zaprezentował mgr inż. Witold Irzykowski z Instytutu Genetyki Roślin. Niespotykane okazy uprawiane są na wyróżnionej działce jego matki – Gabrieli. Wzbudziły one zainteresowanie Wzorowych Działkowców, którym dyplomy wręczył prezes OZ PZD Zdzisław Śliwa w towarzystwie prezesa ROD im. 2 Armii WP Andrzeja Górczyńskiego.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Górczyński

Druga Armia była pierwsza…

ROD im. 2 Armii WP był pierwszy w Okręgu, a może także w kraju, gdzie 11 lipca odbyło się Komisaryczne Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD. Po raz pierwszy w historii Ogrodu było nietypowe, bo KOMISARYCZNE WALNE ZEBRANIE ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenie epidemiczne. Dlatego nie było na zebraniu wszystkich działkowców, bo prawo udziału w komisarycznym walnym zebraniu miało tylko 51 członków PZD powołanych do tego organu komisarycznego uchwałą poznańskiego OZ PZD na wniosek Zarządu ROD o czym informował przewodniczący zebrania Krzysztof Pawlewski. Wśród nich był również Honorowy Prezes Zarządu ROD im. 2 Armii WP Zdzisław Śliwa – wiceprezes PZD i prezes OZ PZD w Poznaniu. Kierując się przesłankami bezpieczeństwa dla zdrowia i życia działkowców Zarząd ROD poprosił o przybycie na zebranie w maseczkach. Z tego powodu zaproszono działkowców na plac obok świetlicy. Zarząd prosił też wszystkich obecnych o przekazanie relacji z tego zebrania pozostałym ośmiuset działkowcom. Interpretację przepisów oraz zasady powołania komisarycznego walnego zebrania wyjaśnił Prezes Okręgu. Zrobił to również dlatego, bo anonimowy działkowiec – „donosiciel” napisał skargę w tej sprawie do Prezesa Polskiego Związku Działkowców ! Zdzisław Śliwa przedstawił także działania Związku w okresie pandemii podejmowane w trosce o sprawne funkcjonowanie ogrodów w tym szczególnym okresie.

W imieniu Zarządu ROD sprawozdanie z działalności od 21 marca ubiegłego roku złożył jego prezes Andrzej Górczyński. Przypomniał najważniejsze wydarzenia ogrodowe roku 2019 jakimi były min. Dzień Dziecka, Biała Sobota połączona z Piknikiem Seniora, Dzień Działkowca w nowej formule. Zaprezentował też dokonania minionego i tego roku. Jako główne wymienił modernizację hydroforni w zakresie wymiany zasuw i zaworów, zamontowania dodatkowych zaworów zwrotnych, pomp ciśnieniowych. Firma TERLAN oczyściła też i pomalowała węzeł rur oraz dwa zbiorniki wody. Wykonano też dodatkowy, równoległy do istniejącego, system elektronicznego, awaryjnego wyłączania pomp głębinowych, zapobiegający przelewom wody ze zbiorników nawet na sąsiednią działkę. Ponieważ wykonano też projekt wymiany i przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami na terenie ROD, to w następnych latach będzie można realizować tę inwestycję, bo przecież woda to najważniejsza potrzeba działkowców. Andrzej Górczyński prosił też o oszczędne używanie wody aby z powodu suszy jej nie zabrakło. Wiceprezes Zarządu Krzysztof Pawlewski poprawił stan techniczny monitoringu wizyjnego. Będą nowe kamery. Wiosną Gospodarz Ogrodu Jerzy Jendryka zmagał się z segregację śmieci przy pojemnikach odpadów, a członkowie Zarządu z dzikami, które zniszczyły prawie sto z 640 działek w poszukiwaniu cebulek tulipanów. Dobra była praca Zarządu, bo pozytywnie oceniła ją Komisja Rewizyjna ROD oraz inni uczestnicy historycznego Komisarycznego Walnego Zebrania.

W tym roku ambitnego planu działania nie pozwolił realizować koronawirus. Ale staje się to możliwe, o czym mówił przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków skarbnik Zarządu Andrzej Biedny. Jednogłośnie uchwalono opłatę ogrodową na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w roku 2020 r. w wysokości 1,08 zł od m² powierzchni użytkowanej działki, opłatę energetyczna w wysokości 19,50 zł od działki, ryczałt za wywóz śmieci wynosi 96,00 zł od działki oraz opłatę inwestycyjną w wysokości 10 zł od działki na modernizację monitoringu. Płatność należy dokonać do końca sierpnia 2020 r. zgodnie z otrzymaną notą obciążeniową. Uchwalono też plan pracy i preliminarz finansowy na rok 2020. Będzie rozwijać się działka H56 Stowarzyszenia Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących dzięki Społecznej Służbie Instruktorskiej i Gospodarzowi ROD Jerzemu Jendryce.

Oby takie Komisaryczne Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD było ostatnie w historii Ogrodu. Bez koronawirusa…

Tekst i zdjęcia: Andrzej Górczyński

Zarząd ROD 2 Armii WP inwestuje…

W kwietniu br. Zarząd ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego zmodernizował hydrofornię pod nadzorem członka zarządu Zbigniewa Kąkola. Firma Terlan Grupa Aquanet dokonała wymiany zużytych zasuw i zaworów, montażu dodatkowych zaworów zwrotnych, pomp ciśnieniowych. Równie profesjonalnie wykonała też oczyszczenie i malowanie węzła rur oraz dwóch zlewowych zbiorników wody. Nasz elektryk zamontował dodatkowy – równoległy do istniejącego – system elektronicznego, awaryjnego wyłączania pomp głębinowych, zapobiegający przelewy wody ze zbiorników, co dotychczas zdarzało się.

Na tę inwestycję złożyliśmy wniosek o dotację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Jego decyzją jest przyznanie połowy kwoty kosztów inwestycji. W złożeniu wniosków zadań pomogło Pozwolenie Wodno-Prawne, które uzyskaliśmy. Prosimy jednak działkowców o oszczędne używanie wody, aby z powodu suszy jej nie zabrakło jak to było w roku 2019…

Zarząd wykonał też uchwałę działkowców wykonania projektu budowlanego wymiany i przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami na terenie Ogrodu. W przyszłym roku rozpoczniemy realizację projektu, bo wymaga już tego stara sieć wodociągowa

Wiceprezes Zarządu ROD Krzysztof Pawlewski poprawił stan techniczny monitoringu wizyjnego. Czego tam nie widać……….

Tekst i zdjęcia: Andrzej Górczyński

Działkowcy przyjaciółmi niewidomych i słabowidzących

3 czerwca podopieczni Stowarzyszenia Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących w Poznaniu mogli po długiej przerwie odwiedzić „swoją” działkę w ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego.  Rok temu pracownicy naukowi Instytutu Geografii UAM i Ogrodu Botanicznego w Poznaniu założyli na tej działce – specjalnie oddanej w bezpłatne użytkowanie podopiecznym Stowarzyszenia – rabaty ziołowe z zamiarem utworzenia tam ogrodu sensorycznego. Niewidomi poznają więc zioła i kwiaty przy pomocy węchu oraz dotyku.

Olbrzymiej pomocy w przygotowaniu działki udzielił krajowy instruktor SSI przy współpracy Jerzego Jendryki – gospodarza Ogrodu. Obydwaj czynią to nadal – sadząc kwiaty, budując ogrodową infrastrukturę. Zarząd ROD ufundował użytkownikom działki dwie tablice informacyjne. Jedną prezentującą historię Stowarzyszenia Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących, a drugą ekohotele dla owadów.

