Alerty ROD

Rodzinie zmarłej
Grażyny Niemczyk
serdeczne wyrazy współczucia składa Zarząd, Komisja Rewizyjna
działkowcy ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego
Pogrzeb Grażyny Niemczyk będzie 6 czerwca na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Nowina.

Godz.12.00 – Msza w Kościele Chrystusa Pasterza – obok cmentarza
Godz. 12.45 – Uroczystość żałobna

Rodzinie zmarłego
Antoniego Milkiewicza
działkowca ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego
wyrazy serdecznego współczucia
składają
Zarząd, Komisja Rewizyjna, koleżanki i koledzy
z Rodzinnego Ogrodu Działkowego

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 15 maja 2023 r. w Poznaniu przy ulicy Nowina.
Msza Świata o godz. 11.00, pogrzeb na cmentarzu godz. 11.45

Żegnaj Drogi Wychowawco, Przełożony i Przyjacielu! Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach!

GŁÓWNY INŻYNIER WOJSK LOTNICZYCH

Odleciał do Niebiańskiej Eskadry pułkownik dr inżynier pil. Antoni Milkiewicz, postać w dziejach współczesnego lotnictwa niezwykle znacząca. Był człowiekiem rzadko spotykanej prawości, łagodności i taktu. Nigdy nie podnosił głosu. Ten urok osobisty łączył z kwalifikacjami pilota samolotów odrzutowych i wyjątkową wiedzą lotniczo-techniczną. Wszak tytuł naukowy doktora zdobył w dziedzinie nauk technicznych, gdzie rachunek musi się zgadzać i wynik nie podlega negocjacjom.

Jedną z nich była teoria dynamiki lotu i manewrowania bojowego na samolotach MiG-21

Jako główny inżynier Wojsk Lotniczych był organem wiodącym dla służb inżynieryjno-lotniczych lotnictwa wszystkich rodzaju sił zbrojnych RP.

Pułkownik Milkiewicz brał udział w wielu komisjach badania wypadków lotniczych.

Nie zabiegał o rozgłos. Unikał kamer i mediów. Nie zabiegał o wojskowe zaszczyty. Przez kilkanaście lat piastował wysokie stanowisko Głównego Inżyniera Wojsk Lotniczych, a pomimo tego nie został mianowany na przysługujący mu przez lata stopień generalski.

Antoni nie to będzie świadczyć o Twojej wielkości. Zostanie po Tobie coś trwalszego niż kamień.

Zostanie pamięć i sława człowieka uczciwego, dobrego i skromnego, a jednocześnie nieugiętego. Spoczywaj w pokoju.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Zarząd i Działkowcy ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

POMÓŻMY UKRAINIE
Przy ul. BUKOWSKIEJ 27/29
w godz. 10.00 – 20.00
Działa Miejski Punkt Przyjmowania Darów
Niech każdy z potrzeby serca włączy się do pomocy w miarę swoich możliwości

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

SOS – gdy wzywamy pomoc

Dla pojazdów służb ratunkowych, takich jak karetka pogotowia, policja czy straż liczy się każda sekunda. Szybkie ich dotarcie może decydować o uratowaniu życia i mienia działkowców. Aby umożliwić wjazd do Ogrodu – na zachodniej bramie wjazdowej do sklepu jest znak SOS dla służb ratowniczych. Ich pojazdy mogą otworzyć bramę włączając syrenę z sygnałem. Dlatego wzywając karetkę pogotowia, policję, straż pożarną lub miejską należy informować te służby o takiej możliwości tylko przez tę bramę. Zarząd ROD, który zainstalował system SOS życzy działkowcom, żeby nie musieli korzystać z niego…

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

Dziki w Ogrodzie !!!

Ponieważ gospodarz Ogrodu systematycznie i ciągle naprawia zewnętrzne ogrodzenie ROD, to dziki wchodzą furtkami od osiedla, Fortu VII i przy bramach – bo furtki NIE SĄ ZAMYKANE!

Ponieważ Zarząd ROD nie jest uprawniony do odławiania dzików, to o ich obecności w Ogrodzie należy informować TYLKO i ZAWSZE dyżurnego Straży Miejskiej Poznania tel. 986.

