Geneza SSI

GENEZA SPOŁECZNEJ SŁUŻBY INSTRUKTORSKIEJ

             

Społeczna Służba Instruktorska powstała w 2001 roku z inicjatywy Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców (KR PZD) w Warszawie.
W tymże roku 2001 ukazał się dokument wykonawczy Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców (OZ PZD) w Poznaniu, polecający podjęcie dyskusji na temat utworzenia Społecznej Służby Instruktorskiej w Ogrodach.

W Ogrodzie im. 2.Armii Wojska Polskiego na zebraniu sprawozdawczym w 2001r Uchwalą nr 6/2001 powołano Społeczną Służbę Instruktorską (SSI)
Na przewodniczącego tejże komisji powołano Mieczysława Marek, któremu polecono opracowanie regulaminu pracy SSI.