Gdy odwiedziłem podopiecznych Stowarzyszenia ich opiekunki dziękowały, że mogą efektywniej prowadzić terapię, a jej uczestnicy cieszyli się, że teraz – podczas pandemii koronawirusa – mogą być na łonie natury. Chociaż słabo ją widzą, to mocno czują… 

Tekst i zdjęcia: Andrzej Górczyński

Opłatek w Ogrodzie

W dniu 18 grudnia 2019 r. w Domu Działkowca, Zarząd Ogrodu, Komisja Rewizyjna i zaproszeni goście spotkali się na opłatku wigilijnym. W spotkaniu uczestniczył Prezes Okręgu PZD w Poznaniu Zdzisław Śliwa, który podziękował nowemu Zarządowi za zaangażowanie i podjęte pracę na rzecz ogrodu działowego a także życzył wszystkim obecnym wytrwałości, zdrowych, pogodnych i spokojnych Świąt. Było miejsce na wzajemne składanie życzeń, były kolędy które zawsze są inspiracją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia a kolacja była okazją do wszelakich wspomnień.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Górczyński

Wigilia u niezwykłych Przyjaciół

Przedstawiciele naszego Ogrodu w dniu 14.12.2019 r. uczestniczyli w kolacji wigilijnej Stowarzyszenia Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących z siedzibą, ul. Ognik 20 B, 60-386 Poznań. ROD 2 Armii WP to jedyny ogród w Polskim Związku Działkowców na terenie którego dzierżawi działkę Stowarzyszenia Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących. To wielka radość że to własnie my społeczność poznańska stworzyliśmy warunki do przebywania, rehabilitacji, leczenia ogrodem. To namiastka Ogrodu Sensorycznego. W 2019 r. zrobiliśmy wiele ale istnieje pilna potrzeba dalszej modernizacji zaplecza socjalnego i sanitarnego, dalszej modernizacji zagospodarowania działki. Nie wszystko jednak możemy zrobić społecznie, potrzeba jest pomoc – wsparcie osób dobrej woli, instytucji i różnych podmiotów. Nie bądź obojętny zadzwoń napisz: tel. (+48) 61 8688-400, e-mail: spnis@o2.pl

Tekst i zdjęcia: NZ

Z wizytą u działkowców niemieckich

Już 32 lata trwa współpraca poznańskich z niemieckimi działkowcami z Westfalii. Jej dorobek znaczą liczne inicjatywy podpatrzone u sąsiadów i przenoszone do  naszych ogrodów. Tym razem na zaproszenie działkowców niemieckich  przebywała w Westfalii w dniach 15-20 września br. 18 osobowa grupa polskich działkowców pod kierunkiem prezesa Okręgu Zdzisława Śliwy. W jej skład weszli przedstawiciele  zarządu  i komisji rewizyjnej Okręgu, przedstawiciele kolegiów prezesów ze Śremu, Wolsztyna, Obornik, Sierosławia i Poznania oraz społeczni instruktorzy ogrodnictwa. Uczestnicy byli między innymi w siedzibie parlamentu Westafalii w Düsseldorfie, gdzie mogli uczestniczyć jako obserwatorzy w sesji parlamentu oraz porozmawiać z parlamentarzystą współpracującym z działkowcami na temat kondycji niemieckich ogrodów i pomocy świadczonej działkowcom przez państwo.
W innym miejscu rozmawiano nt. zrównoważonej uprawy przy uwzględnieniu ochrony środowiska naturalnego, obszernych wypowiedzi udzieliła Angelika Pöppel z Centrum Światowego w Herne. Niezwykle przyjemne i dostarczające wiele wrażeń i inspiracji były spotkania w ogrodach działkowych gdzie rozmawiano o działalności ogrodniczej, inwestycjach ogrodowych i ich finansowaniu, nowych projektach proekologicznych i sposobie spędzania czasu w ogrodach. Nasi działkowcy i instruktorzy SSI interesowali się rozwiązaniami stosowanymi
w ogrodach: zagospodarowaniem działek oraz odmianami roślin uprawianych na działkach. Zauważono ścisłe przestrzeganie przepisów regulaminów niedopuszczających do zamieszkiwania na działkach i samodyscyplinie by altany działkowe były regulaminowe.
Innym doświadczeniem były odwiedziny w dwóch ogrodach miejskich urządzonych i finansowanych przez miasto: jeden dla seniorów gdzie mogą odpoczywać oraz drugi urządzony pod hasłem „małe parcele dla wielu narodowości.

Dziękując za przygotowanie pięknego programu oraz za tradycyjną gościnność naszych gospodarzy prezes Okręgu Zdzisław Śliwa zaprosił działkowców niemieckich do wizyty w Polsce za dwa lata.

Tekst i zdjęcia; OZ PZD Poznań

Szóste Spotkanie z Kulturą W ROD

Spotkania z Kulturą w ROD wymyślił Zbigniew Roth twórca wierszy i piosenek. Jak zawsze – tak i teraz wernisaż odbył się w Ogrodzie im. ks. Przyłuskiego, któremu prezesuje Barbara Czapla. Zaczęło się jak zawsze od piosenki Janusza Kofty „Pamiętajcie o ogrodach”. Była prezentacja ogrodowych twórców. Jednym z nich był działkowiec ROD Zagajnik członek Zarządu Głównego Zawiązku Literatów Polskich Paweł Kuszczyński. Po jego wierszach była piosenka Małgosi z ROD im. T. Kościuszki akompaniującej sobie na gitarze. A z ROD Wiepofama ze swoimi wierszami wystąpił prezes Zbigniew Kuleczka. Miłe zaskoczenie.
Z ROD Zagajnik wystąpił muzyk, śpiewak Wojtek Szopka, który występował nie raz w naszym Ogrodzie. Wernisaż prowadziła Alicja Serba też z ROD Zagajnik. Było wielu wystawców swoich prac.  W tym roku z ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego ze swoimi ikonami i innymi dziełami sztuki była Teresa Górczyńska, to perełka, którą należy kochać, pielęgnować i podziwiać.
Za rok następne spotkanie, być może ujawnią się inni artyści, pokażą swoje prace i umiejętności.
Już dziś gorąco zapraszamy.

Tekst i zdjęcia; Andrzej Górczyński

Rozpoczęcie roku Warsztatów Terapii Zajęciowej 2019 – 2020

Dnia 04.09.2019 na terenie ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku Warsztatów Terapii Zajęciowej „Ognik” oraz Środowiskowego Domu Samopomocy „Ognik” prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących. Wspólne świętowanie odbyło się na działce sensorycznej H56. Rozpaliliśmy grilla i w otoczeniu naszego pięknego ogrodu cieszyliśmy się wspólnie spędzonym czasem. Zaszczycili nas swoją obecnością Pan Prezes ROD im. 2 Armii WP Andrzej Górczyński oraz Panowie, dzięki którym nasz ogród wygląda tak pięknie: Pan Mieczysław Marek i Jerzy Jędryka.

Tekst i zdjęcia; Kierownik WTZ Michał Drukarczyk

Dzień działkowca – 2019 r.

To był Dzień…

Sobota 24 sierpnia godz.16.16. Dominik Górny konferansjer prowadzący ogrodową imprezę przy pięknej pogodzie powitał działkowców. Zaprosił do siebie wybrany wiosną Zarząd naszego Ogrodu. Szczególnie serdecznie witał wiceprezesa Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, prezesa Okręgu PZD w Poznaniu, Honorowego Prezesa Ogrodu imienia 2 Armii Wojska Polskiego doktora Zdzisława Śliwę. Prezes Zarządu ROD Andrzej Górczyński zaprosił do odśpiewania Hymnu Działkowców „Zielona Rzeczpospolita”. Po przemówieniu Andrzeja Górczyńskiego, który mówił o kłopotach w hydroforni z wodą spowodowanych suszą, poprawie monitoringu wizyjnego, kradzieży klucza dla pogotowia ratunkowego ze skrzynki bezpieczeństwa, projekcie nowej sieci wodociągowej głos zabrał Zdzisław Śliwa. Przedstawił sytuację w Polskim Związku Działkowców.