Zarząd ROD bardzo dziękuje działkowcom za pomoc w „walce” z dzikami. Bardzo też współczujemy z powodu strat i szkód…

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

ZMIANY W SYSTEMIE GROMADZENIA I ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

       Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
od 1 września br. na terenie ROD obowiązywać będą stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych. W związku z powyższym zmianie ulegnie system naliczania
z opłaty ryczałtowej na opłatę za wywóz pojemników  (kontenerów) przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych. Opłata będzie obowiązywać odpadów: zmieszanych , papieru, tworzyw sztucznych, szkła i odpadów zielonych.

Na terenie ROD obowiązywać będzie obowiązkowa selektywna zbiórka odpadów.

W przypadku naruszenia prawidłowego sposobu gromadzenia odpadów firma odbierająca odpady będzie przyklejać ostrzegawcze naklejki, co skutkuje nieodebraniem odpadów i konieczność ponownego posegregowania ich przez właściciela terenu. Spowoduje to zwiększenie kosztów i opóźnienia w odbiorze odpadów. Wielokrotne takie przypadki skutkują procedurą naliczenia przez GOAP podwyższonej wysokości opłaty za wywóz odpadów. W celu uniknięcia nieprawidłowego sposobu składowania odpadów wzywamy działkowców do przestrzegania zasad segregowania odpadów zgodnie z opisami znajdującymi się na pojemnikach (kontenerach)

„co wrzucamy”, a „czego nie wrzucamy do danego pojemnika (kontenera)”.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

PARKING dla wszystkich działkowców

Komisja Rewizyjna ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego postanowiła, aby parking od strony Fortu VII był teraz dostępny dla WSZYSTKICH działkowców Ogrodu

Realizując decyzję KR prosimy działkowców, aby parkowali samochód na dowolnie wybranym miejscu zostawiając za szybą pojazdu informację – z której działki jest jego własciciel.

Dziękujemy za to, życząc miłego pobytu na działce.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.

APEL

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Działkowców o wsparcie naszej działalności w formie udostępnienia sprzętu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej. Jeśli posiadacie sprzęt ogrodowy, rekreacyjny, który chcecie przekazać lub zakupić dla nas, będzie to bardzo cenny dar. Pozwoli to na wzmocnienie efektów terapeutycznych.
Na terenie działki H56 prowadzone są zajęcia z hortiterapii polegające na urządzaniu ogrodów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, które uczestniczą w uprawie oraz pielęgnowaniu roślin. Wpływa to pozytywnie na ich samopoczucie, a także proces rehabilitacji. Uczestnicząc w pracach ogrodowych, pozostając w kontakcie z przyrodą stają się pełnoprawnymi, współodpowiedzialnymi członkami wspólnoty opiekującej się tą działką.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Działkowców o wsparcie naszej działalności w formie udostępnienia sprzętu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej. Jeśli posiadacie sprzęt ogrodowy, rekreacyjny, który chcecie przekazać lub zakupić dla nas, będzie to bardzo cenny dar. Pozwoli to na wzmocnienie efektów terapeutycznych.
Na terenie działki H56 prowadzone są zajęcia z hortiterapii polegające na urządzaniu ogrodów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, które uczestniczą w uprawie oraz pielęgnowaniu roślin. Wpływa to pozytywnie na ich samopoczucie, a także proces rehabilitacji. Uczestnicząc w pracach ogrodowych, pozostając w kontakcie z przyrodą stają się pełnoprawnymi, współodpowiedzialnymi członkami wspólnoty opiekującej się tą działką.

Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących

Zainteresowanych proszę o kontakt;
tel. 61 868 84 00 oraz tel. 602 696 320

SZKOLENIA DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW

Szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o prawo  do działki od września 2019 r. do maja 2020 r. odbywa się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca  w godz. od 16.30 do 19.45 w tym jedna 15 minutowa przerwa.

Szkolenie jest bezpłatne, odbywa się w siedzibie Okręgowego Zarządu w Poznań ul. Wilczak 16
– Nie stosuje się wcześniejszych zapisów.
– Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
– Zaświadczenia są wydawane w dniu szkolenia po zakończonych wykładach za okazaniem dowodu tożsamości.

Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego.