Działalność SSI

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNEJ SŁUŻBY INSTRUKTORSKIEJ

Udział w Targach GARDENIA 2021

W dniach 04 -06. 11. 2020 r. przedstawiciele SSI ROD 2 Armii WP uczestniczyli w Targach GARDENIA 2021, gdzie promowali działalność PZD na którego stoisku każdy zainteresowany mógł dowiedzieć się o funkcjonowaniu ogrodów działkowych, a także porozmawiać o uprawie roślin na działce.
W ramach Areny Krajobrazu odwiedzający Targi mogli wziąć udział w warsztatach ogrodniczych prowadzonych przez szkółkarzy, a także prelekcjach dotyczących zieleni miejskiej. W czasie trwania Gardenii odbywał się kiermasz roślin, na którym można było nabyć rośliny bezpośrednio od producentów, uzyskując jednocześnie pełną informację i ich uprawie.
Jak podczas  każdej edycji, tak i w tym roku, na Gardenii każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie.
Stoisko ufundował Urząd Miasta Poznania. Wystrój stoiska i ciągłość dyżurów zapewnił Okręgowy Zarząd PZD.

Wykorzystano materia ze strony OZ PZD Poznań

Jesienne szkolenie instruktorów SSI w Okręgu Poznańskim

Po ponad rocznej przerwie 25 października 2021 r. odbyło się szkolenie dla instruktorów SSI. W szkoleniu wzięli udział również przedstawiciele SSI ROD 2 Armii WP Teresa i Andrzej Górczyńscy.

Aktualne sprawy Związkowe przedstawił Zdzisław Śliwa – Prezes Okręgu. Nawiązał w swoim wystąpieniu do jubileuszu 40-lecia PZD i roli Związku w tworzeniu i funkcjonowaniu ogrodów działkowych.

Merytoryczny temat dotyczący alergennych roślin na działce omówił dr Łukasz Grewling z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedstawił rośliny najsilniej wywołujące alergie i sposób prowadzenia badań nad czynnikami alergennymi.

Przez Magdalenę Klessa-Kiec – główną specjalistkę ds. ogrodniczych Okręgu, instruktorom przedstawione zostały programy Związkowe przyjęte w roku 2020 – Klimatyczny i Bioróżnorodność na działkach w ROD. Po omówieniu założeń i celów obu Programów instruktorzy dyskutowali o sposobach i roli dotarcia do działkowców z przekazem zawartym w Programach. Ważną rolą instruktorów jest edukacja działkowców i dotarcie do nich z wiedzą o ekologii i ochronie środowiska przyrodniczego.

Działkowcy otrzymali broszury ogrodnicze wydane przez Jednostkę Krajową PZD w latach 2020 i 2021.

Wykorzystano materia ze strony OZ PZD Poznań

Udział w Targach GARDENIA 2020

W dniach 13-15. 02. 2020 r. przedstawiciele SSI ROD 2 Armii WP uczestniczyli w Targach GARDENIA 2020, gdzie promowali działalność PZD na którego stoisku każdy zainteresowany mógł dowiedzieć się o funkcjonowaniu ogrodów działkowych, a także porozmawiać o uprawie roślin na działce.
W ramach Areny Krajobrazu odwiedzający Targi mogli wziąć udział w warsztatach ogrodniczych prowadzonych przez szkółkarzy oraz przedstawicieli Arboretum Bolestraszyce, a także prelekcjach dotyczących zieleni miejskiej. W czasie trwania Gardenii odbywał się kiermasz roślin, na którym można było nabyć rośliny bezpośrednio od producentów, uzyskując jednocześnie pełną informację i ich uprawie.
Jak podczas  każdej edycji, tak i w tym roku, na Gardenii każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie.
Stoisko ufundował Urząd Miasta Poznania. Wystrój stoiska i ciągłość dyżurów zapewnił Okręgowy Zarząd PZD.

Pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych.

Pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych przeprowadzony był 23 marca 2019r przez instruktora krajowego SSI z ROD im.2 Armii WP -Mieczysława Marka. Pokaz wspierany był przez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta oraz Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu.