Bardzo gorąco został przyjęty występ Zespołu Stowarzyszenia Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących, które jest użytkownikiem działki H56 w naszym Ogrodzie będącej pod opieką Mieczysława Marka i Jerzego Jendryki. Kwiatami nagrodziła zespół Prezes Zarządu ROD im. Lotnictwa Polskiego Ewa Rowińska.

Dominik Górny zaprosił działkowców do ceremonii wyróżnienia Srebrną i Brązową Odznaką „Zasłużony Działkowiec” oraz odznaką „Za Zasługi dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego” – członków Zarządu, którzy działali w nim do 30 marca 2019 roku oraz tych którzy nadal pracują dla działkowców.

Prowadzący imprezę poinformował, że Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Bernarda Jaroni dokonała przeglądu działek Ogrodu.  Nagrodziła najlepsze. Są to działki:

G33 Mieczysław i Janina Marek  – 1 miejsce
F2 Barbara Lewczyńska – 2 miejsce
C34 Janina Góralewicz – 3 miejsce
D22 Zbigniew Stankowski – 4 miejsce
I 24 Danuta i Franciszek Trzcińscy – 5 miejsce
K13 Halina i Gabriel Tarkowscy – 6 miejsce
Komisja wyróżniła też działki: H74 Zbysław i Gabriela Szymczak, B46 Iwona Konieczna, E2 Zofia Below, 51A Kazimiera i Czesław  Gonia.

Dla odznaczonych, wyróżnionych działkowców oraz laureatów konkursu Wzorowa Działka i Zielony Poznań zaśpiewała 10–letnia Zuzia Talkowska. Dla wszystkich działkowców była piosenka Jonasza Kofty „Pamiętajmy o Ogrodach”. Rozpoczęła ogrodowy, działkowy piknik. Piosenka była dla ducha, bo dla ciała żołnierska grochówka, bo jesteśmy działkowcami Ogrodu imienia Wojska Polskiego! Bawiliśmy się, śpiewaliśmy, tańczyliśmy do godziny 22-ej, a dzięki wspaniałemu Zespołowi Wojtka Szopki nawet dłużej. Następny Dzień Działkowca będzie już za rok. Będzie, będzie zabawa! Będzie się działo! Będzie głośno, będzie radośnie – jak w piosence Zespołu Piersi.

Tekst i zdjęcia; Andrzej Górczyński

Biała Sobota i Piknik Seniora 08.06.2019 r.

8 czerwca w ROD im. 2 Armii WP były dwa wydarzenia. Pierwsze to Biała Sobota, czyli zdrowotna profilaktyka w Ogrodzie zorganizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Był kardiolog i  osteorobus – gdzie były „najdłuższe” kolejki oczekiwania, urolog, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, dietetycy oraz inni medycy, do których trzeba czekać na spotkanie zwykle wiele dni. Można było zbadać HCV, poziom cukru w krwi i jej ciśnienie, „zrobić’ EKG. Przy pomocy pracowników Poznańskiego Centrum Świadczeń można było złożyć wniosek o przyznanie Złotej Karty Seniora 60+ (korzystam z niej z korzyścią dla portfela). Pani z NFZ udzieliła wielu odpowiedzi. Ja nauczyłem się prawidłowo chodzić z kijkami nordic walking. W ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego była oczywiście … wojskowa grochówka. To było dla ciała.

A co dla ducha? Drugie wydarzenie – Piknik Seniora zorganizowany przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu, a konkretnie Stowarzyszenie Kultura i Zdrowie w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, któremu przewodzi Barbara Czapla. O ducha muzycznie, śpiewająco zadbał Wojtek Szopka z kolegą. Był też recital młodej gwiazdeczki w meloniku. W przerwach między ich piosenkami był turniej gwary poznańskiej, konkurs wiedzy ogrodniczej, turniej tenisa stołowego oraz inne konkurencje sprawnościowe.

Biała Sobota oraz Piknik Seniora były podczas poznańskiego Weekendu Otwartych Ogrodów zorganizowanego 8 i 9 czerwca przez Fundację Fractal. To wszystko obserwował nasz Gość – Zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania Katarzyna Kierzek-Koperska. Wyjechała od nas zadowolona. Pochwalił nas również prezes Okręgowego Zarządu PZD Zdzisław Śliwa. Ja dziękuję członkom Zarządu oraz przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej naszego Ogrodu za pomoc w logistycznym przygotowaniu i przeprowadzeniu tych imprez. Moje zadowolenie byłoby pełne, gdyby uczestniczyło w nich dużo więcej działkowców, bo chwilami było ich dużo mniej niż organizatorów, medyków oraz innych osób którzy pomagali działkowcom, bawili, sprawili, że była potrzebna dla ich ciała i ducha.

Tekst i zdjęcia; Andrzej Górczyński

Dzień Dziecka 01.06.2019 r.

W sobotę 1 czerwca w ROD im. 2 Armii WP tuż po godzinie jedenastej nowy prezes jako dziadek Andrzej, ciocia Agata i ciocia Daria jako prowadzące rozpoczęli festyn z okazji Dnia Dziecka. Prezes Okręgu PZD w Poznaniu Zdzisław Śliwa bacznym okiem przyglądał się poczynaniom nowego Zarządu ROD.
Oczywiście aby wszystko właściwie było przygotowane, wcześniej w rejonie Domu Działkowca zebrał się cały nowy Zarząd celem wykonania niezbędnych prac związanych z  zabawą dla najmłodszych.Były zabawy różne, konkurencje sportowe, muzyka, śpiewy, tańce, konkursy, nagrody. Dla zainteresowanych dodatkowo była ścieżka edukacyjno-ekologiczna prowadzona przez krajowego instruktora SSI Mieczysława Marka przy wspieraniu przez okręgowego instruktora SSI Teresę Górczyńską.

Były dzieci małe i duże, dziewczynki i chłopcy, mamusie, tatusiowie, babcie i dziadkowie. Były lody, słodycze, napoje. Oj, działo się działo. Było głośno, było radośnie! Następny taki festyn już za rok!

Tekst i zdjęcia; Andrzej Górczyński

O ogrodach działkowych w Hiszpanii i Polsce rozmawiano w ROD 2 Armii WP

W dniu 21 sierpnia 2018 roku gościliśmy w naszym ogrodzie  profesora Raula Puento Asuero z Hiszpanii. Raul Puento Asuero jest profesorem wydziału geografii, historii i filozofii Uniwersytetu w Sewilli.  Profesor jest wybitnym autorytetem w zakresie badań nad ogrodami działkowymi w Hiszpanii. Realizował swoje badania w dziedzinie ogrodów działkowych i społecznych w takich krajach jak – Francja, Wielka Brytania, Portugalia, Belgia, Kanada, Peru i Kolumbia.
Osobą towarzyszącą a zarazem tłumaczem była dr Barbara Maćkiewicz, pracownik instytutu Geografii Społeczno Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor przeprowadził ciekawy wykład na temat ogrodnictwa działkowego w Hiszpanii, którego początki sięgają zaledwie 35 lat. Po wykładzie Gość wraz z grupą działkowców zwiedzał ogród, po którym oprowadzał prezes ROD Zdzisław Śliwa. Wielokrotnie Profesor wyrażał podziw i uznanie dla zagospodarowania ogrodu i wyglądu poszczególnych działek. Warto dodać, że działki w Hiszpanii zasadniczo różnią się od polskich. Ich powierzchnia wynosi od 50 do 150 m2 a altany, jeśli są, co jest rzadkością, to maleńkie i służą tylko do przechowywania narzędzi. 
Po zwiedzeniu ogrodu, przy kawie i ciasteczkach rozmawiano o perspektywach ogrodnictwa działkowego w obu naszych krajach.  Profesor w następnych dniach udał się do innych ogrodów m.in. w Poznaniu, Gnieźnie i Śremie.

