ROD

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Kąkol tel. 602-318-944;
email: rzeczoznawcakalol@onet.eu
(opiekun sektora D; I)

WICEPREZES

Maciej Pilarski tel. 691-223-128;
email: pilar71@o2.pl.pl
(opiekun sektora G)

SEKRETARZ

Stanisław Sworek tel. 605-219-639;
email: stanislaw.sworek@onet.pl
(opiekun sektora H)

SKARBNIK

Andrzej Biedny tel. 693-723-250;
email: biedny.andrzej@wp.pl
(opiekun sektora B; C)

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Ewa Rzepka tel. 609 416 079;
email: wielka1ewa@tlen.pl
(Przewodnicząca Komisji Socjalnej;
opiekun sektora E)

Vacat
(Przewodniczący komisji technicznej;
opiekun sektora „xx”)

Bernard Jaroni tel. 602-310-065;
email: beno234@wp.pl
(Przewodniczący Komisji Konkursowej;
opiekun sektora „xx”)

Małgorzata Czarnecka tel. 737-578-907;
email: malgorza.czarnecka@gmail.com
(Przewodniczący Komisji Konkursowej;
opiekun sektora A)

Izabela Wiśniewska tel. 502-018-339;
email: izabelawiśniewska@op.pl
(Przewodniczący Komisji Społeczno – Mediacyjnej ;
opiekun sektora F)

GOSPODARZ OGRODU I

Zbigniew Łakomy tel. 695-210-942;
(opiekun sektora „K”)
Udziela porad w sprawach elektrycznych i wodociągowych

GOSPODARZ OGRODU II

Józef Sykała tel. 731-724-718;
Pracuje od 01.04.2024 r. do 30.10.2024 r.
Udziela porad w sprawach elektrycznych i wodociągowych

TELEFONY ALARMOWE

– ELEKTRYK OGRODU tel. 731-724-718;

– POLICJANTKA DZIELNICOWA

st. sierż. Alicja Cichoradzka tel. 519 064 588

KOMISARYCZNA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca; Zbigniew GÓRALEWICZ tel. 694-786-029
email: z.goralewicz@gmail.com

Zastępca; Vacat;

Sekretarz; Magdalena Brycka – Nowak tel. 501-469-083
email: brycka@wp.pl

Członkowie:
1. Bartosz Zaremba tel. 506-464-659
email: bartosz.zaremba@outlook.com
2. Vacat tel.
3. Vacat tel.

SPOŁECZNA SŁUŻBA INSTRUKTORSKA

Teresa Górczyńska tel. 508-947-250;
email: a_gorczynski@echostar.pl
(Instruktor Okręgowy)

Andrzej Górczyński tel. 502-566-720;
email: a_gorczynski@echostar.pl
(Instruktor Ogrodowy)
(Kronikarz ROD 2Armii WP)

Józef Sykała tel. 731-724-718
email:
(Instruktor Ogrodowy)

Mieczysław Marek tel. 603-239-304;
email: mieczyslaw.marek@gmail.com
(Instruktor Krajowy SSI)
(Administrator strony internetowej ROD 2Armii WP)

DROGI DZIAŁKOWCU

Do wyżej wymienionych osób funkcyjnych zawsze możesz się zwrócić w sprawach Cię nurtujących,
a dotyczących naszego ogrodu.

Posiedzenie Zarządu odbywa się w ostatnią środę miesiąca o godz. 16:00 w świetlicy ROD

ADRES DO KORESPONDENCJI:

ROD im. 2. Armii WP
ul. Bułgarska 102A/7,
60-381 Poznań

KONTO OGRODU:

PBS Oddział w Poznaniu Nr 09 9043 1070 2070 0010 0218 0001