Pokaz odbył się w ROD im.2 Armii WP na który to przybyło 36 osób. Liczne grono instruktorów ogrodowych, okręgowych i działkowców z ogrodów poznańskich.

Szwed w Ogrodzie Dnia

10 marca 2017r. nasz Ogród odwiedził Fryderyk Bjork ze Szwecji, reprezentujący Uniwersytet w Malmö.
Był zainteresowany nie tylko ogrodem działkowym, ale także – jak mówił – „Urban farming”, czyli miejskim rolnictwem. Po rozmowie z prezesem dr. inż. Zdzisławem Śliwą był bardzo zadowolony, bo otrzymał dużo informacji na temat polskiego stowarzyszenia działkowców i Ogrodu który odwiedził. My dowiedzieliśmy jak to jest w Szwecji, chociaż nie ma tam takich stowarzyszeń, ale są działkowcy… Uzupełnieniem wizyty był spacer po Ogrodzie. Fryderyk Bjork odwiedził m.in. Mariannę Kubicką zachwycając się jej działką.

Udział w Konkursie Zielony Poznań 2016

W dniu 09. 12. 2016 r. w ROD „Urodzaj” odbyło się podsumowanie Konkursu Zielony Poznań 2016, na szczeblu Okręgowego Zarządu PZD.
Przedstawiciele SSI otrzymali dyplomy uznania oraz drobne upominki.

Udział SSI w VI Poznańskim Tygodniu Organizacji Pozarządowej.

Organizacja pozarządowa (ang. non-government organization, popularny skrót NGO) – jest to organizacja działająca na rzecz wybranego interesu i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku.

Organizacje pozarządowe grupują osoby fizyczne lub prawne.
Działają w oparciu o prawo krajowe a powstają w wyniku umowy cywilnoprawnej.

Organizacje pozarządowe bywają nazywane trzecim sektorem.

Organizacje pozarządowe są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli,  działają w interesie publicznym, a nie prywatnym.

Organizacjami pozarządowymi są więc nie tylko podmioty, które mają osobowość prawną, ale także jednostki, które tej osobowości nie mają (np. stowarzyszenia zwykłe, uczelniane organizacje studenckie, koła gospodyń wiejskich).

Udział SSI w szkoleniu wyjazdowym Okręgowego Zarządu.

Z inicjatywy Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu w dniu 16. 09. 2016 r. nasi przedstawiciele SSI uczestniczyli w wyjazdowym szkoleniu w Szreniawie i Parku Wielkopolskim.
Szkolenie zakończyło się wspólną kawą i ciastkiem.

Udział SSI w wykonaniu koszy kwiatowych na:


– OKRĘGOWE DNI DZIAŁKOWCA w Nowym Tomyślu
– MIEJSKIE DOŻYNKI w Poznaniu

SSI w organizacji Dnia Działkowca

Inwentaryzacja w OGRODACH PZD

Nasi przedstawiciele SSI: Teresa i Andrzej oraz Mieczysław, aktywnie uczestniczyli w inwentaryzacji ogrodów miasta Poznań i ogrodów powiatu poznańskiego.
Organizatorem przedsięwzięcia był Okręgowy Zarząd PZD.

Wizyta w ogrodach niemieckich

Przedstawiciele SSI  w centrum szkolenia Krajowego Związku Działkowców Westfalii i Lippe. Tematem przewodnim były niemieckie ogrody, działki, spotkania z działkowcami a dzięki temu można odpowiedzieć na pytanie czym różni się działalność i gospodarowanie na ogrodach niemieckich od działalność i gospodarowanie na ogrodach polskich.  Już na pierwszy rzut oka widać było, że altany są mniejsze.  Nie mogą przekraczać pow ierzchni 24 metrów kwadratowych. Nie powinno być w nich WC, bo na terenie działki nie może być szamba. Działkowcami są głównie Niemcy, ale także pochodzenia włoskiego, rosyjskiego, serbskiego, tureckiego, irańskiego, a także polskiego.  Większość ogrodów jest na terenach miasta i z miastem są związani działkowcy umowami dzierżawy.  Uprawa warzyw jest obowiązkowa. Ogólna zasada – jedna trzecia powierzchni to sad, jedna trzecia uprawa ważyw, jedna trzecia ozdobna. Wszędzie jest porządek.