Tekst i zdjęcia; Andrzej Górczyński

Dzień działkowca – 2018 r.

18 sierpnia przy pięknej pogodzie świętowaliśmy Dzień Działkowca. Przybyło wielu działkowców, byli goście: dyr. Gerard Hajgelman z Urzędu Miasta, Mirosław Góra -przewodniczący Zarządu Osiedla Wola, Elżbieta Fiszbach – prezes Stowarzyszenia na rzecz osób z chorobą Alzheimera, prezesowe jeżyckich ogrodów – Barbara Czapla, Teresa Lorenz, Ewa Rowińska, Janina Światkowska, Ewa Kaźmierczak. Odznaczono zasłużonych srebrnymi odznakami „Wzorowy Działkowiec” , wręczono dyplomy i nagrody dla najpiękniejszych działek oraz nagrodę specjalna dla państwa Łagodów za edukacyjno-ornitologiczne walory działki. Już 38 numer Gazety ROD red. Andrzeja Górczyńskiego zawierał najświeższe informacje dla działkowców. Była wystawa kwiatów i konkurs nalewek. A po części oficjalnej zaprosiliśmy do urządzonych stref, gdzie bawiły się dzieciaki, grano w tenisa stołowego, słuchano porad jak postępować przy chorobie Alzheimera. Ale największym powodzeniem, mimo wszystko, cieszyły się bony do sklepu Radex, gdzie oferowano pyszną grochówkę i bigos…   A za rok, mam nadzieję, równie udane święto.

Tekst i zdjęcia; Andrzej Górczyński

Wizyta niemieckich działkowców 12.06.2018 r.

Dwa lata temu reprezentacja Okręgu Poznańskiego PZD  była w w Lünen, gdzie jest centrum szkoleniowe Krajowego Związku Działkowców Westfalii i Lippe. To była kontynuacja trzydziestoletniej współpracy z niemieckimi działkowcami. W ich ogrodach spotykaliśmy wielu rodaków, którzy przed laty wyjechali z Polski. Teraz są już zadomowieni w Niemczech i doskonale włączyli się w lokalne społeczeństwo. Podczas wizyty w Castrop-Rauxel jednym z naszych opiekunów był prezes zarządu ogrodu Polak – Jerzy Georg Giemsa. W jego ogrodzie działki uprawiają także inni jego rodacy, którzy witali nas z ogromną serdecznością.

12 lipca Jerzy Georg Giemsa przejeżdżając z żoną Krystyną przez Poznań bardzo chciał odwiedzić ROD im. 2 Armii WP w Poznaniu. Pod nieobecność prezesa Zarządu Ogrodu Zdzisława Śliwy gospodarzem wizyty był niżej podpisany wiceprezes. Przywitali go też wiceprezesi  OZ PZD Jerzy Kucznerowicz i Robert Klimaszewski. Goście byli zaszczyceni wizytą w najlepszym polskim ROD. Zobaczyli najpiękniejsze działki, ścieżkę ekologiczną, siłownię plenerową, świetlicę. Spotkanie nie było jednak w świetlicy, ale na działce skarbnika Zarządu ROD Andrzeja Biednego – przy grillu. Tak jest u nas, a jak u was ? – pytali goście i gospodarze. Była rzeczowa, przyjacielska dyskusja. Nawet deszcz nam nie przeszkadzał. Było sympatycznie…

Tekst i zdjęcia; Andrzej Górczyński

Dzień Dziecka 09.06.2018 r.

W sobotę 9 czerwca w ROD im. 2 Armii WP tuż po godzinie jedenastej dziadek Andrzej, ciocia Agata i ciocia Daria rozpoczęli festyn z okazji minionego niedawno Dnia Dziecka. Były zabawy różne, konkurencje sportowe, muzyka, śpiewy, tańce, konkursy, nagrody. Były dzieci małe i duże, dziewczynki i chłopcy, mamusie, tatusiowie, babcie i dziadkowie. Były lody, słodycze, napoje. Oj, działo się działo. Było głośno, było radośnie! Następny taki festyn już za rok!      

Tekst i zdjęcia; Andrzej Górczyński

Walne Zebranie Sprawozdawcze 10.03.2018 r.

Pół roku po zwycięstwie 10 marca, pół roku po zdobyciu tytułu Najlepszego Ogrodu w Polsce jaki ma nasz ROD, jego działkowcy spotkali się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym wypełniając całą świetlicę, a więc licznie. Jak zawsze, tak i teraz poprzedzone było rzeczową prezentacją instruktora ogrodowego, który omówił segregację śmieci a w szczególności bio-odpady i z tym związane wymagania. Zebraniu przewodniczyli wiceprezes Zarządu Zenon Ptak oraz niżej podpisany, ale decydujący głos – też jak zawsze – miał prezes Zdzisław Śliwa. Ponieważ większość czytelników strony internetowej naszego Ogrodu uczestniczyła w zebraniu, to nie ma potrzeby relacjonowania je szczegółowo. Działkowcy powiedzą jakie było, a później ocenią jego efekty. Jak oceni je nasza „sąsiadka” Ewa Rowińska, prezes sąsiadującego z nami ROD? Chyba dobrze… Tak powiedziała przed chwilą dzwoniąc do mnie w czasie pisania relacji. Ja sądzę, że było to jedno z najlepszych zebrań w porównaniu do wielu w których uczestniczyłem. Pracę Zarządu dobrze oceniła Komisja Rewizyjna w sprawozdaniu, które przeczytał jej przewodniczący Waldemar Stalewski. Tak też ocenili działkowcy akceptując nieco podwyższone opłaty, proponując nowe formy działalności. Z dziennikarskiego obowiązku informuję, że jeden działkowiec zaproponował obniżenie wydatków poprzez rezygnację z organizacji Dnia Działkowca i Dnia Dziecka oraz innych. Ponieważ jestem współorganizatorem tych wydarzeń, to nie będę komentował wypowiedzi. Muszę jednak pochwalić przygotowanie zebrania pod względem merytorycznym. Chyba najwięcej pracy włożył w to – oprócz prezesa – sekretarz Zarządu Stanisław Sworek. Pracował nawet podczas zebrania. Był ciągle w ruchu dlatego nie udało mi się zrobić Mu dobrej fotki. Sądzę jednak, że niektóre zdjęcia oddają atmosferę zebrania, dlatego tymi słowami kończę jego relację.

Tekst i zdjęcia; Andrzej Górczyński

Niecodzienna wizyta w ROD 2 Armii WP 

Ciekawa, pożyteczna wizyta 2017   
Znamienici goście odwiedzili nasz Ogród 24 października. Byli to Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki i Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Jędrzej Solarski. Chociaż jesienna pora sprawiła, że Ogród nie był tak piękny jak wiosną czy latem, to podobał się gościom. „Zasługuje na tytuł najlepszego w Polsce” – mówili zgodnie. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz inni działkowcy mieli okazję porozmawiać z gośćmi. Mówili o bolączkach działkowców, mieszkańców Poznania. Prosili o interwencje w nurtujących ich sprawach. To była ciekawa, pożyteczna wizyta – dla gości i gospodarzy.

