ROD

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Górczyński tel. 502-566-720;
email: a_gorczynski@echostar.pl
(opiekun sektora „G”)

WICEPREZES

Krzysztof Pawlewski tel. 602-897-324;
email: kpawlewski@wp.pl
(Przewodniczący Komisji Porządku i Bezpieczeństwa;
opiekun sektora „F”)

SEKRETARZ

Stanisław Sworek tel. 605-219-639;
email: stanislaw.sworek@onet.pl
(opiekun sektora „H”)

SKARBNIK

Andrzej Biedny tel. 693-723-250;
email: biedny.andrzej@wp.pl
(opiekun sektora „B” i „C”)

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Ewa Rzepka tel. 609 416 079;
email: wielka1ewa@tlen.pl
(Przewodnicząca Komisji Społeczno – Mediacyjnej;
opiekun sektora „E”)

Zbigniew Kąkol tel. 602-318-944;
email: rzeczoznawcakakol@onet.eu
(Przewodniczący komisji technicznej;
opiekun sektora „D” i „I”)

Bernard Jaroni tel. 602-310-065;
email: beno234@wp.pl
(Przewodniczący Komisji Konkursowej;
opiekun sektora „A”)

GOSPODARZ OGRODU

Zbigniew Łakomy tel. 695-210-942;
(opiekun sektora „K”)
Udziela porad w sprawach elektrycznych i wodociągowych

POMOCNIK GOSPODARZA

Józef Sykała tel. 731-724-718;
Pracuje od 01.04.2022 r. do 30.10.2022 r.
Udziela porad w sprawach elektrycznych

TELEFONY ALARMOWE

– ELEKTRYK OGRODU tel. 731-724-718;

– POLICJANTKA DZIELNICOWA

st. sierż. Alicja Cichoradzka tel. 519 064 588

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący; Waldemar Stalewski tel. 608-364-511;

Zastępca; Grażyna Niemczyk tel. 605-071-470;

Sekretarz; Grażyna Niemczyk tel. 605-071-470;

Członkowie:
Henryk Zięba tel. 604-499-222;
Zenon Kaliszan tel. 506-773-975;
Jerzy Jędryka tel. 739-055-626;

SPOŁECZNA SŁUŻBA INSTRUKTORSKA

Teresa Górczyńska tel. 508-947-250;
email: a_gorczynski@echostar.pl
(Instruktor Okręgowy)

Andrzej Górczyński tel. 502-566-720;
email: a_gorczynski@echostar.pl
(Instruktor Ogrodowy)

Mieczysław Marek tel. 603-239-304;
email: mieczyslaw.marek@gmail.com
(Instruktor Krajowy)

DROGI DZIAŁKOWCU

Do wyżej wymienionych osób funkcyjnych zawsze możesz się zwrócić w sprawach Cię nurtujących,
a dotyczących naszego ogrodu.

Posiedzenie Zarządu odbywa się w ostatni piątek miesiąca o godz. 16:00 w świetlicy ROD

ADRES DO KORESPONDENCJI:

ROD im. 2. Armii WP
ul. Bułgarska 102A/7,
60-381 Poznań

KONTO OGRODU:

PBS Oddział w Poznaniu Nr 09 9043 1070 2070 0010 0218 0001