W poszukiwaniu pasjonatów ogrodnictwa inaczej.

Nasi przedstawiciele SSI: Teresa i Andrzej w poszukiwaniu pasjonatów ogrodnictwa zakręconych inaczej. 
W dniu 30.04.2016r. zwiedzanie „Ogrodu na rozstajach” czystego ekologicznie, utworzonego od podstaw przez działkowca na południu Polski.

Pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych.

Pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych przeprowadzony był 02 kwietnia 2016r przez instruktora SSI z ROD im.2 Armii WP. Pokaz z inicjatywy Urzędu Miasta i OZ PZD w Poznaniu. Pokaz odbył się w ROD im.ks.Przyłuskiego

Udział w szkoleniu wyjazdowym.

Z inicjatywy Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu w dniu 01. 04. 2016 r. nasi przedstawiciele SSI uczestniczyli w wyjazdowym szkoleniu w  SZKÓŁCE DRZEW i KRZEWÓW m.Skrzynki koło Kórnika.
Szkolenie zakończyło się wspólną kawą.

Pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych.

Pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych przeprowadzony był 19 marca 2016 r. Pokaz z inicjatywy Urzędu Miasta i OZ PZD w Poznaniu. Pokaz odbył się w ROD 2.Armii Wojska Polskiego.
Pokaz prowadził instruktor krajowy.

Udział w Targach GARDENIA

W dniach 25-27. 02. 2016 r. przedstawiciele SSI uczestniczyli w Targach GARDENIA,
gdzie promowali działalność PZD.
Stoisko ufundował Urząd Miasta Poznania. Wystrój stoiska i ciągłość dyżurów zapewnił Okręgowy Zarząd PZD.

Udział w Konkursie Zielony Poznań

Udział przedstawicieli SSI w podsumowaniu konkursu „ZIELONY POZNAŃ 2014”.
Spotkanie uczestników odbyło się 24 stycznia 2015r w świetlicy ROD 2.Armii WP.
Każdy uczestnik Konkursu otrzymał upominek w postaci nawozu lub sprzętu ogrodniczego.
Spotkanie prowadził Pan Zenon Ptak.

Szkolenia – wykłady

Pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych.

Pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych przeprowadzony był 11 kwietnia 2015r
Pokaz z inicjatywy Urzędu Miasta i OZ PZD w Poznaniu. Pokaz odbył się w ROD 2.Armii Wojska Polskiego.
Pokaz prowadził instruktor krajowy.

Udział w Konkursie Zielony Poznań.

Udział w Konkursie na najpiękniejszą kompozycję kwiatową.

Udział w Konkursie na najpiękniejszą kompozycję kwiatową.
Odczytanie wynikow Konkursu przez przedstawicieli SSI.
Poniżej lauraci KONKURSU

Udział w Konkursie „WZOROWA DZIAŁKA”

Udział w Konkursie „WZOROWA DZIAŁKA”.
Przedstawiciele SSI zdobyli drugie miejsce na szczeblu krajowym.
Prezes KR PZD wręcza wyróżnienia.

Na łamach prasy.

Lauraci Konkursu „WZOROWA DZIAŁKA”. w wywiadzie dla tygodnika „CHWILA DLA CIEBIE”

Udział w szkoleniu wyjazdowym.

Z inicjatywy Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu w dniu 25.08.2015r nasi przedstawiciele SSI uczestniczyli na wyjazdowym szkoleniu w m.Kórnik jak i w ROD ORKAN.

W poszukiwaniu miejsc czystych ekologicznie.

Nasi przedstawiciele SSI: Teresa i Andrzej w poszukiwaniu nowych miejsc czystych ekologicznie, wyruszyli 14 września 2015 r. do Słoweńskiego Raju – Baśniowej Krainy.
Przejechali łącznie ponad 3 tysiące kilometrów

Udział w Konkursie Zielony Poznań

W dniu 11. 12. 2015 r. w ROD „Nowa Przyroda” odbyło się podsumowanie Konkursu Zielony Poznań 2015, na szczeblu Okręgowego Zarządu PZD.
Przedstawiciele SSI otrzymali drobne upominki