Tekst i zdjęcia; Andrzej Górczyński

Udział przedstawicieli ROD 2 Armii WP w Okręgowych Dniach Działkowca

W dniu 09.09.2017 r. nasi Działkowcy przy pięknej słonecznej pogodzie, miłej i sympatycznej atmosferze, przy rytmach wspaniałej muzyki, uczestniczyli w Okręgowych Dniach Działkowca, gdzie zostali uhonorowani medalami, odznaczeniami oraz dyplomami. 
Po oficjalnych uroczystościach zespół Forcom Band z solistką Marianną Ćwiąkałą a prowadzony przez Krzysztofa Wodniczka, porwał tłumy do wspólnej zabawy która trwała i trwała……

Tekst i zdjęcia; Andrzej Górczyński

W dniu 07.09.2017 r. ROD 2 Armii WP gościł działkowców z Niemiec 

ROD 2 Armii WP uczestniczył w Dożynkach Miejskich – 2017 r.

Mszą świętą w kościele p.w. św. Michała Archanioła przy ul. Stolarskiej rozpoczęły się 2 września Dożynki Miejskie. Chociaż plony były niskie, to duży korowód przeszedł ulicą Śniadeckich pod muszlę koncertową w Parku Wilsona. Był w nim sztandar Poznańskiego Okręgu PZD niesiony przez reprezentację ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego oraz dożynkowe kosze wykonane przez działkowców tego oraz innych Ogrodów. Sądzę, że imprezę zdominowali właśnie działkowcy, chociaż byli również rolnicy, ogrodnicy. Dlatego na zdjęciach prezentuję członków PZD oraz ich rodziny. Chyba wszystkim podobały się pokazy florystyczne, pracy psów ratowniczych, warsztaty zasad udzielania pierwszej pomocy, animacje dla dzieci. Długie kolejki ustawiały się do grochówki z kotła i białej kiełbasy parzonej. To dla ciała. A co dla ducha? Występy artystyczne trwające do wieczora.

Tekst i zdjęcia; Andrzej Górczyński

ROD 2 Armii WP uczestniczył w Krajowych Dniach Działkowca – 2017 r.

My na Krajowych Dniach Działkowca

26 sierpnia w Bytomiu, obok Ogrodu „Jaśmin” były Krajowe Dni Działkowca. Największą reprezentację stanowili przedstawiciele ROD z Okręgu Śląskiego. Ale silna była również grupa działkowców Okręgu Poznańskiego, a w niej dziewięciu z ROD im. 2 Armii WP. Z okazji jubileuszu 120-lecia powstania ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich Krajowe Dni Działkowca prowadzone przez Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego miały wyjątkową oprawę. Ważną częścią uroczystości było więc wręczanie „Medalu z okazji 120-lecia”. Dla nas najważniejszym wydarzeniem było wręczenie nagrody zwycięzcy Krajowego Konkursu „ROD Roku”, którym został Ogród im. 2 Armii Wojska Polskiego.

Tekst i zdjęcia; Andrzej Górczyński

Dzień działkowca – 2017 r.

„Koralowy Jubileusz” czyli 35 lat minęło…
12 sierpnia ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego świętował jubileusz 35-lecia powstania Ogrodu i tradycyjny Dzień Działkowca. Tegoroczne święto miało szczególny charakter nie tylko z okazji Jubileuszu Ogrodu, ale także wiązało się z 120-leciem ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich oraz 90-leciem założenia pierwszej organizacji działkowców – Towarzystwa Ogrodów Działkowych Rzeczpospolitej Polski. Okazją do świętowania było także nasze zwycięstwo w Krajowym Konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy roku 2017″. Prezentowaliśmy  też gościom nowe inwestycje: siłownię plenerową i urządzenia na placu zabaw dla dzieci, ścieżkę edukacyjną promującą ekologiczną uprawę działek oraz wyremontowaną ogrodową świetlicę.

Wśród gości byli miedzy innymi  I wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD Sylwester Chęciński, przewodnicząca Kolegium Prezesów Jeżyce Barbara Czapla oraz prezesi Ogrodów sąsiadujących z nami Nowa Przyroda, Lotnictwa Polskiego, Ubezpieczeniowiec oraz Żwirki Wigury II. Prezydenta Miasta Poznania reprezentował zastępca dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa  Gerard Heigelmann.  Goszczono także dyrektora spółki Święty Wojciech Dom Medialny Pana Piotra Kleeberga, która to spółka ufundowała Ogrodowi siłownie plenerowa. Były także z nami panie ze Stowarzyszenia Niewidomych i Słabowidzących, które to stowarzyszenie korzysta bezpłatnie do swoich celów statutowych z jednej z działek ogrodu.

Prezes Zarządu ROD szczególnie gratulował jubileuszu i dziękował tym działkowcom, którzy mają w Ogrodzie duży staż w użytkowaniu działki i wyróżniają się pracą społeczną. Są nimi: Marian Dziupiński – działka A67, Zenon Ptak – B21, Tadeusz Berliński – B44, Mieczysław Chęciński – C5, Jan Kawka – D18, Zbigniew Stankowski – D22, Henryk Matuszewski – E56, Marianna Kubicka – E73, Urszula Słaba – E74, Bogumiła Baraniak – E77, Leszek Najda – F16, Józef Sykała – F21, Stanisław Bober – F31, Andrzej Górczyński – G3, Henryk Zięba – H8, Stanisław Sworek H41, Jerzy Paskorski H50, Jerzy Galanty – I11. Z dziennikarskiego obowiązku informuję, że taką osoba jest też Zdzisław Śliwa użytkujący działkę H72.

Były więc odznaczenia Polskiego Związku Działkowców, a także nagrody w konkursie „Wzorowa Działka”. Tym razem laureatami zostały działki  G26 Katarzyna i Leszek Rupiewicz – I miejsce, B17 Jadwiga i Marian Andrzejczak – II miejsce, H6 Andrzej i Janina Łukaszyk – III miejsce, E22 Hanna Kaźmierczak – IV miejsce, F31 Stanisław Bober – V miejsce, I22 Bogdan Wróblewski – VI miejsce.

Po oficjalnych uroczystościach był koncert prowadzony przez Krzysztofa Wodniczka. Działkowcy oklaskiwali więc zespół Forcom Band z solistką Marianną Ćwiąkałą, a także solistów, którymi byli – Teresa Szopka „Tirsa”  śpiewająca standardy jazzowe i  Andrzej Kosowski zabawiający działkowców przebojami z lat 70 i 80-tych. Swój debiut przed działkową publicznością miała wnuczka prezesa Zarządu – Zuzia Talkowska. Były tańce, zabawa…

Tekst i zdjęcia; Andrzej Górczyński

Piknik Alzheimera-2017 r.

23 lipca po raz kolejny Piknik Wielkopolskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera odbył się w ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego (najlepszym w Polsce!).  Gospodarzem imprezy był wiceprezes Zarządu Ogrodu Andrzej Górczyński. Prezes Stowarzyszenia Pani Elżbieta Fiszbach dziękując za udostępnienie Ogrodu na niedzielne popołudnie podkreślała znaczenie jakie dla chorych i ich opiekunów ma możliwość oderwania się choćby na krótko od szarej codzienności zmagania się z chorobą. Z olbrzymim zainteresowaniem wysłuchali oni prezentacji „Ścieżki ekologicznej”, której wspaniale dokonał członek Zarządu Ogrodu, Krajowy Instruktor Ogrodnictwa Mieczysław Marek. Pracownicy oraz wolontariusze Stowarzyszenia serwowali podopiecznym potrawy z grilla. Ponieważ deszcz przerwał posiłek, to wspólnie śpiewano piosenki w wyremontowanej świetlicy. Wszyscy życzyli  sobie, aby za rok spotkać się ponownie pod ogrodowym orzechem lub w odnowionej świetlicy.

Tekst i zdjęcia; Andrzej Górczyński

Startujemy w konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy 2017 r.”

