Statut

Statut Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

W dniu 2 lipca 2015 roku na XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD wraz ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD w dniu 9 grudnia 2017 roku tekst jednolity.
Zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 23 lutego 2018r.

http://pzd.pl/uploads/renata/Statut%202017%20zarejestrowany%20z%20has%C5%82ami.docx