Szanowni Działkowcy

11 lipca br. gościliśmy członków Krajowej Komisji Konkursowej, którzy lustrowali nasz Ogród w ramach konkursu „Rodzinny Ogród Działkowy  2017 r.”
21 lipca br.Komisja Konkursowa PZD przyznała pierwsze miejsce i tytuł Najlepszego Ogrodu w Polsce.
Zarząd ROD składa tą drogą gorące podziękowanie naszym Działkowcom, którzy dołożyli starań dla osiągnięcia sukcesu. Tak pięknie utrzymanego Ogrodu dawno już nie mieliśmy!

Zarząd ROD

Tekst i zdjęcia; Andrzej Górczyński

Dzień Dziecka na działkach – 2017 r.

Dzień Dziecka i otwarcie  siłowni plenerowej

W sobotę 3 czerwca  w ROD im. 2 Armii WP  w Poznaniu odbył się Festyn z okazji Dnia Dziecka. Na specjalnie udekorowanym terenie przy wspaniałej pogodzie bawiło się około 50 dzieciaków. Były zabawy, konkurencje sportowe, muzyka, śpiew, taniec, konkursy, a dla zwycięzców nagrody. Impreza prowadzona przez Panie Agatę i Darię była wspaniała. Równie dobrze bawiły się dzieci małe i duże, dziewczynki i chłopcy oraz, rodzice, babcie i dziadkowie. Były lody, słodycze, napoje, a na zakończenie loteria fantowa, w której wygranymi byli wszyscy. Była zabawa, było głośno, było radośnie! 3 czerwca była też inna uroczystość. Prezes Zarządu ROD Zdzisław Śliwa wspólnie 

z przedstawicielką działkowców Panią Warsicką i wnukiem zmarłego niedawno Sekretarza ROD Andrzeja Smoły – Kacprem otworzyli SIŁOWNIĘ PLENEROWĄ ufundowaną przez Spółkę Święty Wojciech Dom Medialny w Poznaniu

za co sponsorowi dziękujemy!  

Od samego otwarcia nowe urządzenia  były oblegane przez młodszych i starszych, a na stole pingpongowym rozegrano pierwsze mecze.

Tekst i zdjęcia; Andrzej Górczyński

Festyn z okazji Dnia Dziecka

3 czerwca (sobota) godz. 11.00
ROD im. 2 Armii WP przy świetlicy
Zapraszamy dzieci – małe i duże
Zapraszamy dziewczynki i chłopców
Zapraszamy rodziców, babcie i dziadków
Będzie, będzie zabawa!
Będzie się działo!
Będzie głośno, będzie radośnie!

3 czerwca Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Jędrzej Solarski otworzy
SIŁOWNIĘ PLENEROWĄ
ufundowaną przez
Spółkę Święty Wojciech Dom Medialny
w Poznaniu

ZAPRASZAMY !

Tekst i zdjęcia; Andrzej Górczyński

Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Dnia 11 marca 2017r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego Ogrodu, w którym uczestniczyło 152 działkowców spośród 861, którzy są w ROD. O podjętych decyzjach działkowcy będą powiadomieni w listach razem z informacjami o opłatach oraz na ogrodowych tablicach.
O sytuacji w Polskim Związku Działkowców, dokonaniach w minionym roku oraz planach na bieżący rok można przeczytać w Gazecie ROD nr 35.

Tekst i zdjęcia; Andrzej Górczyński

Zakończenie roku 2016.

Dnia 16 grudnia odbyło ostatnie w 2016 r. zebranie Zarządu ROD 2. Armii Wojska Polskiego.
Jego Prezes Zdzisław Śliwa podsumował dokonania minionego roku i wytyczył plan działania na 2017 r.
Były też upominki książkowe i podziękowania.
Na zakończenie – jak tradycja nakazuje – był opłatek, życzenia i śpiewanie kolęd.

Tekst i zdjęcia; Andrzej Górczyński

Festiwal Niezależnej Twórczości Filmowej i Fotograficznej.

Górczyński trzeci w „Wyścigu Jaszczurów”

„Wyścig Jaszczurów” – Festiwal Niezależnej Twórczości Filmowej i Fotograficznej Osób Dojrzałych 60 +, organizowany przez Polskie Towarzystwo Artystów Autorów, Animatorów Kultury (PTAAAK) miał siódmą edycję. 

Podczas Gali Konkursowej w kinie MUZA okazało się, że nasz działkowiec Andrzej Górczyński   zdobył w „Wyścigu Jaszczurów” trzecie miejsce.
Ponieważ Samorząd miasta Poznania sfinansował Festiwal, to statuetkę i nagrodę wręczył mu zastępca Prezydenta Jędrzej Solarski.
Ambasadorem tegorocznej edycji była włoska piosenkarka i aktorka Farida, to również od niej otrzymał gratulacje.
Oczywiście my też gratulujemy Andrzejowi, przedstawiając nagrodzony cykl fotografii „Samoloty rysują, malują na niebie…” Prezentujemy go też na fotelu katapultowym F16, bo kronikarz Ogrodu to przecież dziennikarz lotniczy.

Tekst i zdjęcia; Andrzej Górczyński

VI Poznański Tydzień Organizacji Pozarządowych.

W dniu 24.09,2016r nasz ogród w ramach VI Poznańskiego Tygodnia Organizacji Pozarządowych gościł działkowców z innych ogrodów jak i ludność miasta Poznań.
Były koncerty: FORCOM BAND i KONSONANS.
W koncercie prowadzonym przez Krzysztofa Wodniczaka wzięły udział: między innymi solistki Marianna Ćwiąkała i Marta Grabowska.

Tekst i zdjęcia; Andrzej Górczyński

Nasi DZIAŁKOWCY w Krajowym Dniu Działkowca – 2016 r.

Uroczyste świętowanie w Zabrzu

Około ośmiuset działkowców z całej Polski przyjechało 3 września do Śląskiego Rancha w Zabrzu na Krajowe Dni Działkowca. Z tej okazji zabrzańskie ulice były przystrojone związkowymi flagami w barwach zielono-żółtych. W tym roku Krajowe Dni Działkowca połączone były z jubileuszem 35-lecia PZD.       
Okręg Poznański reprezentowała godnie 25-osobowa grupa działkowców, której przewodził Prezes dr Zdzisław Śliwa. Po wystrzale z armaty Prezes PZD Eugeniusz Kondracki przywitał działkowców, władze Zabrza z Prezydent Miasta Małgorzatą Mańką-Szulik. Okolicznościowe wystąpienia wygłosili  Eugeniusz Kondracki, Prezydent Zabrza, Prezes Okręgu Śląskiego PZD Józef Noski, a także Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki.

Nasz delegacja wyróżniała się w tej uroczystości.
Nie tylko dlatego, że parokrotnie przemawiał dr dzisław  Śliwa – jako wiceprezes PZD.

Nasi działkowcy Henryk Cieślik, Zdzisław Śliwa, Dorota Zerba, Robert Klimaszewski i Stanisław Frohmberg otrzymali z okazji 35-lecia PZD jubileuszowe dyplomy uznania za osobiste zaangażowanie w rozwój ogrodów działkowych dla pokoleń oraz współudział w tworzeniu, umacnianiu i obronie Związku.

Danuta i Zenon Ptak z ROD im. 2 Armii WP zostali wyróżnieni w Konkursie „Wzorowa Altana 2016”.

Zenon Ptak niósł też sztandar OZ PZD Poznań. Towarzyszyły mu  Irena Rogowska i Krystyna Lulka.

Nasza autokarowa  podróż do Zabrza była też okazją do osobistych, często sentymentalnych wspomnień osób, którzy przypominali swoją drogę w działalności związkowej w czasie powstawania naszych ogrodów i w czasie walki o ich obronę. Warto dodać, że w Jubileuszowym numerze Zielonej Rzeczpospolitej zostały zamieszczone wspomnienia  swojej drogi w PZD kol. Henryka Cieślika, który był świadkiem narodzin Związku i jest Honorowym Członkiem PZD oraz Krajowego instruktora Ogrodnictwa Stanisława Frohmberga. Zachęcamy do lektury.

W Zabrzu padła też propozycja, aby w przyszłym roku gospodarzem Krajowych Dni Działkowca był Nowy Tomyśl. W Zabrzu zwiedziliśmy również kopalnię węgla oraz stadion „Górnika”.

Tekst i zdjęcia; Andrzej Górczyński

Nasi DZIAŁKOWCY w Okręgowym Dniu Działkowca – 2016 r.

Uroczyste świętowanie w Nowym Tomyślu

Okręg Poznański uroczyście obchodził swoje dożynkowe święto – Okręgowy Dzień Działkowca w sobotę 20 sierpnia w Nowym Tomyślu,  w mieście obchodzącym swój Jubileusz 230 –lecie nadania praw miejskich, mieście wikliny i mieście w którym ma siedzibę Rodzinny Ogród Działkowy im. K. Świerczewskiego – zwycięzca konkursu na najpiękniejszy ogród działkowy w Polsce  w 2015 r. Dzięki życzliwości władz samorządowych Nowego Tomyśla na czele z Burmistrzem dr. Włodzimierzem Hibnerem  przy wsparciu Starosty Nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego działkowcy poznańscy włączyli się ze swoim świętem w obchody tradycyjnego Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego. Ta wspólna inicjatywa władz samorządowych i Okręgowego Zarządu PZD zaowocowała możliwością świętowania w Parku im. Feliksa Szołdrskiego w atmosferze wspólnego święta działkowców i mieszkańców miasta. Udekorowane flagami miejskimi i związkowymi ulice, obecność wielu wystawców i producentów wyrobów wikliniarskich, kiermasze pamiątkarskie, stoiska  gastronomiczne itp. tworzyły niepowtarzalny klimat święta. Do Nowego Tomyśla zjechało blisko 500 działkowców z całego Okręgu plus działkowcy nowotomyscy. Byli wśród nich  laureaci tegorocznych okręgowych  konkursów „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2016”  i „Wzorowa Działka 2016”. Przybyli też liczni goście, a wśród nich I Wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak, Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner, Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki, Prezydent Gniezna Tomasz Budasz. Władze wojewódzkie reprezentowali : Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk, radny Sejmiku Ryszard Napierała i radny Sejmiku Wiesław Szczepański oraz Zastępca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Wielkopolskiego Paweł Śliwa. Miasto Poznań reprezentował Zastępca Dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Marek Stachowiak. Serdecznie powitano posła na Sejm RP Krzysztofa Paszyka oraz wieloletniego przyjaciela i mecenasa działkowców Stanisława Kalembę – byłego ministra rolnictwa i posła na Sejm RP. Uroczystość w Parku poprzedziła Msza św. Celebrowana przez ks. kanonika Andrzeja Grabańskiego, mówiącego w homilii o znaczeniu ogrodów działkowych dla kształtowania rodziny oraz budowaniu miłości do ludzi i przyrody. Po Mszy św. dożynkowy orszak z orkiestrą,  licznymi sztandarami przywiezionymi przez Okręg, kolegia prezesów i poszczególne ogrody działkowe a także z pięknymi koszami dożynkowymi z plonami naszych działek przemaszerował ulicami miasta do Parku. Działkowców witała i  całą uroczystość prowadziła dyrektor Nowotomyskiego Ośrodka Kultury Beata Baran, która po odegraniu hymnu działkowców poprosiła prezesa Okręgowego Zarządu PZD Zdzisława Śliwę o rozpoczęcie uroczystości. Po powitaniu gości prezes nawiązał w swoim wystąpieniu do Jubileuszu 35-lecia PZD podkreślając dorobek organizacji i jej znaczenie dla obrony ogrodów i praw działkowców. Padły ze sceny ważne słowa zaświadczające o słuszności tezy, że bez Związku nie obronilibyśmy naszych ogrodów, a na poparcie  jej przywołane zostały doświadczenia ostatniego dziesięciolecia. Walka o dobrą ustawę o ROD, działania w obronie altan zagrożonych rozbiórką wykazały znaczenie organizacji zdolnej do zebrania prawie miliona podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD i niewiele mniej pod projektem ustawy w sprawie altan. Zaufanie, jakim działkowcy obdarzają swój Związek, zaowocowało gremialnym poparciem go w 2014 r., kiedy to w ogrodach decydowano, jakie stowarzyszenie ogrodowe będzie prowadzić ogród. Zdecydowana większość działkowców w Polsce i w Okręgu  Poznańskim związała swoją przyszłość z PZD. Prezes OZ  podziękował wielu zasłużonym działkowcom, którzy przez liczne lata pracując społecznie w zarządach ogrodów, komisjach ogrodowych nie szczędzili sił dla ogrodów, działkowców i Związku. W dalszej kolejności prezes OZ przedstawił dokonania działkowców w bieżącym roku , dziękując za pracę w ogrodach ,za  postawy prowadzące do umacniania naszej jedności, często na przekór niektórym , którzy chcieliby nas skłócić i niszczyć ogrody zmieniając ich funkcję na niskiej jakości osiedla mieszkaniowe. Zaapelował, by nie dać im powodów do satysfakcji i oprzeć się skutecznie ich działaniu, które jest wymierzone w działkowców chcących na działkach wypoczywać i nie godzących się ponosić kosztów bytowania w ogrodach mieszkańców działek. Że taka jest wola większości działkowców zaświadczał transparent przywieziony z Gniezna mówiący, że ogrody zakładaliśmy nie po to, by w nich mieszkać i budować w nich wille w poczuciu bezkarności za łamanie prawa. Kończąc wystąpienie Zdzisław Śliwa podziękował Burmistrzowi Nowego Tomyśla i Staroście Nowotomyskiemu oraz władzom samorządowym regionu i naszych miast, za okazywaną życzliwość, za udzielane wsparcie, także finansowe, za dostrzeganie roli jaką odgrywają ogrody działkowe w życiu mieszkańców.  Zaapelował też do parlamentarzystów rozumiejących znaczenie ogrodów i podejmujących na forum parlamentu niejednokrotnie trudne sprawy działkowców by nadal wspierali ochronę ogrodów przed próbami zmiany ich funkcji, o ochronę dobrej ustawy o ROD, o działania w sprawie kosztów ponoszonych przez działkowców z tytułu opłat za odpady komunalne.

Zabierający głos goście przekazywali życzenia działkowcom, zapewniali o woli dalszego wspierania ogrodnictwa działkowego. Mówił o tym Burmistrz Hibner, Prezydent  Gniezna Budasz, mówiła Pani Przewodnicząca Sejmiku Szalczyk, mówił Poseł Paszyk, minister Kalemba i inni. Wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak nawiązał do Jubileuszu 35-lecia PZD, przekazał podziękowania i życzenia od Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego i życzył działkowcom poznańskich wielu sukcesów w ich działaniach na rzecz rozwoju ogrodów i  utrzymania jedności gwarantującej skuteczną obronę praw działkowców i bytu ogrodów.

Po wystąpieniach nastąpiły ważne dla każdej działkowej uroczystości momenty: odznaczenia działkowców odznakami Wzorowy Działkowiec i „Za zasługi dla PZD”. Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego wyróżniony został przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Wożniaka Rodzinny Ogród Działkowy im. K. Świerczewskiego z Nowego Tomyśla. Odznaczenie wręczyła Przewodnicząca Sejmiku Wielkopolskiego Pani Zofia Szalczyk prezesowi ROD Józefowi Kasprzakowi, jako należącemu do najlepszych ogrodów w regionie i w kraju.

Wręczono tez dyplomy i nagrody w okręgowych konkursach. Laureatem konkursu „Rodzinny Ogród Działkowy 2016 został ROD im.  2 Armii WP z Poznania, kolejne miejsca zajęły: ROD IM m Kopernika ze Zbąszynia, ROD Relax 27 z Poznania i ROD Pod Lipami z Wrześni. Za najpiękniejsze działki w Okręgu uznano i wyróżniono 19 działkowców, którzy otrzymali dyplomy uznania, nagrody rzeczowe i książkowe oraz upominki od burmistrza Nowego Tomyśla.

Uroczystość zakończyła się smacznym posiłkiem w miasteczku gastronomicznym, zwiedzaniem parku z jego atrakcjami a także zdjęciem przed największą atrakcją turystyczną Nowego Tomyśla: wiklinowym koszem wpisanym do księgi Guinnesa.

Tekst i zdjęcia; Andrzej Górczyński

Dzień działkowca – 2016 r.

W przededniu Święta Wojska Polskiego 13 sierpnia br. działkowcy ROD im. 2 Armii WP w Poznaniu obchodzili swój Dzień Działkowca.  Wojskowy charakter Ogrodu obligował do refleksji na temat zbliżającego się święta żołnierzy. Dlatego  też podczas obchodów zaprezentowała się Wielkopolska Grupa Miłośników Historii „Wiarus”, której prezesem jest Piotr Magielski. Przedstawiane mundury i wyposażenie żołnierzy września 1939r,  powstania  warszawskiego  oraz powojenne wzbudzały duże zainteresowanie uczestników uroczystości.

Ale pokaz militariów był tylko akcentem wzbogacającym uroczystość działkowców, na którą przybyło blisko stu działkowców Ogrodu. Działkowców i gości święta: dyrektor Biura OZ Magdalenę Klessa- Kiec oraz prezesów sąsiadujących ogrodów Ewę Rowińską i Janinę Świątkowską powitał prezes ROD Zdzisław Śliwa.  W okolicznościowym przemówieniu prezes ROD  podkreślił znaczenie święta odbywającego się w roku Jubileuszu 35–lecia PZD przywołując rolę Związku w obronie bytu ogrodów i walkę polskich działkowców o prawo chroniące ogrody przed likwidacjami. Dzięki determinacji działkowców i Związku mamy nie tylko dobrą ustawę o ROD, ale obroniliśmy także nasze altany przed rozbiórkami oraz uregulowane zostały prawa do gruntów dla wielu ogrodów w tym także do Ogrodu obchodzącego święto. Prezes ROD zaprosił także działkowców do uczestniczenia w obchodach Okręgowego Dnia Działkowca – 20 sierpnia w Nowym Tomyślu oraz w Miejskich Dożynkach rolników i działkowców Poznania 27 sierpnia br.  Poinformował także o udziale działkowców Ogrodu w uroczystości Krajowych Dni Działkowca w Zabrzu 3 września br.

Święto działkowców jest zawsze okazją do przekazania dobrych widomości. Takimi z pewnością były informacje o inwestycjach w Ogrodzie, a w szczególności o zakończonej rozbudowie monitoringu elektronicznego, wymianie skrzynek energetycznych oraz o planowanej rozbudowie części placu zabaw dla dzieci i budowie siłowni plenerowej ufundowanych przez Miasto Poznań. Podziękowania za takie wspieranie ogrodu złożył prezes ROD na ręce Zastępcy Dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Marka Stachowiaka.

Wręczono też odznaczenia związkowe i wyróżniono najlepsze działki w konkursie „Wzorowa Działka 2016”. Dyplomy uznania i nagrody rzeczowe otrzymało 6 działkowców, którzy zajęli czołowe miejsca w konkursie, a wśród nich zdobywcy trzech pierwszych miejsc: Janina i Stanisław Brzostowiczowie, Stanisław Sworek  oraz Teresa i Andrzej Górczyńscy. 9 innych działkowców otrzymało wyróżnienia za piękne działki w sektorach. Wiceprezes ROD Zenon Ptak przedstawił także działki, które startowały w konkursie „Zielony Poznań”, informując o zakwalifikowaniu naszej reprezentantki – działki Marianny Kubickiej – do finału konkursu. Dodać należy, że altana wiceprezesa Ptaka została wyróżniona w konkursie krajowym „Wzorowa Altana” . Ale to nie koniec sukcesów Ogrodu. Dyrektor biura OZ gratulując osiągnieć poinformowała działkowców, że w konkursie ”Rodzinny Ogród Działkowy 2016” Ogród zajął w Okręgu pierwsze miejsce i będzie wyróżniony na Okręgowym Dniu  Działkowca.

Działkowcy podziękowali też swojemu długoletniemu przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Romanowi Myśliwcowi, który wskutek choroby zakończył swoją pracę dla Ogrodu.

Wyróżniono także najpiękniejsze wiązanki kwiatów wykonane na święto przez poszczególne sektory, a ocenione przez instruktorów SSI Teresę Górczyńską i Mieczysława Marka. Po części oficjalnej działkowcy zostali zaproszeni na ciasto i kawę oraz mogli zbadać strukturę swojego ciała w punkcie wystawionym przez promującą aktywność ruchową firmę Fit Swim z Poznania.

Tekst i zdjęcia; Andrzej Górczyński

Dokonano również oceny bukietów kwiatowych. Wszystkie były piękne, jednak najpiękniejsze były z sektora H i G a najciekawszą kompozycję wykonał sektor A.

W przededniu Święta Wojska Polskiego, Wielkopolska Grupa Miłośników Historii „Wiarus”,
przedstawiła mundury i wyposażenie żołnierzy września 1939r – powstania  warszawskiego.

Tekst i zdjęcia; Andrzej Górczyński

Wzorowa Altana 2016

Piknik Alzheimera-2016 r.

17 lipca po raz kolejny Piknik Wielkopolskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera odbył się w ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego.  Gospodarzem imprezy był wiceprezes Zarządu Ogrodu Andrzej Górczyński. Na spotkanie przybył też nasz księgowy Stanisław Sworek, który poczęstował gości jabłkami z działki. Prezes Stowarzyszenia Pani Elżbieta Fiszbach dziękując za udostępnienie Ogrodu na niedzielne popołudnie podkreślała znaczenie jakie dla chorych i ich opiekunów ma możliwość oderwania się choćby na krótko od szarej codzienności zmagania się z chorobą. Prezentowane było również Poznańskie Pudełko Życia oraz urządzenie pozwalające seniorowi wezwanie pomocy, gdy nagle będzie jej potrzebował. Pracownicy oraz wolontariusze Stowarzyszenia serwowali podopiecznym potrawy z grilla, a po posiłku wspólnie śpiewano piosenki. Wszyscy odwiedzili najpiękniejszą w w Ogrodzie działkę Marianny Kubickiej oraz inne ogródki. Wszyscy życzyli też sobie sobie, aby za rok spotkać się ponownie w cieniu ogrodowego orzecha. W niejednym oku zakręciła się łza wzruszenia…

Tekst i zdjęcia; Andrzej Górczyński

Nasz przedstawiciel w Poznańskiej Radzie Pożytku Publicznego

W wyniku trwającego 5 i 6 kwietnia 2016 r. głosowania do Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w jej skład na kadencję w latach 2016-2019 wybrany został przedstawiciel działkowców Pan Andrzej Górczyński. 

– Gratulujemy –
Panu Andrzejowi Górczyńskiemu wyboru i dziękujemy organizacjom, które oddały głos na kandydata działkowców.

Tekst i zdjęcia; Andrzej Górczyński